• Aster Rose wins The Deccan Fillies Championship Stakes (Gr.3)
  • Dysnomia wins The Calcutta Fillies Trial Stakes
  • Accolade wins The Deccan Colts Championship Stakes (Gr.3)
  • Desert God wins The President of India Gold Cup Gr.1
  • Tweedle Dee wins The Calcutta Colts Trial Stakes
BANGALORE SUMMER SEASON 2016
As of August 19, 2016 (Up to Race No.230)
buscopan dragees buscopan wirkung buscopan 10 mg
lamictal yliannostus lamictal keskustelu lamictal sivuoireet
exelon spc blog.dotnetnerd.dk exelon generation
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
S John 36 23 23 19 143 25.17
A Sandesh 29 26 23 11 111 26.13
Suraj Narredu 28 19 16 6 93 30.11
S Zervan 14 8 12 5 64 21.88
P S Chouhan 12 11 9 9 73 16.44
PrashantP Dhebe 12 6 7 4 60 20.00
Arshad Alam 9 19 11 9 93 9.68
T S Jodha 8 13 14 9 114 7.02
Y S Srinath 8 7 2 7 39 20.51
Neeraj Rawal 8 4 2 8 71 11.27
David Breux 6 7 7 9 47 12.77
V R Jagadeesh 5 6 4 3 36 13.89
Amyn Merchant 4 4 3 7 42 9.52
Kiran Naidu 4 2 1 5 37 10.81
Kiran Rai P 3 6 7 6 84 3.57
A Ramu 3 5 7 5 52 5.77
Rajesh Kumar M 3 5 6 14 86 3.49
Akshay Kumar 2 3 5 1 43 4.65
S J Sunil 2 2 3 2 17 11.76
M Noornabi 2 1 3 5 27 7.41
Jan'dhan Paswan 2 1 0 7 25 8.00
Mudassar Nazar 2 0 0 0 3 66.67
Surya P 1 2 4 2 21 4.76
Mukesh Kumar 1 2 1 1 11 9.09
M Prabhakaran 1 2 0 0 9 11.11
Vivek 1 1 1 1 11 9.09
Syed Imran 1 1 0 0 14 7.14
Nazerul Alam 1 0 3 3 26 3.85
S Selvaraj 1 0 1 3 22 4.55
Prashanth T M 1 0 1 1 8 12.50
P Trevor 1 0 1 0 3 33.33
S Lalit 1 0 1 0 6 16.67
Vinod Shinde 1 0 0 4 37 2.70
N S Parmar 1 0 0 1 3 33.33
Adarsh G 1 0 0 1 31 3.23
Shamaz Shareef 1 0 0 0 4 25.00
Rayan Ahmed R 0 4 3 3 31 0.00
Shobhan Babu 0 3 1 3 18 0.00
B L Paswan 0 3 1 0 9 0.00
C Alford 0 3 0 1 8 0.00
Chethan Gowda 0 2 1 1 9 0.00
G Sai Vamshi 0 2 1 1 18 0.00
Harish B 0 2 0 1 7 0.00
A R Pradeep 0 2 0 1 11 0.00
Ahsan Qureshi 0 1 1 2 14 0.00
Ashok Kumar A 0 1 1 1 22 0.00
K Mukesh Kumar 0 1 1 1 13 0.00
N B Kuldeep 0 1 1 1 8 0.00
Raghu K 0 1 1 1 10 0.00
Vishal 0 1 1 0 9 0.00
Munna Alam 0 1 1 0 4 0.00
Jaykumar 0 1 1 0 6 0.00
Antony Raj S 0 1 1 0 6 0.00
Darshan R N 0 1 1 0 17 0.00
Bhawani Singh 0 1 0 1 25 0.00
Chetan Kalay S 0 1 0 0 2 0.00
Kavraj Singh 0 1 0 0 4 0.00
M Kumar 0 1 0 0 2 0.00
Ramandeep SBal 0 1 0 0 2 0.00
Prasad M 0 1 0 0 7 0.00
A Imran Khan 0 1 0 0 1 0.00
P Mani 0 0 3 1 12 0.00
Syed Asgar 0 0 3 1 11 0.00
Naveen M 0 0 3 1 22 0.00
Arman Ali Jafri 0 0 2 2 11 0.00
Sunil Samson 0 0 2 2 8 0.00
Ryan Marshall 0 0 2 2 19 0.00
A Velu 0 0 2 0 5 0.00
M Mark 0 0 1 2 9 0.00
Md Akram 0 0 1 1 9 0.00
Khurshad Alam 0 0 1 1 7 0.00
B Nayak 0 0 1 1 19 0.00
Anjar Alam 0 0 1 0 6 0.00
Hindu Singh 0 0 1 0 2 0.00
IndraJeet Singh 0 0 1 0 13 0.00
Md Islam 0 0 1 0 6 0.00
Mukesh Kumar K 0 0 1 0 2 0.00
J Chinoy 0 0 0 2 4 0.00
Abhishek Pawar 0 0 0 2 13 0.00
Ramesh KumarN 0 0 0 2 20 0.00
S Mallikarjun 0 0 0 2 19 0.00
P Sai Kumar 0 0 0 2 11 0.00
R Girish 0 0 0 2 6 0.00
R PraveenShinde 0 0 0 1 17 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 1 10 0.00
Koushik P 0 0 0 1 1 0.00
Manesh K 0 0 0 1 15 0.00
N Rawal 0 0 0 1 5 0.00
Mohd Asif Khan 0 0 0 1 4 0.00
M Ravi 0 0 0 0 1 0.00
M Chettri 0 0 0 0 9 0.00
N Ramesh Kumar 0 0 0 0 1 0.00
M D Praveen 0 0 0 0 2 0.00
Koushik 0 0 0 0 1 0.00
K Raja Rao 0 0 0 0 2 0.00
G Y Rajesh Babu 0 0 0 0 2 0.00
Ganesh N 0 0 0 0 2 0.00
Anil Baandal 0 0 0 0 1 0.00
D Patel 0 0 0 0 18 0.00
Danish Ali Khan 0 0 0 0 2 0.00
David Bruex 0 0 0 0 2 0.00
Declared later 0 0 0 0 1 0.00
Deepak Singh G 0 0 0 0 3 0.00
Deepak Singh 0 0 0 0 2 0.00
Vishwanath A 0 0 0 0 1 0.00
R Vaibhav 0 0 0 0 1 0.00
R Manjunath 0 0 0 0 4 0.00
P Ramesh 0 0 0 0 1 0.00
Nazim 0 0 0 0 3 0.00
Nitin Singh 0 0 0 0 1 0.00
Shiva Kumar S 0 0 0 0 2 0.00
Sahanawaz 0 0 0 0 1 0.00
Ranjeet Singh 0 0 0 0 1 0.00
S Imran 0 0 0 0 3 0.00
S Babu 0 0 0 0 2 0.00
Ajinkya R 0 0 0 0 4 0.00