Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

MYSORE - As of October 12, 2018 (Upto Race No.99)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Bobby M 9 4 3 0 47
Rakesh 8 8 12 0 57
Monnappa C D 5 5 4 0 47
Vishal Yadav 5 4 4 0 35
Darius R Byramji 5 2 1 0 15
Rajendra Singh M 4 1 2 0 19
Padmanabhan S 4 1 0 0 6
Sharavanan J 3 5 6 0 78
Ranjeet Shinde 3 3 2 0 34
Sandhu G 3 3 0 0 23
Irfan Ghatala 3 2 4 0 18
Inayathulla S 3 2 2 0 19
Natraj T 3 2 2 0 19
Prasanna Kumar P 3 2 2 0 13
Eshwer M 3 1 2 0 9
Tejaswi P C 2 5 2 0 53
Attaollahi S S 2 5 1 0 21
Sirajuddin F 2 3 2 0 20
Md Sajid Qureshi 2 2 3 0 22
Johnson S M 2 2 1 0 23
Pratap Kamath M 2 1 3 0 19
Prashanth Pawar 2 1 0 0 18
Neil B Devaney 2 1 0 0 10
Srinivas Babu G 2 1 0 0 7
Bipin V Salvi 2 0 2 0 15
Neil Darashah 2 0 2 0 11
Pradeep Annaiah K 1 4 1 0 20
Imtiaz Khan 1 4 0 0 8
Surender G T 1 3 2 0 30
Lokanath V 1 1 3 0 13
Narredu S 1 1 3 0 12
Samar Singh 1 1 0 0 21
Dheeraj V 1 0 1 0 13
Parvati Byramji 1 0 1 0 11
Manohar R V 1 0 0 0 15
Praveen Jesu 1 0 0 0 12
Nityanand G 1 0 0 0 7
Hidayat Khan 1 0 0 0 6
Sriram Komandur 1 0 0 0 1
Mahmood Khan 0 4 3 0 25
Rajesh Narredu 0 2 2 0 14
Azhar Ali 0 2 0 0 5
Ganapathy S 0 1 4 0 14
Aravind G 0 1 2 0 10
Mahaesh M P 0 1 2 0 6
Sharat Kumar 0 1 1 0 34
Feroz M Khan 0 1 1 0 28
Appu K P G 0 1 1 0 13
Faraz Arshad 0 1 1 0 10
Warren Singh 0 1 0 0 13
Vikram Appachu 0 1 0 0 9
Dinesh Pujar 0 1 0 0 5
Suresh B 0 1 0 0 3
Arjun Mangalorkar 0 0 3 0 12
Narayana Gowda V 0 0 2 0 13
Britto S 0 0 2 0 6
Kishan Thomas 0 0 1 0 10
Imtiaz A Sait 0 0 1 0 1
Santosh Rao S 0 0 0 0 22
Girinath C 0 0 0 0 11
Bharath Singh 0 0 0 0 1
Dallas Todywalla 0 0 0 0 1
Mandanna K S 0 0 0 0 1