• Bangalore summer starts on 17th May 2014, offers record stake money.
  • Mysore summer to start on 21st May 2014
BANGALORE WINTER SEASON 2013-14
As of 28rd March (Upto Race No.263)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 32 35 14 11 120 26.67
Imran Chisty 26 21 23 14 147 17.69
S. John 19 13 15 15 84 22.62
Kiran Rai P 14 10 8 12 101 13.86
Arshad Alam 14 7 16 23 145 9.66
P. S. Chouhan 13 13 7 4 51 25.49
J.H.Christopher 13 4 9 6 68 19.12
T. S. Jodha 10 15 14 6 96 10.42
David Allan 9 8 5 3 38 23.68
Dashrat Singh 9 3 2 2 19 47.37
Y. S. Srinath 8 11 6 7 55 14.55
Sreekanth B. 8 9 1 4 45 17.78
Ryan Marshall 8 7 8 8 62 12.90
A. Sandesh 7 3 6 6 29 24.14
L.P Beuzelin 7 1 3 2 27 25.93
Anjar Alam 6 6 4 1 33 18.18
P. Trevor 6 4 4 4 28 21.43
B. Mahesh 5 0 1 4 38 13.16
M. Prabhakaran 4 0 9 8 51 7.84
M. Noornabi 3 9 5 10 81 3.70
V.R.Jagadeesh 3 5 4 3 50 6.00
K. P. G. Appu 3 0 1 3 11 27.27
R. Vaibhav 2 6 10 11 89 2.25
Vishwanath A. 2 6 6 5 50 4.00
IndraJeet Singh 2 5 0 3 23 8.70
Ajeet Kumar 2 3 2 0 21 9.52
D. Gnaneshwar 2 1 2 2 18 11.11
Ahsan Qureshi 2 1 1 3 8 25.00
M.A.Roushan 2 1 0 2 19 10.53
Vinod Shinde 2 0 1 3 32 6.25
A.Sundaram 2 0 1 1 6 33.33
Irvan Singh 1 4 5 7 40 2.50
G.Y.Rajesh Babu 1 4 2 4 41 2.44
Fr'co F DaSilva 1 4 1 4 28 3.57
Ch.K.Chary 1 3 2 1 10 10.00
A.R.Pradeep 1 2 2 5 53 1.89
Tauseef Ahmed 1 2 2 0 20 5.00
Mohammed Shoaib 1 2 1 0 7 14.29
Saddam Hussain 1 1 7 4 51 1.96
Vivek 1 0 5 2 32 3.13
C. Harish 1 0 2 0 21 4.76
Mohd.Feroz 1 0 1 1 13 7.69
Shanth Kumar 1 0 0 2 12 8.33
Afsar 1 0 0 1 5 20.00
A. Velu 1 0 0 1 4 25.00
C. S. Jodha 1 0 0 0 2 50.00
H. G. Rathod 1 0 0 0 8 12.50
S. Babu 1 0 0 0 17 5.88
P. Mani 1 0 0 0 41 2.44
Mudassar Nazar 0 6 7 7 37 0.00
Shobhan Babu 0 4 4 3 41 0.00
Ashok Kumar A. 0 3 4 4 52 0.00
Shiva Kumar S. 0 2 2 0 14 0.00
Sarvan Kumar 0 2 1 0 3 0.00
Syed Asgar 0 2 1 0 9 0.00
B. L. Paswan 0 2 1 0 9 0.00
Ramesh KumarN 0 2 0 2 17 0.00
B. Nayak 0 2 0 0 20 0.00
M. Krishna 0 1 3 0 14 0.00
Adarsh G. 0 1 2 3 68 0.00
San.KumarPaswan 0 1 1 2 51 0.00
S. Mallikarjun 0 1 1 2 22 0.00
S.K.Paswan 0 1 1 1 6 0.00
Babu Singh 0 1 1 1 20 0.00
D. Patel 0 1 1 0 3 0.00
R. Bharath 0 1 1 0 7 0.00
AkshayaSundaram 0 1 0 4 11 0.00
Nassar Alam 0 1 0 0 15 0.00
S.Chandrashekar 0 1 0 0 12 0.00
K. Raja Rao 0 0 3 4 47 0.00
J.Fortune 0 0 2 1 7 0.00
Harish B. 0 0 1 4 27 0.00
R. Anand 0 0 1 3 30 0.00
Chethana K. 0 0 1 0 12 0.00
Beuzelin Louis 0 0 1 0 4 0.00
B.Harish 0 0 1 0 1 0.00
S. Selvaraj 0 0 1 0 6 0.00
S.Selvaraj 0 0 1 0 1 0.00
Chetan Kalay S. 0 0 0 2 12 0.00
F.K. Shabuddin 0 0 0 1 7 0.00
M. Ravi 0 0 0 1 17 0.00
Noorulla 0 0 0 0 1 0.00
P. Ramesh 0 0 0 0 10 0.00
Prasad M. 0 0 0 0 1 0.00
Rajesh N 0 0 0 0 4 0.00
Ravi R. 0 0 0 0 4 0.00
Kiran Naidu 0 0 0 0 5 0.00
M. D. Praveen 0 0 0 0 9 0.00
Nasir Imam 0 0 0 0 3 0.00
C. Alford 0 0 0 0 1 0.00
Amyn Merchant 0 0 0 0 4 0.00
Anil J.H. 0 0 0 0 2 0.00
S.Ramesh 0 0 0 0 5 0.00