• Silver Beauty wins the Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
 • Hall Of Famer wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
 • Whomakestherule wins the Calcutta 2000 Guineas (Gr.3)
 • Battalion wins The Bangalore 2000 Guineas (Gr.2)
 • Silver Beauty wins the Calcutta Oaks Gr.3
 • Serjeant At Arms wins The Panchshil Indian 2000 Guineas (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Aika Aika Aika wins The South India 1000 Guineas (Gr.2)
 • Salazaar wins The South India Derby Stakes (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Hall of Famer wins The Calcutta Derby Stakes (Gr.1)
 • Ice Glacier wins The Bangalore Oaks (Gr.2)
 • Mrs Patmore wins The Gitanjali Indian 1000 Guineas (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda 2000 Guineas (Gr.2)
 • Tororosso wins The B.N.Gudiyappa Bangalore Derby (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda Derby Stakes (Gr.1)
 • Hall Of Famer wins The Kingfisher Ultra Indian Derby (Gr.1)
 • Captain Morgan wins The South India St.Leger (Gr.2)
DELHI SEASON 2016-17
As of February 21, 2017 (Up to Race No.190)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Dhanu Singh 30 21 10 11 109 27.52
Akash Rajput 18 17 15 16 95 18.95
C S Jodha 17 11 7 3 42 40.48
A Ali Jafri 14 6 7 4 50 28.00
Dashrath S 12 2 5 3 29 41.38
Ranjeet S 11 6 2 5 34 32.35
Sameer Khan 10 11 12 12 71 14.08
T S Jodha 10 11 11 4 47 21.28
Md Habeeb 7 9 4 5 57 12.28
R Saini 5 5 6 3 47 10.64
R Rakesh 5 4 10 7 63 7.94
Praveen Saini 4 2 8 6 49 8.16
Jagadeesh 4 2 0 2 12 33.33
S A Shah 3 3 4 0 21 14.29
S Amjad K 3 3 3 3 31 9.68
J Chinoy 3 2 2 1 8 37.50
Danish Ali 3 1 3 3 27 11.11
R PRavesh 2 5 6 8 46 4.35
Kundan P 2 3 0 2 22 9.09
Shafeeq A 2 2 4 3 23 8.70
Jai Parkash 2 2 1 2 37 5.41
M I Qureshi 2 2 1 1 11 18.18
Khet Singh 2 2 0 1 25 8.00
Gurpreet S 2 1 1 5 34 5.88
P S Chouhan 2 0 1 1 5 40.00
Ramandeep 1 11 8 15 62 1.61
Md Asif Khan 1 3 7 5 45 2.22
Muzammil H 1 3 2 4 32 3.13
K Narender 1 3 2 3 46 2.17
S Lalit 1 2 3 2 16 6.25
Himalay S P 1 1 3 0 23 4.35
P Sharma 1 1 0 1 6 16.67
A Gaikwad 1 1 0 0 2 50.00
A Sandesh 1 0 2 1 5 20.00
D Kumar 1 0 1 4 23 4.35
Amandeep S 1 0 0 1 4 25.00
Suraj Narredu 1 0 0 0 1 100.00
M Chettri 0 4 1 2 29 0.00
G Shekhawat 0 3 0 7 38 0.00
Santosh G 0 3 0 0 3 0.00
Mohan Lal 0 2 5 2 22 0.00
V S Gautam 0 2 2 3 34 0.00
Hindu Singh 0 2 2 0 6 0.00
A Waheed 0 1 5 1 47 0.00
R Yousaf 0 1 2 5 21 0.00
Naresh K 0 1 1 3 17 0.00
Narain Singh 0 1 1 2 34 0.00
Mohd Asif 0 1 1 0 15 0.00
S Kamble 0 1 1 0 3 0.00
Shaliyar K 0 1 1 0 11 0.00
S Qureshi 0 1 0 1 13 0.00
Shailesh 0 1 0 1 3 0.00
Bhanu Partap 0 1 0 0 4 0.00
Dharmendar 0 1 0 0 1 0.00
Mudassar 0 1 0 0 1 0.00
Nazim 0 1 0 0 13 0.00
M B Qureshi 0 0 4 5 30 0.00
M Mani 0 0 1 2 29 0.00
Sandeep R 0 0 1 2 10 0.00
Arun Kumar 0 0 1 1 9 0.00
Deepak Singh 0 0 1 1 9 0.00
Shahid 0 0 1 1 10 0.00
Mohit Singh 0 0 1 0 1 0.00
N S Parmar 0 0 1 0 1 0.00
Riazuddin 0 0 1 0 8 0.00
Sachin M 0 0 1 0 5 0.00
V Jaiswal 0 0 1 0 5 0.00
Bhiv Singh 0 0 0 1 24 0.00
Sunny Kumar 0 0 0 1 6 0.00