• Cameron wins The Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
  • Intelligence wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
DELHI SEASON 2015-16
As of October 27, 2015 (Up to Race No.74)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
C S Jodha 14 7 3 2 33 42.42
Dashrath Singh 8 7 3 0 21 38.10
J Chinoy 6 2 1 1 11 54.55
T S Jodha 5 7 2 7 24 20.83
K Narender 4 4 3 3 35 11.43
R PRavesh 3 4 1 2 24 12.50
R Saini 3 2 2 5 24 12.50
Sameer Khan 2 3 0 1 20 10.00
Khet Singh 2 2 0 2 13 15.38
Praveen Saini 2 1 3 0 12 16.67
Jai Prakash 2 0 2 2 12 16.67
Shafeeq A 2 0 0 1 5 40.00
Danish Ali 2 0 0 0 10 20.00
Ramandeep 1 3 4 1 14 7.14
Mudassar 1 3 2 1 9 11.11
R Rakesh 1 3 2 0 13 7.69
Sunny Kumar 1 3 0 2 15 6.67
Ashhad Asbar 1 2 6 1 12 8.33
Akash Rajput 1 2 2 5 18 5.56
S Lalit 1 2 2 4 13 7.69
S Amjad K 1 2 2 0 19 5.26
Md Asif Khan 1 1 3 3 23 4.35
S A Shah 1 1 1 0 12 8.33
Md Sameer 1 1 0 1 4 25.00
S Asgar 1 1 0 0 12 8.33
Harkesh K 1 0 2 1 17 5.88
M I Qureshi 1 0 1 1 4 25.00
Naresh K 1 0 1 1 9 11.11
R Yousaf 1 0 1 1 9 11.11
Mohan Lal 1 0 1 0 12 8.33
S Mosin 1 0 1 0 3 33.33
sachin M 1 0 0 0 3 33.33
P Sharma 0 3 0 2 10 0.00
Sandeep R 0 2 1 0 5 0.00
A Waheed 0 1 6 4 18 0.00
V S Gautam 0 1 2 0 4 0.00
Irfan Ali 0 1 1 2 8 0.00
M B Qureshi 0 1 1 2 11 0.00
G Shekhawat 0 1 0 1 12 0.00
Dhanu Singh 0 1 0 0 2 0.00
Nazim 0 0 5 2 23 0.00
Md. Habeeb 0 0 2 1 7 0.00
Riazuddin 0 0 2 1 8 0.00
Shaliyar K 0 0 1 3 8 0.00
A Ali Jafri 0 0 1 1 5 0.00
M Chettri 0 0 1 1 12 0.00
Suresh Kumar 0 0 0 3 13 0.00
Gurpreet S 0 0 0 1 9 0.00
M Mani 0 0 0 1 8 0.00
Shahid 0 0 0 1 1 0.00