• Maisha wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Be Safe winner of The Colts Championship Stakes (Gr.1)
  • Be Safe wins The Kingfisher Bangalore Derby (Gr.1)
  • Amazing Grace wins The Bangalore St.Leger (Gr.2)
DELHI SEASON 2013-14
AS of 25th April, 2014 (Up to Race No. 301)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Dhanu Singh 43 23 18 17 171 25.15
Pawan Sharma 34 15 8 7 94 36.17
C S Jodha 22 31 30 21 147 14.97
Dashrath Singh 16 12 6 4 45 35.56
Sameer Khan 14 18 17 20 106 13.21
Ranjeet Singh 11 5 13 11 84 13.10
Sandeep Rajput 10 6 7 2 47 21.28
Shadab Khan 8 7 19 15 115 6.96
Irfan Ali 8 7 13 10 82 9.76
Danish Ali Khan 8 6 4 2 61 13.11
Rajinder Saini 7 11 13 9 103 6.80
Aqeed Waheed 7 10 8 8 64 10.94
A Sandesh 7 3 3 1 17 41.18
Mohd Asif 7 2 8 8 52 13.46
G S Shekhawat 6 11 7 8 97 6.19
J Chinoy 6 8 3 4 41 14.63
R Parvesh 5 10 9 11 92 5.43
Hasim Ali Khan 5 5 5 6 51 9.80
M I Qureshi 5 3 2 3 22 22.73
R Vaibhav 5 1 0 1 13 38.46
Sunny Kumar 4 11 6 9 70 5.71
Shafeeq Ahmed 4 7 3 4 35 11.43
S A Shah 4 6 6 8 61 6.56
R Pramod 4 6 3 4 23 17.39
Gurpreet Singh 4 5 5 6 69 5.80
K Narendra Kumar 4 5 4 11 80 5.00
Dilip S 4 3 3 2 30 13.33
T S Jodha 4 2 1 1 8 50.00
Kavraj S 3 6 3 1 23 13.04
Nazim 3 1 6 8 59 5.08
Kishore Kadam 3 0 0 0 7 42.86
Ramandeep 2 7 5 3 42 4.76
S Amjad K 2 6 8 8 62 3.23
Jai Parkash 2 3 5 4 56 3.57
Ramlal 2 3 3 4 24 8.33
Bhanu Pratap 2 3 1 1 11 18.18
L Prashant 2 1 4 5 54 3.70