• Kolkata Monsoon Season to start on 15 July 2015
  • Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
BANGALORE SUMMER SEASON 2015
As of May 24, 2015 (Up to Race No.46)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 5 3 1 0 13 38.46
A.Imran Khan 4 3 0 2 16 25.00
Imran Chisty 3 5 4 1 17 17.65
Yash Narredu 3 1 2 1 12 25.00
D. K. Ashish 3 1 0 2 11 27.27
A. Sandesh 2 2 1 1 9 22.22
Vivek 2 0 0 0 5 40.00
T. S. Jodha 1 2 0 0 8 12.50
Ryan Marshall 1 0 1 2 5 20.00
Shiva Kumar S. 1 0 1 0 4 25.00
Ranjeet Singh 1 0 0 1 4 25.00
Munna Alam 1 0 0 0 1 100.00
Anjar Alam 1 0 0 0 2 50.00
G Sai Vamshi 1 0 0 0 3 33.33
Neeraj Rawal 0 3 1 3 13 0.00
D. Gnaneshwar 0 2 4 0 10 0.00
A.Ramu 0 2 0 0 8 0.00
Surya P. 0 1 2 0 4 0.00
Bhawani Singh 0 1 1 0 7 0.00
S. Zervan 0 1 0 1 6 0.00
Kiran Naidu 0 1 0 0 6 0.00
Akshay Kumar 0 1 0 0 2 0.00
Kavraj Singh 0 0 2 1 12 0.00
Deepak Singh 0 0 1 2 4 0.00
Khurshad Alam 0 0 1 0 4 0.00
V.R.Jagadeesh 0 0 1 0 5 0.00
P. Mani 0 0 1 0 4 0.00
A.Ashhad Asbar 0 0 1 0 4 0.00
Adarsh G. 0 0 1 0 4 0.00
G.Y.Rajesh Babu 0 0 1 0 2 0.00
Syed Asgar 0 0 1 0 4 0.00
Rajesh Kumar M 0 0 1 0 11 0.00
PrashantP.Dhebe 0 0 0 2 6 0.00
Keanen G Steyn 0 0 0 2 7 0.00
M. Prabhakaran 0 0 0 2 6 0.00
M. Noornabi 0 0 0 1 1 0.00
R. Vaibhav 0 0 0 1 6 0.00
S.G.Prasad 0 0 0 1 2 0.00
H. G. Rathod 0 0 0 1 3 0.00
J. Chinoy 0 0 0 1 5 0.00
A.R.Pradeep 0 0 0 1 2 0.00
Abhishek Pawar 0 0 0 0 2 0.00
Anil J.H. 0 0 0 0 1 0.00
C.S. Vikrant 0 0 0 0 2 0.00
Ashok Kumar A. 0 0 0 0 5 0.00
B. Mahesh 0 0 0 0 1 0.00
B. Nayak 0 0 0 0 3 0.00
Jan'dhan Paswan 0 0 0 0 2 0.00
Jaykumar 0 0 0 0 1 0.00
K. Raja Rao 0 0 0 0 2 0.00
Harish B. 0 0 0 0 2 0.00
Hindu Singh 0 0 0 0 1 0.00
Irvan Singh 0 0 0 0 3 0.00
Girish R. 0 0 0 0 1 0.00
D. Patel 0 0 0 0 3 0.00
D.M. Ayyar 0 0 0 0 1 0.00
Deep Shanker 0 0 0 0 1 0.00
S.K.Paswan 0 0 0 0 2 0.00
Shobhan Babu 0 0 0 0 2 0.00
Sunil Samson 0 0 0 0 2 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 0 3 0.00
Vishal 0 0 0 0 2 0.00
R. Anand 0 0 0 0 3 0.00
Rayan Ahmed R. 0 0 0 0 2 0.00
S. Mallikarjun 0 0 0 0 1 0.00
M. Ravi 0 0 0 0 1 0.00
M.Chettri 0 0 0 0 1 0.00
Manesh K 0 0 0 0 1 0.00
Md Shoaib 0 0 0 0 2 0.00
Mudassar Nazar 0 0 0 0 1 0.00
Nitin Singh 0 0 0 0 4 0.00
Naveen M. 0 0 0 0 1 0.00
M. F. Ali Khan 0 0 0 0 5 0.00
M. Kumar 0 0 0 0 1 0.00
M. Mark 0 0 0 0 2 0.00