• Maisha wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Be Safe winner of The Colts Championship Stakes (Gr.1)
  • Be Safe wins The Kingfisher Bangalore Derby (Gr.1)
  • Amazing Grace wins The Bangalore St.Leger (Gr.2)
BANGALORE SUMMER SEASON 2014
As of 27th July 2014 (Up to Race No.160)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 23 11 8 5 62 37.10
P. Trevor 17 17 7 6 68 25.00
Yash Narredu 17 12 13 9 76 22.37
P. S. Chouhan 14 9 9 9 58 24.14
Imran Chisty 11 15 10 5 59 18.64
Y. S. Srinath 7 10 4 4 40 17.50
S. John 7 9 8 6 51 13.73
T. S. Jodha 7 3 5 6 56 12.50
Arshad Alam 7 1 5 5 55 12.73
Bhawani Singh 7 1 4 1 31 22.58
J.H.Christopher 5 6 8 5 61 8.20
A.Imran Khan 4 4 2 3 22 18.18
D. K. Ashish 4 4 1 1 31 12.90
S. Zervan 3 8 3 3 30 10.00
Kiran Rai P 3 6 3 7 64 4.69
Neeraj Rawal 3 2 6 4 39 7.69
Anjar Alam 2 3 1 4 20 10.00
A. Sandesh 2 0 6 2 16 12.50
Keanen G Steyn 2 0 0 1 5 40.00
Rajesh Kumar M 1 5 6 5 47 2.13
M. Prabhakaran 1 1 3 0 16 6.25
Akshay Kumar 1 1 2 0 12 8.33
Ryan Marshall 1 1 1 2 20 5.00
Harish B. 1 1 1 0 23 4.35
K. Anil 1 1 1 0 20 5.00
Vivek 1 0 7 1 30 3.33
IndraJeet Singh 1 0 3 1 9 11.11
K. P. G. Appu 1 0 2 2 14 7.14
Irvan Singh 1 0 1 4 22 4.55
Shobhan Babu 1 0 1 2 13 7.69
P. Mani 1 0 1 2 5 20.00
B. Mahesh 1 0 0 3 18 5.56
Vinod Shinde 1 0 0 2 16 6.25
Shailesh Shinde 1 0 0 1 7 14.29
S.G.Prasad 0 5 5 3 23 0.00
V.R.Jagadeesh 0 3 2 3 21 0.00
B. Nayak 0 3 2 0 16 0.00
Dashrat Singh 0 2 2 0 5 0.00
Saddam Hussain 0 2 0 4 18 0.00
S.K.Paswan 0 2 0 1 21 0.00
M. Noornabi 0 2 0 1 10 0.00
Ranjeet Singh 0 2 0 0 6 0.00
Md Shoaib 0 2 0 0 3 0.00
Ashok Kumar A. 0 1 2 1 23 0.00
K. Raja Rao 0 1 1 0 4 0.00
H. G. Rathod 0 1 0 1 10 0.00
Kiran Naidu 0 1 0 1 6 0.00
Syed Asgar 0 1 0 0 6 0.00
S. Sunil 0 1 0 0 4 0.00
Shiva Kumar S. 0 1 0 0 7 0.00
R. Anand 0 0 3 0 17 0.00
D. Gnaneshwar 0 0 2 5 12 0.00
D. Patel 0 0 1 5 20 0.00
Chetan Kalay S. 0 0 1 3 17 0.00
Mudassar Nazar 0 0 1 2 12 0.00
Deep Shanker 0 0 1 1 9 0.00
B. L. Paswan 0 0 1 1 6 0.00
Ajeet Kumar 0 0 1 1 6 0.00
Aqeed Waheed 0 0 1 0 19 0.00
G.Y.Rajesh Babu 0 0 1 0 8 0.00
A.R.Pradeep 0 0 0 5 34 0.00
Khurshad Alam 0 0 0 2 17 0.00
M. Mark 0 0 0 1 7 0.00
Ravinder Singh 0 0 0 1 3 0.00
Adarsh G. 0 0 0 1 20 0.00
R. Vaibhav 0 0 0 1 6 0.00
V.Chandrakant 0 0 0 1 6 0.00
Zarar Alam 0 0 0 1 3 0.00
S. Mallikarjun 0 0 0 1 1 0.00
Ahsan Qureshi 0 0 0 1 5 0.00
A.Ashhad Asbar 0 0 0 0 8 0.00
Nassar Alam 0 0 0 0 4 0.00
Ramesh KumarN 0 0 0 0 9 0.00
A.Sundaram 0 0 0 0 3 0.00
M. F. Ali Khan 0 0 0 0 3 0.00
Vishwanath A. 0 0 0 0 3 0.00
Shadab Khan 0 0 0 0 14 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 6 0.00
Shanth Kumar 0 0 0 0 2 0.00
M. Kumar 0 0 0 0 9 0.00
Ganesh N. 0 0 0 0 4 0.00
Srinivas Rao B. 0 0 0 0 4 0.00
Sahanawaz 0 0 0 0 2 0.00
A.Ramu 0 0 0 0 8 0.00