• Cameron wins The Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
 • Intelligence wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
 • Shivalika wins The Jagatjit Industries North India 1000 Guineas
 • Desert God wins The Calcutta 2000 Guineas(Gr.2)
 • Brilliant Cut wins The Bangalore 2000 Guineas (Gr.2)
 • Myrtlewood wins The Eat India Company Indian 1000 Guineas (Gr.1)
 • Cameron wins The Calcutta Oaks, Gr.3
 • New York wins The Vikram Greenland Stud North India 2000 Guineas
 • New Alliance wins The Bangalore Oaks (Gr.2)
 • Heather wins The Golconda Oaks (Gr.2)
 • Desert God wins The Calcutta Derby Stakes (Gr.1)
 • Angel Dust wins of The Garuda Bangalore Derby (Gr.1)
 • Myrtlewood wins The Villoo Poonawalla Indian Oaks (Gr.1)
 • Desert God wins The Kingfisher Ultra Indian Derby (Gr.1)
DELHI SEASON 2015-16
As of January 19, 2015 (Up to Race No.174)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
T S Jodha 31 23 12 10 95 32.63
C S Jodha 28 14 7 7 78 35.90
Dashrath Singh 14 11 5 4 43 32.56
J Chimoy 10 9 2 3 28 35.71
K Narender 8 6 6 3 64 12.50
R PRavesh 7 11 5 9 61 11.48
R Rakesh 6 7 4 2 46 13.04
S Lalit 5 7 8 10 49 10.20
Khet Singh 5 3 1 3 34 14.71
Akash Rajput 4 9 6 9 55 7.27
Sameer Khan 4 5 0 3 28 14.29
R Saini 4 2 7 7 50 8.00
Ranjeet S 3 6 4 4 28 10.71
Mudassar 3 3 2 1 18 16.67
Praveen Saini 3 2 6 4 32 9.38
Ramandeep 2 4 14 4 39 5.13
Ashhad Asbar 2 3 7 1 22 9.09
Jai Prakash 2 2 7 7 44 4.55
Md Asif Khan 2 2 4 6 47 4.26
Sandeep R 2 2 3 3 21 9.52
Md Sameer 2 2 2 2 14 14.29
A Sandesh 2 2 0 2 7 28.57
Harkesh K 2 1 2 2 31 6.45
Md. Habeeb 2 0 3 2 24 8.33
M I Qureshi 2 0 1 3 8 25.00
Shafeeq A 2 0 0 4 11 18.18
Danish Ali 2 0 0 2 21 9.52
S Amjad K 1 5 3 6 39 2.56
P Sharma 1 4 0 3 24 4.17
Sunny Kumar 1 3 3 2 49 2.04
S Asgar 1 3 3 1 24 4.17
M B Qureshi 1 2 1 4 26 3.85
S A Shah 1 2 1 2 33 3.03
Mohan Lal 1 2 1 0 19 5.26
V S Gautam 1 1 2 1 17 5.88
sachin M 1 1 0 0 6 16.67
R Yousaf 1 0 3 2 24 4.17
R K Patel 1 0 2 0 19 5.26
Naresh K 1 0 1 2 23 4.35
M Chettri 1 0 1 1 27 3.70
S Mosin 1 0 1 0 3 33.33
Arun kumar 1 0 0 0 6 16.67
R Vaibhav 1 0 0 0 4 25.00
A Waheed 0 4 8 5 34 0.00
G Shekhawat 0 2 2 3 46 0.00
A Ali Jafri 0 2 2 2 27 0.00
Gurpreet S 0 1 2 2 25 0.00
Suresh Kumar 0 1 1 3 24 0.00
Irfan Ali 0 1 1 2 17 0.00
Dhanu Singh 0 1 0 0 2 0.00
Nitin Singh 0 1 0 0 3 0.00
P S Chouhan 0 1 0 0 5 0.00
Nazim 0 0 8 4 36 0.00
Shaliya r K 0 0 6 3 20 0.00
Riazuddin 0 0 2 1 12 0.00
Narain Singh 0 0 1 2 27 0.00
V Jaiswal 0 0 1 1 2 0.00
S Qureshi 0 0 0 2 9 0.00
B Mahesh 0 0 0 1 2 0.00
M Mani 0 0 0 1 19 0.00
Shahid 0 0 0 1 3 0.00