• Kolkata Monsoon Season to start on 15 July 2015
  • Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
  • Be Safe wins The Karnataka Mile Championship Cup (Gr.2)
  • Eternal Flame wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Pune Meeting 2015 to commence from Thursday, 23rd July 2015
BANGALORE SUMMER SEASON 2015
As of July 05, 2015 (Up to Race No.142)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 13 10 3 2 46 28.26
A. Sandesh 13 4 5 4 34 38.24
Imran Chisty 11 9 10 4 51 21.57
A.Imran Khan 11 8 3 6 57 19.30
Yash Narredu 11 4 2 4 38 28.95
P. Trevor 6 9 4 4 35 17.14
D. K. Ashish 6 5 4 7 39 15.38
Munna Alam 5 1 2 1 16 31.25
S. Zervan 4 4 6 2 35 11.43
T. S. Jodha 4 4 3 3 39 10.26
Neeraj Rawal 3 4 7 9 52 5.77
Rajesh Kumar M 3 0 4 5 36 8.33
G Sai Vamshi 2 3 4 1 23 8.70
Akshay Kumar 2 3 2 1 14 14.29
Arshad Alam 2 2 1 1 18 11.11
Kiran Naidu 2 1 0 1 18 11.11
M. Noornabi 2 1 0 1 8 25.00
Irvan Singh 2 1 0 0 10 20.00
Ryan Marshall 2 0 1 4 13 15.38
Vivek 2 0 1 0 14 14.29
Hindu Singh 1 4 6 4 23 4.35
D'nuSingh Deora 1 4 0 1 13 7.69
D. Gnaneshwar 1 2 7 0 16 6.25
Ashok Kumar A. 1 2 1 4 27 3.70
S.G.Prasad 1 2 0 1 13 7.69
A.Ashhad Asbar 1 1 2 5 20 5.00
P. S. Chouhan 1 1 2 1 7 14.29
Ranjeet Singh 1 1 0 2 11 9.09
M. F. Ali Khan 1 1 0 0 17 5.88
Shiva Kumar S. 1 0 2 2 13 7.69
Anjar Alam 1 0 0 2 7 14.29
Ahsan Qureshi 1 0 0 0 1 100.00
Aj'tKumarPaswan 1 0 0 0 2 50.00
Aqeed Waheed 1 0 0 0 8 12.50
Colm O'Donoghue 1 0 0 0 1 100.00
Naveen M. 1 0 0 0 8 12.50
Y. S. Srinath 1 0 0 0 1 100.00
Sunil Samson 1 0 0 0 4 25.00
Rayan Ahmed R. 0 3 2 0 14 0.00
Keanen G Steyn 0 3 1 2 18 0.00
A.Ramu 0 3 1 1 21 0.00
BhawaniSingh 0 3 1 0 18 0.00
PrashantP.Dhebe 0 2 4 3 19 0.00
Abhishek Pawar 0 2 0 1 14 0.00
Harish B. 0 2 0 0 17 0.00
Surya P. 0 1 4 1 15 0.00
Kavraj Singh 0 1 2 1 18 0.00
Adarsh G. 0 1 2 0 18 0.00
H. G. Rathod 0 1 1 1 21 0.00
Afsar Khan 0 1 1 0 6 0.00
J. Chinoy 0 1 0 4 12 0.00
B. Nayak 0 1 0 2 16 0.00
R. Vaibhav 0 1 0 2 15 0.00
A.R.Pradeep 0 1 0 1 10 0.00
Anil Baandal 0 1 0 1 2 0.00
M.Chettri 0 1 0 1 12 0.00
Manesh K 0 1 0 0 4 0.00
Nitin Singh 0 1 0 0 5 0.00
Shrikant Kamble 0 1 0 0 5 0.00
Bhawani Singh 0 0 3 4 16 0.00
V.R.Jagadeesh 0 0 3 2 23 0.00
Antony Raj S. 0 0 3 0 6 0.00
Jan'dhan Paswan 0 0 2 2 14 0.00
S.K.Paswan 0 0 2 1 8 0.00
Syed Asgar 0 0 1 1 10 0.00
Vishal 0 0 1 0 10 0.00
Vishwanath A. 0 0 1 0 3 0.00
Khurshad Alam 0 0 1 0 10 0.00
G.Y.Rajesh Babu 0 0 1 0 5 0.00
P. Mani 0 0 1 0 8 0.00
Md Shoaib 0 0 1 0 3 0.00
Deep Shanker 0 0 1 0 6 0.00
Deepak Singh 0 0 1 0 5 0.00
M. Prabhakaran 0 0 0 2 11 0.00
S. Mallikarjun 0 0 0 2 5 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 1 10 0.00
Nazerul Alam 0 0 0 1 5 0.00
D. Patel 0 0 0 1 8 0.00
C.S. Vikrant 0 0 0 1 8 0.00
Chethana K. 0 0 0 0 1 0.00
B. Mahesh 0 0 0 0 3 0.00
D.M. Ayyar 0 0 0 0 2 0.00
Declared later 0 0 0 0 1 0.00
Anil J.H. 0 0 0 0 2 0.00
A. Velu 0 0 0 0 1 0.00
Mudassar Nazar 0 0 0 0 4 0.00
M. Ravi 0 0 0 0 3 0.00
M.A.Roushan 0 0 0 0 1 0.00
M. Kumar 0 0 0 0 5 0.00
M. Mark 0 0 0 0 3 0.00
Girish R. 0 0 0 0 1 0.00
IndraJeet Singh 0 0 0 0 3 0.00
Jaykumar 0 0 0 0 6 0.00
K. Raja Rao 0 0 0 0 4 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00
Syed Imran 0 0 0 0 5 0.00
Shobhan Babu 0 0 0 0 2 0.00
S. Guruprasad 0 0 0 0 3 0.00
Rajesh N 0 0 0 0 3 0.00
Praveen Shinde 0 0 0 0 1 0.00
R. Anand 0 0 0 0 9 0.00