Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of August 10, 2018 (Upto Race No 188)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P. Trevor 29 17 12 7 90
S. Zervan 12 10 5 6 60
S. John 10 5 2 5 46
Y. S. Srinath 9 8 11 4 57
Arshad Alam 8 10 8 7 81
A. Sandesh 8 9 11 7 47
Neeraj Rawal 8 4 7 5 57
Suraj Narredu 7 13 5 4 37
Antony Raj S. 6 6 3 4 41
Naveen M. 6 4 6 8 46
A.Imran Khan 5 4 6 4 48
Yash Narredu 5 3 2 10 33
Kiran Rai P 5 0 2 1 34
Ahsan Qureshi 4 2 2 3 22
T. S. Jodha 3 5 5 6 56
Mohd Asif Khan 3 4 3 3 22
Chethan Gowda 3 1 3 2 22
Md.Akram 3 0 1 0 14
Darshan R.N 2 9 5 4 48
Nazerul Alam 2 4 4 3 35
D'nuSingh Deora 2 3 4 3 45
V.R.Jagadeesh 2 2 4 4 39
Irvan Singh 2 2 3 3 29
Akshay Kumar 2 2 3 0 13
Vinod Shinde 2 1 5 4 30
Sunil Samson 2 1 3 6 38
A.Ramu 2 0 3 5 23
Anjar Alam 2 0 0 2 7
P. S. Chouhan 1 5 4 2 24
Vivek 1 5 2 4 27
K. Sai Kiran 1 4 6 0 31
Koushik 1 2 1 5 16
Ryan Marshall 1 2 1 2 20
Surya P. 1 2 0 0 25
Rayan Ahmed R. 1 1 2 4 37
Kuldeep Singh 1 1 2 1 11
Chetan Kalay S. 1 1 2 1 13
Rajesh Kumar M 1 1 2 0 19
Shiva Kumar S. 1 1 1 1 10
G. Amit 1 0 2 0 7
K. Raja Rao 1 0 1 3 17
Harish B. 1 0 1 1 18
Mohd. Feroz 1 0 1 0 9
S.A. Amit 1 0 1 0 4
S.K.Paswan 1 0 0 2 10
N. B. Kuldeep 1 0 0 1 10
P. Tejeshwar 1 0 0 0 1
A.M. Tograllu 1 0 0 0 5
S Imran 1 0 0 0 7
R. Anand 1 0 0 0 6
K. Nazil 0 3 1 0 15
Manish R 0 3 0 2 11
N. S. Parmar 0 2 0 2 8
M. Prabhakaran 0 1 2 2 15
Shamaz Shareef 0 1 2 2 16
Jan'dhan Paswan 0 1 2 1 17
C. S. Jodha 0 1 2 0 7
A.R.Pradeep 0 1 1 0 15
Adarsh G. 0 1 0 1 10
J. Pradeep 0 1 0 1 7
Mudassar Nazar 0 1 0 1 8
Shobhan Babu 0 1 0 1 3
R.Ajinkya 0 1 0 0 6
Rajinder Saini 0 1 0 0 8
S.Mubarak 0 1 0 0 6
B. R. Kumar 0 1 0 0 4
Deep Shanker 0 1 0 0 2
Bhawani Singh 0 0 3 1 20
P.Vikram 0 0 1 1 4
S. Selvaraj 0 0 1 1 2
Raghu K 0 0 1 0 10
Syed Imran 0 0 1 0 6
N. Rawal 0 0 1 0 8
Md. Akram 0 0 1 0 1
Akshay 0 0 0 2 6
Sameer Qureshi 0 0 0 2 7
Rajesh N 0 0 0 2 5
R. Vaibhav 0 0 0 1 7
D. Patel 0 0 0 1 10
Gopal Singh 0 0 0 1 3
G.Y.Rajesh Babu 0 0 0 1 2
G Sai Vamshi 0 0 0 1 1
Md Shoaib 0 0 0 1 2
P. Mani 0 0 0 1 5
P. Ramesh 0 0 0 0 1
Parbat Singh 0 0 0 0 7
Peter Swamy 0 0 0 0 1
R Manjunath 0 0 0 0 8
Nikhil Naidu 0 0 0 0 2
M. Ravi 0 0 0 0 2
M. Shahid 0 0 0 0 8
Khurshad Alam 0 0 0 0 11
Kiran Naidu 0 0 0 0 12
M. Kumar 0 0 0 0 4
M. Noornabi 0 0 0 0 1
Ganesh N. 0 0 0 0 7
Deepak Singh G 0 0 0 0 1
B. Nayak 0 0 0 0 6
A.S.Peter 0 0 0 0 1
A. Velu 0 0 0 0 2
R.PraveenShinde 0 0 0 0 2
Ramesh KumarN 0 0 0 0 9
S. Sunil 0 0 0 0 1
Syed Asgar 0 0 0 0 1
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1