• Silver Beauty wins the Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
 • Hall Of Famer wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
 • Whomakestherule wins the Calcutta 2000 Guineas (Gr.3)
 • Battalion wins The Bangalore 2000 Guineas (Gr.2)
 • Silver Beauty wins the Calcutta Oaks Gr.3
 • Serjeant At Arms wins The Panchshil Indian 2000 Guineas (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Aika Aika Aika wins The South India 1000 Guineas (Gr.2)
 • Salazaar wins The South India Derby Stakes (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Hall of Famer wins The Calcutta Derby Stakes (Gr.1)
 • Ice Glacier wins The Bangalore Oaks (Gr.2)
 • Mrs Patmore wins The Gitanjali Indian 1000 Guineas (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda 2000 Guineas (Gr.2)
 • Tororosso wins The B.N.Gudiyappa Bangalore Derby (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda Derby Stakes (Gr.1)
 • Hall Of Famer wins The Kingfisher Ultra Indian Derby (Gr.1)
 • Captain Morgan wins The South India St.Leger (Gr.2)
BANGALORE WINTER SEASON 2016-17
As of March 18, 2017 (Up to Race No.251)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 36 20 19 13 127 28.35
Y S Srinath 33 22 21 6 131 25.19
P Trevor 23 21 18 17 121 19.01
S John 18 15 19 8 106 16.98
A Imran Khan 12 17 13 15 103 11.65
P S Chouhan 9 7 8 9 69 13.04
David Allan 8 10 2 5 42 19.05
Rayan Ahmed R 7 11 6 16 92 7.61
Arshad Alam 7 10 15 9 99 7.07
Cedric Segeon 7 3 9 2 42 16.67
V R Jagadeesh 6 7 11 14 93 6.45
PrashantP Dhebe 6 6 2 5 58 10.34
Irvan Singh 5 7 7 15 110 4.55
Neeraj Rawal 5 2 4 7 40 12.50
Imran Chisty 4 7 5 6 68 5.88
A Sandesh 4 4 3 6 32 12.50
Jan'dhan Paswan 4 4 3 3 41 9.76
A Ramu 3 6 6 8 62 4.84
Surya P 3 5 3 1 28 10.71
Naveen M 3 4 2 5 37 8.11
T S Jodha 3 3 2 2 34 8.82
S Zervan 3 2 2 2 16 18.75
Ryan Marshall 3 1 1 0 16 18.75
K Mukesh Kumar 3 0 10 10 52 5.77
Antony Raj S 2 4 0 4 20 10.00
Nazerul Alam 2 1 3 4 38 5.26
K Raja Rao 2 1 0 3 30 6.67
Chethan Gowda 1 5 2 3 26 3.85
Rajesh Kumar M 1 4 0 0 31 3.23
R PraveenShinde 1 2 2 1 30 3.33
Shiva Kumar S 1 2 1 0 26 3.85
M Prabhakaran 1 1 1 4 39 2.56
Ashok Kumar A 1 1 1 3 22 4.55
Shobhan Babu 1 1 1 1 15 6.67
Adarsh G 1 1 0 2 35 2.86
Harish B 1 0 2 1 12 8.33
M Mark 1 0 1 1 10 10.00
P Mani 1 0 1 0 5 20.00
N S Parmar 1 0 0 2 10 10.00
Kiran Naidu 1 0 0 1 18 5.56
A Velu 1 0 0 1 14 7.14
Sunil Samson 1 0 0 1 15 6.67
S K Paswan 1 0 0 0 7 14.29
Keanen G Steyn 1 0 0 0 7 14.29
Manesh K 1 0 0 0 5 20.00
Nitin Singh 0 3 1 1 25 0.00
Manish R 0 2 3 2 18 0.00
A R Pradeep 0 2 2 2 23 0.00
Darshan R N 0 2 1 4 20 0.00
G Sai Vamshi 0 2 0 1 3 0.00
Raghu K 0 1 4 2 21 0.00
Anjar Alam 0 1 4 1 22 0.00
Syed Imran 0 1 1 1 26 0.00
Yash Narredu 0 1 1 0 3 0.00
Vivek 0 1 1 0 3 0.00
Girish R 0 1 1 0 4 0.00
IndraJeet Singh 0 1 1 0 8 0.00
Md Hesnain 0 1 1 0 26 0.00
Dashrat Singh 0 1 0 2 6 0.00
Louis Beuzelen 0 1 0 1 7 0.00
Shamaz Shareef 0 1 0 1 11 0.00
R Manjunath 0 1 0 0 1 0.00
Vinod Shinde 0 0 3 0 29 0.00
Sahanawaz 0 0 1 1 34 0.00
R Girish 0 0 1 1 5 0.00
M Kumar 0 0 1 0 24 0.00
D Patel 0 0 1 0 15 0.00
G Y Rajesh Babu 0 0 1 0 7 0.00
C Alford 0 0 1 0 2 0.00
S Mallikarjun 0 0 1 0 8 0.00
S Imran 0 0 1 0 10 0.00
Kiran Rai P 0 0 0 2 18 0.00
Md Shoaib 0 0 0 1 6 0.00
P Ramesh 0 0 0 1 14 0.00
C S Jodha 0 0 0 1 3 0.00
Prashanth T M 0 0 0 1 6 0.00
B Nayak 0 0 0 0 12 0.00
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 1 0.00
Akshay Kumar 0 0 0 0 9 0.00
Ganesh N 0 0 0 0 5 0.00
Jaykumar 0 0 0 0 2 0.00
Hanumant Singh 0 0 0 0 1 0.00
N Rupa 0 0 0 0 1 0.00
Md Akram 0 0 0 0 2 0.00
M Noornabi 0 0 0 0 1 0.00
M Ravi 0 0 0 0 5 0.00
M D Praveen 0 0 0 0 2 0.00
Khurshad Alam 0 0 0 0 6 0.00
S Babu 0 0 0 0 1 0.00
S Guruprasad 0 0 0 0 1 0.00
Ramesh KumarN 0 0 0 0 23 0.00
S Selvaraj 0 0 0 0 6 0.00
Vishwanath A 0 0 0 0 2 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 8 0.00