• Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
  • Be Safe wins The Karnataka Mile Championship Cup (Gr.2)
  • Eternal Flame wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Angel Dust wins The Kingfisher Derby Bangalore (Gr.1)
  • Quasar wins The Bangalore St.Leger (Gr.2)
DELHI SEASON 2014-15
AS of April 28, 2015 (Up to Race No. 308)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Dhanu Singh 52 29 22 21 187 27.81
C S Jodha 34 29 26 13 132 25.76
Kavraj Singh 23 23 12 7 83 27.71
Ranjeet singh 23 18 15 19 108 21.30
Sameer Khan 18 18 25 14 127 14.17
R PRavesh 14 9 19 14 123 11.38
A Sandesh 12 6 1 3 24 50.00
R Saini 10 5 15 14 89 11.24
P Sharma 9 14 5 5 68 13.24
Shadab Khan 9 10 11 15 129 6.98
Jai Prakash 8 6 13 8 102 7.84
G Shekhawat 8 6 5 13 116 6.90
K Narender 8 5 5 6 69 11.59
Ramandeep 7 13 9 5 74 9.46
Shafeeq A 6 1 7 2 30 20.00
S Hussain 5 13 11 7 64 7.81
Sunny Kumar 4 7 1 5 70 5.71
S Mosin 4 2 2 0 11 36.36
Trevor Patel 4 0 1 1 7 57.14
S A Shah 3 11 6 9 62 4.84
Dashrath Singh 3 6 0 1 14 21.43
A Agarwal 3 2 6 2 27 11.11
MI Qureshi 3 1 3 3 19 15.79
R Rakesh 3 1 2 3 13 23.08
A Waheed 2 6 9 12 83 2.41
Danish Ali 2 3 6 4 50 4.00
S Lalit 2 3 2 1 14 14.29
PS Chouhan 2 2 2 2 14 14.29
Nazim 2 2 1 1 81 2.47
Mohd Asif 2 0 2 2 10 20.00
Akash Rajput 1 6 3 2 19 5.26
Irfan Ali 1 3 0 5 28 3.57
Amandeep S 1 2 6 4 44 2.27
Riazuddin 1 2 4 2 20 5.00
Pradeep Kumar 1 2 2 5 41 2.44
Sumit Bohat 1 2 2 0 14 7.14
Suresh Kumar 1 2 1 8 68 1.47
Narain Singh 1 1 2 5 32 3.13
A Ali Jafri 1 1 2 3 16 6.25
Sandeep Rajput 1 1 2 1 13 7.69
Arun Kumar 1 1 1 3 19 5.26
Praveen Saini 1 1 1 2 15 6.67
Harkesh K 1 1 1 1 45 2.22
M Chettri 1 1 0 3 34 2.94
Ashhad Asbar 1 0 5 1 14 7.14
Md. Asif Khan 1 0 2 1 10 10.00
Suraj Narredu 1 0 2 0 4 25.00
R Yousaf 1 0 0 8 22 4.55
I Chisty 1 0 0 0 2 50.00
S Qureshi 1 0 0 0 10 10.00
V S Gautam 1 0 0 0 10 10.00
S Amjad K 0 8 4 9 46 0.00
V Jaiswal 0 3 2 5 20 0.00
Nitin Singh 0 3 2 1 14 0.00
Gurpreet S 0 3 1 1 30 0.00
Naresh K 0 2 3 1 33 0.00
Mohan Lal 0 2 2 2 40 0.00
J Chimoy 0 2 0 0 3 0.00
S Asgar 0 2 0 0 14 0.00
M B Qureshi 0 1 2 0 14 0.00
D S Rathore 0 1 1 1 18 0.00
Christoher 0 1 0 1 3 0.00
Dilip S 0 0 2 3 19 0.00
Chand Mohd 0 0 1 2 26 0.00
S Raza 0 0 1 2 25 0.00
R K Patel 0 0 1 1 8 0.00
R Parmod 0 0 1 1 7 0.00
L Beuzelin 0 0 1 0 2 0.00
M Mani 0 0 1 0 31 0.00
Ramlal 0 0 1 0 3 0.00
Md. Habeeb 0 0 1 0 7 0.00
Khet Singh 0 0 0 3 16 0.00
B Mahesh 0 0 0 1 2 0.00
D K Ashish 0 0 0 1 3 0.00
D Kumar 0 0 0 1 12 0.00
D Williams 0 0 0 1 3 0.00
Shahid 0 0 0 1 7 0.00
Shaliyar K 0 0 0 1 4 0.00