BANGALORE SUMMER SEASON 2016
As of May 22, 2016 (Up to Race No.31)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Suraj Narredu 6 4 2 0 16 37.50
S. John 5 0 1 4 17 29.41
A. Sandesh 3 4 2 1 12 25.00
Arshad Alam 2 3 3 1 15 13.33
Kiran Rai P 2 2 2 2 14 14.29
Rajesh Kumar M 2 1 0 1 16 12.50
T. S. Jodha 1 4 1 1 18 5.56
David Breux 1 1 2 1 6 16.67
A.Imran Khan 1 1 1 1 7 14.29
V.R.Jagadeesh 1 1 1 0 7 14.29
S. Zervan 1 1 1 0 6 16.67
Neeraj Rawal 1 1 0 3 12 8.33
Surya P. 1 0 2 0 5 20.00
P. Trevor 1 0 1 0 3 33.33
A.Ramu 1 0 1 0 4 25.00
Kiran Naidu 1 0 1 0 5 20.00
Vinod Shinde 1 0 0 1 4 25.00
M. Prabhakaran 0 2 0 0 2 0.00
Rayan Ahmed R. 0 1 1 0 5 0.00
Shobhan Babu 0 1 0 1 4 0.00
M. Noornabi 0 1 0 1 6 0.00
Munna Alam 0 1 0 0 1 0.00
A.R.Pradeep 0 1 0 0 1 0.00
Syed Imran 0 1 0 0 2 0.00
Ryan Marshall 0 0 1 1 2 0.00
P. Mani 0 0 1 1 7 0.00
M. Mark 0 0 1 1 4 0.00
Jaykumar 0 0 1 0 1 0.00
Nazerul Alam 0 0 1 0 5 0.00
Akshay Kumar 0 0 1 0 8 0.00
Hindu Singh 0 0 1 0 2 0.00
S.J.Sunil 0 0 1 0 3 0.00
Vishal 0 0 1 0 2 0.00
P. Sai Kumar 0 0 0 2 5 0.00
Amyn Merchant 0 0 0 2 5 0.00
G Sai Vamshi 0 0 0 1 1 0.00
B. Nayak 0 0 0 1 3 0.00
Manesh K 0 0 0 1 1 0.00
Jan'dhan Paswan 0 0 0 1 7 0.00
R. Girish 0 0 0 1 2 0.00
R.PraveenShinde 0 0 0 1 2 0.00
Syed Asgar 0 0 0 0 3 0.00
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00
R. Vaibhav 0 0 0 0 1 0.00
Ramesh KumarN 0 0 0 0 5 0.00
Prasad M. 0 0 0 0 1 0.00
Sunil Samson 0 0 0 0 1 0.00
S. Mallikarjun 0 0 0 0 6 0.00
Khurshad Alam 0 0 0 0 4 0.00
Koushik 0 0 0 0 1 0.00
Mudassar Nazar 0 0 0 0 1 0.00
Mukesh Kumar 0 0 0 0 6 0.00
N. Rawal 0 0 0 0 1 0.00
Naveen M. 0 0 0 0 3 0.00
Bhawani Singh 0 0 0 0 7 0.00
D. Patel 0 0 0 0 9 0.00
B. L. Paswan 0 0 0 0 2 0.00
Harish B. 0 0 0 0 2 0.00
IndraJeet Singh 0 0 0 0 2 0.00
Antony Raj S. 0 0 0 0 2 0.00
Abhishek Pawar 0 0 0 0 3 0.00
Adarsh G. 0 0 0 0 5 0.00
Ajinkya R 0 0 0 0 4 0.00