BANGALORE SUMMER SEASON 2016
As of July 24, 2016 (Up to Race No.181)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
A Sandesh 26 22 18 8 92 28.26
S John 26 14 18 14 102 25.49
Suraj Narredu 22 16 13 5 73 30.14
S Zervan 13 8 12 5 61 21.31
Arshad Alam 9 15 8 7 69 13.04
P S Chouhan 8 9 7 5 51 15.69
PrashantP Dhebe 7 3 2 3 38 18.42
T S Jodha 6 13 9 9 89 6.74
David Breux 6 7 5 8 43 13.95
Neeraj Rawal 5 2 1 7 53 9.43
Y S Srinath 5 2 1 3 23 21.74
Amyn Merchant 4 4 3 7 42 9.52
Rajesh Kumar M 3 5 5 11 67 4.48
Kiran Rai P 3 5 4 5 65 4.62
Akshay Kumar 2 3 5 1 43 4.65
V R Jagadeesh 2 3 3 3 22 9.09
S J Sunil 2 2 3 2 17 11.76
M Noornabi 2 1 3 4 24 8.33
Kiran Naidu 2 1 1 2 23 8.70
Mudassar Nazar 2 0 0 0 3 66.67
A Ramu 1 3 6 3 37 2.70
Surya P 1 2 4 1 19 5.26
Mukesh Kumar 1 2 1 1 11 9.09
M Prabhakaran 1 2 0 0 7 14.29
Jan'dhan Paswan 1 1 0 5 22 4.55
Vivek 1 1 0 1 5 20.00
Syed Imran 1 1 0 0 10 10.00
Nazerul Alam 1 0 3 0 19 5.26
P Trevor 1 0 1 0 3 33.33
Vinod Shinde 1 0 0 4 29 3.45
N S Parmar 1 0 0 1 3 33.33
Adarsh G 1 0 0 1 23 4.35
Shamaz Shareef 1 0 0 0 2 50.00
S Lalit 1 0 0 0 3 33.33
Shobhan Babu 0 3 1 3 17 0.00
Rayan Ahmed R 0 3 1 2 17 0.00
B L Paswan 0 3 1 0 9 0.00
G Sai Vamshi 0 2 1 1 18 0.00
A R Pradeep 0 2 0 1 9 0.00
Harish B 0 2 0 1 7 0.00
K Mukesh Kumar 0 1 1 1 13 0.00
N B Kuldeep 0 1 1 1 8 0.00
Ashok Kumar A 0 1 1 1 19 0.00
Antony Raj S 0 1 1 0 6 0.00
Munna Alam 0 1 1 0 4 0.00
Jaykumar 0 1 1 0 6 0.00
Vishal 0 1 1 0 9 0.00
Bhawani Singh 0 1 0 1 25 0.00
C Alford 0 1 0 1 4 0.00
Kavraj Singh 0 1 0 0 4 0.00
M Kumar 0 1 0 0 2 0.00
Ramandeep SBal 0 1 0 0 2 0.00
Prasad M 0 1 0 0 7 0.00
A Imran Khan 0 1 0 0 1 0.00
Syed Asgar 0 0 3 1 11 0.00
P Mani 0 0 3 1 12 0.00
Sunil Samson 0 0 2 2 8 0.00
Ryan Marshall 0 0 2 2 14 0.00
Arman Ali Jafri 0 0 2 2 11 0.00
Naveen M 0 0 2 1 19 0.00
A Velu 0 0 2 0 3 0.00
S Selvaraj 0 0 1 3 13 0.00
B Nayak 0 0 1 1 14 0.00
M Mark 0 0 1 1 7 0.00
Khurshad Alam 0 0 1 1 7 0.00
Hindu Singh 0 0 1 0 2 0.00
IndraJeet Singh 0 0 1 0 13 0.00
Mukesh Kumar K 0 0 1 0 2 0.00
Md Islam 0 0 1 0 6 0.00
Chethan Gowda 0 0 1 0 2 0.00
Darshan R N 0 0 1 0 10 0.00
Prashanth T M 0 0 1 0 3 0.00
P Sai Kumar 0 0 0 2 11 0.00
Abhishek Pawar 0 0 0 2 13 0.00
J Chinoy 0 0 0 2 4 0.00
Koushik P 0 0 0 1 1 0.00
Mohd Asif Khan 0 0 0 1 4 0.00
Manesh K 0 0 0 1 11 0.00
Md Akram 0 0 0 1 6 0.00
N Rawal 0 0 0 1 5 0.00
Ahsan Qureshi 0 0 0 1 7 0.00
R Girish 0 0 0 1 4 0.00
R PraveenShinde 0 0 0 1 12 0.00
Raghu K 0 0 0 1 3 0.00
Ramesh KumarN 0 0 0 1 14 0.00
S Mallikarjun 0 0 0 1 14 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 1 10 0.00
Shiva Kumar S 0 0 0 0 1 0.00
Ranjeet Singh 0 0 0 0 1 0.00
S Imran 0 0 0 0 3 0.00
R Vaibhav 0 0 0 0 1 0.00
R Manjunath 0 0 0 0 3 0.00
Anil Baandal 0 0 0 0 1 0.00
G Y Rajesh Babu 0 0 0 0 1 0.00
Declared later 0 0 0 0 1 0.00
Deepak Singh G 0 0 0 0 2 0.00
Deepak Singh 0 0 0 0 2 0.00
D Patel 0 0 0 0 17 0.00
Danish Ali Khan 0 0 0 0 2 0.00
Nazim 0 0 0 0 3 0.00
Nitin Singh 0 0 0 0 1 0.00
N Ramesh Kumar 0 0 0 0 1 0.00
M D Praveen 0 0 0 0 2 0.00
Koushik 0 0 0 0 1 0.00
M Chettri 0 0 0 0 9 0.00
Ajinkya R 0 0 0 0 4 0.00