• Silver Beauty wins the Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
 • Hall Of Famer wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
 • Whomakestherule wins the Calcutta 2000 Guineas (Gr.3)
 • Battalion wins The Bangalore 2000 Guineas (Gr.2)
 • Silver Beauty wins the Calcutta Oaks Gr.3
 • Serjeant At Arms wins The Panchshil Indian 2000 Guineas (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Aika Aika Aika wins The South India 1000 Guineas (Gr.2)
 • Salazaar wins The South India Derby Stakes (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Hall of Famer wins The Calcutta Derby Stakes (Gr.1)
 • Ice Glacier wins The Bangalore Oaks (Gr.2)
 • Mrs Patmore wins The Gitanjali Indian 1000 Guineas (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda 2000 Guineas (Gr.2)
 • Tororosso wins The B.N.Gudiyappa Bangalore Derby (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda Derby Stakes (Gr.1)
 • Hall Of Famer wins The Kingfisher Ultra Indian Derby (Gr.1)
 • Captain Morgan wins The South India St.Leger (Gr.2)
DELHI SEASON 2016-17
As of April 13, 2017 (Up to Race No.271)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Dhanu Singh 45 31 15 14 152 29.61
C S Jodha 30 15 8 6 74 40.54
Akash Rajput 21 23 19 21 126 16.67
A Ali Jafri 17 10 11 8 76 22.37
Ranjeet S 15 9 3 6 50 30.00
Sameer Khan 13 16 15 14 92 14.13
Dashrath S 13 5 8 3 39 33.33
T S Jodha 10 11 11 4 47 21.28
Md Habeeb 9 11 8 6 78 11.54
R Rakesh 9 5 12 11 88 10.23
Praveen Saini 7 3 10 9 69 10.14
R Saini 5 7 7 6 67 7.46
S Amjad K 5 6 6 5 42 11.90
K Mukesh 5 3 4 4 18 27.78
R PRavesh 4 8 8 12 78 5.13
Shafeeq A 4 3 5 6 35 11.43
M B Qureshi 4 2 4 5 44 9.09
Jagadeesh 4 2 1 3 17 23.53
J Chinoy 3 3 4 2 13 23.08
S A Shah 3 3 4 0 30 10.00
Danish Ali 3 1 4 5 35 8.57
P S Chouhan 3 1 1 1 8 37.50
Ramandeep 2 15 11 18 81 2.47
A Waheed 2 5 9 6 80 2.50
Kundan P 2 5 2 4 35 5.71
S Lalit 2 4 4 3 28 7.14
Jai Parkash 2 3 4 5 59 3.39
Hindu Singh 2 2 4 1 12 16.67
Gurpreet S 2 2 1 5 46 4.35
M I Qureshi 2 2 1 1 11 18.18
Khet Singh 2 2 0 4 51 3.92
Himalay S P 2 1 5 2 35 5.71
P Sharma 2 1 1 1 11 18.18
Md Asif Khan 1 4 9 5 64 1.56
G Shekhawat 1 3 2 9 61 1.64
Muzammil H 1 3 2 4 50 2.00
K Narender 1 3 2 3 57 1.75
Bhawani S 1 2 2 1 13 7.69
Dilip S 1 2 0 0 15 6.67
V Jaiswal 1 1 2 0 11 9.09
A Gaikwad 1 1 0 0 2 50.00
Bhanu Partap 1 1 0 0 8 12.50
A Sandesh 1 0 3 1 7 14.29
D Kumar 1 0 2 4 29 3.45
Amandeep S 1 0 0 1 5 20.00
B Mahesh 1 0 0 0 1 100.00
Suraj Narredu 1 0 0 0 1 100.00
R Yousaf 0 4 3 5 29 0.00
M Chettri 0 4 1 2 30 0.00
V S Gautam 0 3 2 3 43 0.00
Santosh G 0 3 0 0 3 0.00
Mohan Lal 0 2 6 2 24 0.00
Mohd Asif 0 1 2 1 25 0.00
Shaliyar K 0 1 2 0 20 0.00
S Qureshi 0 1 1 6 27 0.00
Narain Singh 0 1 1 3 39 0.00
Naresh K 0 1 1 3 19 0.00
Deepak Singh 0 1 1 1 13 0.00
Nazim 0 1 1 1 21 0.00
S Kamble 0 1 1 0 3 0.00
Shailesh 0 1 0 1 3 0.00
Dharmendar 0 1 0 0 1 0.00
Mudassar 0 1 0 0 1 0.00
S Mosin 0 1 0 0 2 0.00
M Mani 0 0 2 2 31 0.00
Bhiv Singh 0 0 2 1 29 0.00
Sandeep R 0 0 1 2 10 0.00
Arun Kumar 0 0 1 1 11 0.00
Shahid 0 0 1 1 10 0.00
Mohit Singh 0 0 1 0 1 0.00
N S Parmar 0 0 1 0 1 0.00
Riazuddin 0 0 1 0 11 0.00
Sachin M 0 0 1 0 5 0.00
P Trevor 0 0 0 1 1 0.00
Sunny Kumar 0 0 0 1 6 0.00