• Bangalore Summer Season to start on 16 May 2015.
  • Mysore Summer Season to start on 20 May 2015.
BANGALORE WINTER SEASON 2014-15
As of March 14, 2015 (Up to Race No.241)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P. Trevor 23 23 19 9 107 21.50
David Allan 22 10 5 4 56 39.29
P. S. Chouhan 19 16 18 7 94 20.21
Suraj Narredu 17 13 8 9 71 23.94
Arshad Alam 14 14 22 12 128 10.94
A.Imran Khan 14 11 8 11 83 16.87
Chetan Kalay S. 9 9 5 8 95 9.47
T. S. Jodha 8 12 9 5 83 9.64
D. Gnaneshwar 8 5 2 9 61 13.11
A. Sandesh 8 2 3 0 16 50.00
A.Ramu 6 6 9 6 75 8.00
V.R.Jagadeesh 6 5 4 5 45 13.33
S. John 6 4 4 1 21 28.57
Kiran Rai P 5 7 9 11 71 7.04
D. K. Ashish 5 5 4 7 31 16.13
Irvan Singh 5 5 1 4 70 7.14
Yash Narredu 4 6 2 6 33 12.12
Imran Chisty 4 5 9 9 60 6.67
Nitin Singh 4 4 2 6 57 7.02
J.H.Christopher 4 0 3 4 30 13.33
Keanen G Steyn 3 5 4 6 36 8.33
Dashrat Singh 3 2 3 4 21 14.29
Ryan Marshall 3 0 2 1 34 8.82
R. Vaibhav 2 5 3 4 42 4.76
Vishwanath A. 2 4 4 3 52 3.85
G Sai Vamshi 2 4 3 5 42 4.76
Vivek 2 3 4 8 41 4.88
Ashok Kumar A. 2 2 5 4 57 3.51
A.R.Pradeep 2 2 3 5 33 6.06
Shiva Kumar S. 2 2 1 4 31 6.45
Syed Asgar 2 2 1 2 23 8.70
Rajesh Kumar M 2 1 6 5 45 4.44
Vinod Shinde 2 1 1 4 35 5.71
Colm O'Donoghue 2 0 2 0 4 50.00
Y. S. Srinath 2 0 1 3 8 25.00
D. Patel 2 0 1 0 18 11.11
Rajesh N 1 4 5 2 36 2.78
Naveen B.L. 1 3 2 4 29 3.45
Ahsan Qureshi 1 3 2 0 13 7.69
M. Mark 1 3 0 0 10 10.00
G.Y.Rajesh Babu 1 2 3 0 18 5.56
M.A.Roushan 1 2 0 3 19 5.26
M. Noornabi 1 1 2 4 22 4.55
M. Prabhakaran 1 1 1 0 25 4.00
Anjar Alam 1 0 3 2 23 4.35
Ajeet Kumar 1 0 2 0 23 4.35
S. Mallikarjun 1 0 0 3 13 7.69
A. Velu 1 0 0 1 9 11.11
Ranjeet Singh 1 0 0 0 1 100.00
Shobhan Babu 0 3 2 1 17 0.00
Harish B. 0 2 3 2 33 0.00
Sahanawaz 0 2 3 1 21 0.00
S. Zervan 0 2 2 0 5 0.00
M. Kumar 0 2 1 0 11 0.00
B. Nayak 0 2 0 0 22 0.00
S. Selvaraj 0 2 0 0 4 0.00
Neeraj Rawal 0 1 2 5 17 0.00
Adarsh G. 0 1 1 2 33 0.00
Chethana K. 0 1 1 1 25 0.00
IndraJeet Singh 0 1 1 1 11 0.00
P. Mani 0 1 1 0 10 0.00
B. Mahesh 0 1 1 0 5 0.00
Tauseef Ahmed 0 1 0 3 12 0.00
C. S. Jodha 0 1 0 1 6 0.00
H. G. Rathod 0 1 0 1 14 0.00
Kuldeep Singh 0 1 0 0 1 0.00
Khurshad Alam 0 0 2 0 8 0.00
R. Anand 0 0 2 0 26 0.00
Anil J.H. 0 0 1 1 9 0.00
S.K.Paswan 0 0 1 1 16 0.00
S. Babu 0 0 1 0 8 0.00
Darren Williams 0 0 1 0 3 0.00
Ramesh KumarN 0 0 1 0 6 0.00
Md Shoaib 0 0 1 0 12 0.00
K. Raja Rao 0 0 1 0 19 0.00
C. Harish 0 0 0 4 11 0.00
P. Ramesh 0 0 0 2 12 0.00
Ravinder Singh 0 0 0 1 3 0.00
F.K. Shabuddin 0 0 0 1 1 0.00
L.P Beuzelin 0 0 0 1 4 0.00
Kavraj Singh 0 0 0 0 1 0.00
Neil Farley 0 0 0 0 5 0.00
Nasir Imam 0 0 0 0 3 0.00
Nassar Alam 0 0 0 0 1 0.00
Md Akbar 0 0 0 0 4 0.00
Chetan Kalay S 0 0 0 0 1 0.00
Ganesh N. 0 0 0 0 2 0.00
Deepak Singh 0 0 0 0 7 0.00
Babu Singh 0 0 0 0 3 0.00
Afsar 0 0 0 0 2 0.00
Afsar Khan 0 0 0 0 2 0.00
A.Ashhad Asbar 0 0 0 0 2 0.00
Shanth Kumar 0 0 0 0 4 0.00
Vishwanath 0 0 0 0 1 0.00