BANGALORE SUMMER SEASON 2016
As of August 19, 2016 (Up to Race No.230)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
S John 36 23 23 19 143 25.17
A Sandesh 29 26 23 11 111 26.13
Suraj Narredu 28 19 16 6 93 30.11
S Zervan 14 8 12 5 64 21.88
P S Chouhan 12 11 9 9 73 16.44
PrashantP Dhebe 12 6 7 4 60 20.00
Arshad Alam 9 19 11 9 93 9.68
T S Jodha 8 13 14 9 114 7.02
Y S Srinath 8 7 2 7 39 20.51
Neeraj Rawal 8 4 2 8 71 11.27
David Breux 6 7 7 9 47 12.77
V R Jagadeesh 5 6 4 3 36 13.89
Amyn Merchant 4 4 3 7 42 9.52
Kiran Naidu 4 2 1 5 37 10.81
Kiran Rai P 3 6 7 6 84 3.57
A Ramu 3 5 7 5 52 5.77
Rajesh Kumar M 3 5 6 14 86 3.49
Akshay Kumar 2 3 5 1 43 4.65
S J Sunil 2 2 3 2 17 11.76
M Noornabi 2 1 3 5 27 7.41
Jan'dhan Paswan 2 1 0 7 25 8.00
Mudassar Nazar 2 0 0 0 3 66.67
Surya P 1 2 4 2 21 4.76
Mukesh Kumar 1 2 1 1 11 9.09
M Prabhakaran 1 2 0 0 9 11.11
Vivek 1 1 1 1 11 9.09
Syed Imran 1 1 0 0 14 7.14
Nazerul Alam 1 0 3 3 26 3.85
S Selvaraj 1 0 1 3 22 4.55
Prashanth T M 1 0 1 1 8 12.50
P Trevor 1 0 1 0 3 33.33
S Lalit 1 0 1 0 6 16.67
Vinod Shinde 1 0 0 4 37 2.70
N S Parmar 1 0 0 1 3 33.33
Adarsh G 1 0 0 1 31 3.23
Shamaz Shareef 1 0 0 0 4 25.00
Rayan Ahmed R 0 4 3 3 31 0.00
Shobhan Babu 0 3 1 3 18 0.00
B L Paswan 0 3 1 0 9 0.00
C Alford 0 3 0 1 8 0.00
Chethan Gowda 0 2 1 1 9 0.00
G Sai Vamshi 0 2 1 1 18 0.00
Harish B 0 2 0 1 7 0.00
A R Pradeep 0 2 0 1 11 0.00
Ahsan Qureshi 0 1 1 2 14 0.00
Ashok Kumar A 0 1 1 1 22 0.00
K Mukesh Kumar 0 1 1 1 13 0.00
N B Kuldeep 0 1 1 1 8 0.00
Raghu K 0 1 1 1 10 0.00
Vishal 0 1 1 0 9 0.00
Munna Alam 0 1 1 0 4 0.00
Jaykumar 0 1 1 0 6 0.00
Antony Raj S 0 1 1 0 6 0.00
Darshan R N 0 1 1 0 17 0.00
Bhawani Singh 0 1 0 1 25 0.00
Chetan Kalay S 0 1 0 0 2 0.00
Kavraj Singh 0 1 0 0 4 0.00
M Kumar 0 1 0 0 2 0.00
Ramandeep SBal 0 1 0 0 2 0.00
Prasad M 0 1 0 0 7 0.00
A Imran Khan 0 1 0 0 1 0.00
P Mani 0 0 3 1 12 0.00
Syed Asgar 0 0 3 1 11 0.00
Naveen M 0 0 3 1 22 0.00
Arman Ali Jafri 0 0 2 2 11 0.00
Sunil Samson 0 0 2 2 8 0.00
Ryan Marshall 0 0 2 2 19 0.00
A Velu 0 0 2 0 5 0.00
M Mark 0 0 1 2 9 0.00
Md Akram 0 0 1 1 9 0.00
Khurshad Alam 0 0 1 1 7 0.00
B Nayak 0 0 1 1 19 0.00
Anjar Alam 0 0 1 0 6 0.00
Hindu Singh 0 0 1 0 2 0.00
IndraJeet Singh 0 0 1 0 13 0.00
Md Islam 0 0 1 0 6 0.00
Mukesh Kumar K 0 0 1 0 2 0.00
J Chinoy 0 0 0 2 4 0.00
Abhishek Pawar 0 0 0 2 13 0.00
Ramesh KumarN 0 0 0 2 20 0.00
S Mallikarjun 0 0 0 2 19 0.00
P Sai Kumar 0 0 0 2 11 0.00
R Girish 0 0 0 2 6 0.00
R PraveenShinde 0 0 0 1 17 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 1 10 0.00
Koushik P 0 0 0 1 1 0.00
Manesh K 0 0 0 1 15 0.00
N Rawal 0 0 0 1 5 0.00
Mohd Asif Khan 0 0 0 1 4 0.00
M Ravi 0 0 0 0 1 0.00
M Chettri 0 0 0 0 9 0.00
N Ramesh Kumar 0 0 0 0 1 0.00
M D Praveen 0 0 0 0 2 0.00
Koushik 0 0 0 0 1 0.00
K Raja Rao 0 0 0 0 2 0.00
G Y Rajesh Babu 0 0 0 0 2 0.00
Ganesh N 0 0 0 0 2 0.00
Anil Baandal 0 0 0 0 1 0.00
D Patel 0 0 0 0 18 0.00
Danish Ali Khan 0 0 0 0 2 0.00
David Bruex 0 0 0 0 2 0.00
Declared later 0 0 0 0 1 0.00
Deepak Singh G 0 0 0 0 3 0.00
Deepak Singh 0 0 0 0 2 0.00
Vishwanath A 0 0 0 0 1 0.00
R Vaibhav 0 0 0 0 1 0.00
R Manjunath 0 0 0 0 4 0.00
P Ramesh 0 0 0 0 1 0.00
Nazim 0 0 0 0 3 0.00
Nitin Singh 0 0 0 0 1 0.00
Shiva Kumar S 0 0 0 0 2 0.00
Sahanawaz 0 0 0 0 1 0.00
Ranjeet Singh 0 0 0 0 1 0.00
S Imran 0 0 0 0 3 0.00
S Babu 0 0 0 0 2 0.00
Ajinkya R 0 0 0 0 4 0.00