• Silver Beauty wins the Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
 • Hall Of Famer wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
 • Whomakestherule wins the Calcutta 2000 Guineas (Gr.3)
 • Battalion wins The Bangalore 2000 Guineas (Gr.2)
 • Silver Beauty wins the Calcutta Oaks Gr.3
 • Serjeant At Arms wins The Panchshil Indian 2000 Guineas (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Aika Aika Aika wins The South India 1000 Guineas (Gr.2)
 • Salazaar wins The South India Derby Stakes (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Hall of Famer wins The Calcutta Derby Stakes (Gr.1)
 • Ice Glacier wins The Bangalore Oaks (Gr.2)
 • Mrs Patmore wins The Gitanjali Indian 1000 Guineas (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda 2000 Guineas (Gr.2)
 • Tororosso wins The B.N.Gudiyappa Bangalore Derby (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda Derby Stakes (Gr.1)
 • Hall Of Famer wins The Kingfisher Ultra Indian Derby (Gr.1)
 • Captain Morgan wins The South India St.Leger (Gr.2)
BANGALORE WINTER SEASON 2016-17
As of February 25, 2017 (Up to Race No.207)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 27 15 12 11 96 28.13
Y S Srinath 26 19 17 4 99 26.26
P Trevor 18 18 11 12 91 19.78
S John 15 9 14 6 76 19.74
A Imran Khan 12 13 11 13 82 14.63
Arshad Alam 7 9 14 9 89 7.87
Cedric Segeon 7 3 9 2 42 16.67
Rayan Ahmed R 6 9 6 13 75 8.00
David Allan 6 8 2 5 31 19.35
V R Jagadeesh 6 7 11 13 88 6.82
P S Chouhan 5 5 6 8 51 9.80
Irvan Singh 4 5 7 10 81 4.94
PrashantP Dhebe 4 5 2 5 47 8.51
Imran Chisty 4 4 4 3 44 9.09
Neeraj Rawal 4 2 2 6 28 14.29
A Ramu 3 6 5 7 44 6.82
Surya P 3 5 3 1 26 11.54
Naveen M 3 4 2 4 36 8.33
T S Jodha 3 3 2 2 34 8.82
A Sandesh 3 2 3 3 19 15.79
S Zervan 3 2 2 2 16 18.75
Ryan Marshall 3 1 1 0 13 23.08
Antony Raj S 2 4 0 4 20 10.00
Jan'dhan Paswan 2 3 3 3 33 6.06
Nazerul Alam 2 1 2 4 34 5.88
K Mukesh Kumar 2 0 6 6 28 7.14
Chethan Gowda 1 4 2 2 22 4.55
Rajesh Kumar M 1 3 0 0 25 4.00
R PraveenShinde 1 2 1 1 23 4.35
Shiva Kumar S 1 2 1 0 26 3.85
Ashok Kumar A 1 1 1 3 20 5.00
K Raja Rao 1 1 0 3 27 3.70
Harish B 1 0 2 1 12 8.33
M Mark 1 0 1 1 10 10.00
P Mani 1 0 1 0 5 20.00
M Prabhakaran 1 0 0 3 32 3.13
Kiran Naidu 1 0 0 1 8 12.50
Sunil Samson 1 0 0 1 9 11.11
S K Paswan 1 0 0 0 7 14.29
Keanen G Steyn 1 0 0 0 6 16.67
Manesh K 1 0 0 0 5 20.00
Nitin Singh 0 3 1 1 25 0.00
Manish R 0 2 2 2 14 0.00
A R Pradeep 0 2 2 2 23 0.00
Darshan R N 0 2 1 4 20 0.00
G Sai Vamshi 0 2 0 1 3 0.00
Raghu K 0 1 4 2 21 0.00
Anjar Alam 0 1 4 1 17 0.00
Girish R 0 1 1 0 4 0.00
IndraJeet Singh 0 1 1 0 8 0.00
Md Hesnain 0 1 1 0 25 0.00
Vivek 0 1 1 0 3 0.00
Yash Narredu 0 1 1 0 3 0.00
Adarsh G 0 1 0 2 30 0.00
Syed Imran 0 1 0 1 22 0.00
Shamaz Shareef 0 1 0 1 9 0.00
R Manjunath 0 1 0 0 1 0.00
Vinod Shinde 0 0 3 0 24 0.00
Shobhan Babu 0 0 1 1 11 0.00
R Girish 0 0 1 1 5 0.00
S Imran 0 0 1 0 9 0.00
D Patel 0 0 1 0 15 0.00
G Y Rajesh Babu 0 0 1 0 7 0.00
Sahanawaz 0 0 1 0 18 0.00
S Mallikarjun 0 0 1 0 8 0.00
Kiran Rai P 0 0 0 2 18 0.00
A Velu 0 0 0 1 8 0.00
P Ramesh 0 0 0 1 14 0.00
Md Shoaib 0 0 0 1 6 0.00
N S Parmar 0 0 0 1 1 0.00
Prashanth T M 0 0 0 1 5 0.00
M Ravi 0 0 0 0 4 0.00
Md Akram 0 0 0 0 1 0.00
M Noornabi 0 0 0 0 1 0.00
S Guruprasad 0 0 0 0 1 0.00
Ramesh KumarN 0 0 0 0 22 0.00
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 1 0.00
Akshay Kumar 0 0 0 0 2 0.00
B Nayak 0 0 0 0 9 0.00
M D Praveen 0 0 0 0 1 0.00
M Kumar 0 0 0 0 19 0.00
Jaykumar 0 0 0 0 2 0.00
Ganesh N 0 0 0 0 5 0.00
Hanumant Singh 0 0 0 0 1 0.00
S Selvaraj 0 0 0 0 6 0.00
Vishwanath A 0 0 0 0 2 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 6 0.00