DELHI SEASON 2015-16
As of April 25, 2016 (Up to Race No.318)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
T S Jodha 49 42 28 25 190 25.79
C S Jodha 40 23 13 12 128 31.25
Dashrath Singh 28 21 13 14 107 26.17
Sameer Khan 19 9 7 7 71 26.76
R Rakesh 18 21 12 8 125 14.40
J Chinoy 14 13 4 7 46 30.43
Akash Rajput 10 14 14 21 108 9.26
R PRavesh 9 14 8 12 82 10.98
Ramandeep 8 8 18 8 71 11.27
S Lalit 8 8 12 14 82 9.76
K Narender 8 6 7 3 78 10.26
S Amjad K 7 6 4 7 77 9.09
R Saini 6 4 8 8 71 8.45
Hindu Singh 6 1 1 1 11 54.55
Khet Singh 5 5 2 3 57 8.77
Sandeep R 4 6 8 6 44 9.09
Praveen Saini 4 6 8 5 57 7.02
Md Asif Khan 4 4 6 12 81 4.94
Jai Prakash 4 3 7 11 69 5.80
R K Patel 4 0 3 0 34 11.76
G Shekhawat 3 8 2 5 79 3.80
Ranjeet S 3 7 8 6 44 6.82
R Yousaf 3 4 5 3 46 6.52
Mudassar 3 3 2 1 19 15.79
A Agarwal 3 1 4 2 29 10.34
V S Gautam 3 1 2 3 36 8.33
Irfan Ali 3 1 1 3 32 9.38
Nitin Singh 2 6 4 1 26 7.69
Ashhad Asbar 2 3 7 1 22 9.09
Md. Habeeb 2 3 4 4 43 4.65
M I Qureshi 2 3 3 3 23 8.70
Harkesh K 2 2 2 3 34 5.88
Md Sameer 2 2 2 2 14 14.29
A Sandesh 2 2 1 3 11 18.18
M Chettri 2 1 2 4 46 4.35
Danish Ali 2 1 1 3 45 4.44
P Trevor 2 1 0 1 6 33.33
Shafeeq A 2 0 0 5 16 12.50
A Waheed 1 5 13 8 63 1.59
S Asgar 1 5 7 4 50 2.00
M B Qureshi 1 5 2 5 52 1.92
S A Shah 1 4 3 7 54 1.85
V Jaiswal 1 4 1 3 20 5.00
P Sharma 1 4 0 3 28 3.57
Sunny Kumar 1 3 5 5 87 1.15
Naresh K 1 2 3 5 50 2.00
Mohan Lal 1 2 2 2 31 3.23
BhanuPratap 1 2 0 3 17 5.88
Nazim 1 1 8 4 52 1.92
Jagadeesh 1 1 1 4 10 10.00
Arshad Alam 1 1 1 0 5 20.00
sachin M 1 1 0 0 9 11.11
Shezad Khan 1 0 3 0 7 14.29
Narain Singh 1 0 2 2 41 2.44
R Vaibhav 1 0 1 0 8 12.50
S Mosin 1 0 1 0 3 33.33
Arun kumar 1 0 0 1 10 10.00
A Ali Jafri 0 8 6 5 59 0.00
Gurpreet S 0 1 3 4 44 0.00
Suresh Kumar 0 1 2 4 40 0.00
P S Chouhan 0 1 2 1 8 0.00
S Qureshi 0 1 1 3 20 0.00
I Chisty 0 1 1 0 3 0.00
Kundan P 0 1 1 0 10 0.00
Dhanu Singh 0 1 0 0 2 0.00
Shaliyar K 0 0 6 3 23 0.00
Riazuddin 0 0 2 2 17 0.00
Mohit Singh 0 0 2 0 5 0.00
Mohd Asif 0 0 1 1 8 0.00
Arman Khan 0 0 1 0 3 0.00
D Kumar 0 0 1 0 7 0.00
Imran Khan 0 0 1 0 1 0.00
Muzammil H 0 0 1 0 9 0.00
B Mahesh 0 0 0 1 2 0.00
M Mani 0 0 0 1 28 0.00
Shahid 0 0 0 1 3 0.00