• Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
  • Be Safe wins The Karnataka Mile Championship Cup (Gr.2)
  • Eternal Flame wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Angel Dust wins The Kingfisher Derby Bangalore (Gr.1)
  • Quasar wins The Bangalore St.Leger (Gr.2)
BANGALORE SUMMER SEASON 2015
As of July 31, 2015 (Up to Race No.194)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 22 13 7 2 71 30.99
P. Trevor 16 14 10 6 70 22.86
A. Sandesh 16 6 8 6 50 32.00
Yash Narredu 13 5 3 7 55 23.64
A.Imran Khan 12 12 8 9 77 15.58
Imran Chisty 11 10 10 7 61 18.03
Rajesh Kumar M 7 3 7 7 63 11.11
D. K. Ashish 6 7 5 8 48 12.50
Munna Alam 5 1 2 1 18 27.78
S. Zervan 4 7 9 4 55 7.27
Neeraj Rawal 4 7 7 14 76 5.26
T. S. Jodha 4 4 3 5 57 7.02
Arshad Alam 4 3 3 3 30 13.33
Irvan Singh 3 2 2 2 23 13.04
V.R.Jagadeesh 3 1 5 4 38 7.89
A.Ashhad Asbar 3 1 3 7 31 9.68
Vivek 3 1 2 0 20 15.00
Y. S. Srinath 3 0 0 0 6 50.00
G Sai Vamshi 2 6 4 2 34 5.88
P. S. Chouhan 2 4 4 1 17 11.76
Akshay Kumar 2 3 2 1 14 14.29
Sunil Samson 2 2 1 0 10 20.00
Ryan Marshall 2 1 1 5 21 9.52
Ahsan Qureshi 2 1 1 1 5 40.00
Kiran Naidu 2 1 0 1 22 9.09
M. Noornabi 2 1 0 1 15 13.33
Anjar Alam 2 0 2 3 16 12.50
Hindu Singh 1 5 7 4 30 3.33
D'nuSingh Deora 1 5 2 1 25 4.00
A.Ramu 1 3 3 3 38 2.63
D. Gnaneshwar 1 2 7 1 20 5.00
Ashok Kumar A. 1 2 1 4 31 3.23
S.G.Prasad 1 2 0 1 14 7.14
Vishal 1 1 2 2 15 6.67
H. G. Rathod 1 1 1 2 26 3.85
Ranjeet Singh 1 1 0 2 15 6.67
Naveen M. 1 1 0 1 11 9.09
M. F. Ali Khan 1 1 0 0 17 5.88
Antony Raj S. 1 0 3 1 11 9.09
Shiva Kumar S. 1 0 2 2 17 5.88
Chetan Kalay S. 1 0 2 1 12 8.33
Vishwanath A. 1 0 2 0 9 11.11
P. Mani 1 0 1 0 14 7.14
Colm O'Donoghue 1 0 0 0 1 100.00
Aqeed Waheed 1 0 0 0 11 9.09
Aj'tKumarPaswan 1 0 0 0 2 50.00
Rayan Ahmed R. 0 3 2 0 20 0.00
Keanen G Steyn 0 3 1 2 18 0.00
BhawaniSingh 0 3 1 0 18 0.00
Surya P. 0 2 5 1 20 0.00
PrashantP.Dhebe 0 2 4 3 23 0.00
Abhishek Pawar 0 2 0 1 14 0.00
David Allan 0 2 0 0 2 0.00
Manesh K 0 2 0 0 5 0.00
Harish B. 0 2 0 0 19 0.00
Bhawani Singh 0 1 3 4 25 0.00
Adarsh G. 0 1 3 1 27 0.00
Kavraj Singh 0 1 2 1 18 0.00
B. Nayak 0 1 1 2 25 0.00
Afsar Khan 0 1 1 0 9 0.00
Khurshad Alam 0 1 1 0 11 0.00
J. Chinoy 0 1 0 4 13 0.00
R. Vaibhav 0 1 0 2 15 0.00
M.Chettri 0 1 0 1 15 0.00
Anil Baandal 0 1 0 1 3 0.00
A.R.Pradeep 0 1 0 1 13 0.00
Jaykumar 0 1 0 0 9 0.00
Nitin Singh 0 1 0 0 5 0.00
Shrikant Kamble 0 1 0 0 8 0.00
Jan'dhan Paswan 0 0 2 2 18 0.00
S.K.Paswan 0 0 2 1 8 0.00
Syed Asgar 0 0 1 1 11 0.00
Deep Shanker 0 0 1 0 6 0.00
G.Y.Rajesh Babu 0 0 1 0 8 0.00
Md Shoaib 0 0 1 0 3 0.00
M. Prabhakaran 0 0 0 3 14 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 3 15 0.00
S. Mallikarjun 0 0 0 2 6 0.00
Nazerul Alam 0 0 0 2 11 0.00
IndraJeet Singh 0 0 0 1 5 0.00
C.S. Vikrant 0 0 0 1 8 0.00
D. Patel 0 0 0 1 11 0.00
D.M. Ayyar 0 0 0 0 2 0.00
Declared later 0 0 0 0 1 0.00
Chethana K. 0 0 0 0 2 0.00
B. Mahesh 0 0 0 0 4 0.00
Ajeet Kumar 0 0 0 0 1 0.00
Anil J.H. 0 0 0 0 3 0.00
A. Velu 0 0 0 0 5 0.00
K. Raja Rao 0 0 0 0 5 0.00
Girish R. 0 0 0 0 1 0.00
Mudassar Nazar 0 0 0 0 4 0.00
M. Ravi 0 0 0 0 4 0.00
M.A.Roushan 0 0 0 0 2 0.00
M. Kumar 0 0 0 0 5 0.00
M. Mark 0 0 0 0 4 0.00
S. Guruprasad 0 0 0 0 4 0.00
Rajesh N 0 0 0 0 7 0.00
Praveen Shinde 0 0 0 0 2 0.00
R. Anand 0 0 0 0 10 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00
Syed Imran 0 0 0 0 6 0.00
Shobhan Babu 0 0 0 0 2 0.00
Deepak Singh 0 0 0 0 1 0.00