• Silver Beauty wins the Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
 • Hall Of Famer wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
 • Whomakestherule wins the Calcutta 2000 Guineas (Gr.3)
 • Battalion wins The Bangalore 2000 Guineas (Gr.2)
 • Silver Beauty wins the Calcutta Oaks Gr.3
 • Serjeant At Arms wins The Panchshil Indian 2000 Guineas (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Aika Aika Aika wins The South India 1000 Guineas (Gr.2)
 • Salazaar wins The South India Derby Stakes (Gr.1)
 • Kingoftheworld wins The South India 2000 Guineas (Gr2)
 • Hall of Famer wins The Calcutta Derby Stakes (Gr.1)
 • Ice Glacier wins The Bangalore Oaks (Gr.2)
 • Mrs Patmore wins The Gitanjali Indian 1000 Guineas (Gr.1)
 • Germanicus wins The Golconda 2000 Guineas (Gr.2)
DELHI SEASON 2016-17
As of January 03, 2017 (Up to Race No.143)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Dhanu Singh 23 16 5 7 73 31.51
Akash Rajput 15 12 13 11 73 20.55
C S Jodha 13 7 5 1 28 46.43
Ranjeet S 11 6 2 4 33 33.33
Sameer Khan 10 8 10 8 52 19.23
A Ali Jafri 9 4 2 2 28 32.14
T S Jodha 7 6 9 4 35 20.00
Md Habeeb 7 6 4 3 40 17.50
R Rakesh 4 4 6 5 42 9.52
R Saini 4 4 5 2 34 11.76
Praveen Saini 4 2 7 5 36 11.11
Dashrath S 4 2 1 2 14 28.57
Jagadeesh 4 2 1 2 11 36.36
J Chinoy 3 0 2 1 6 50.00
Shafeeq A 2 2 4 2 18 11.11
M I Qureshi 2 2 1 0 9 22.22
Danish Ali 2 0 2 2 18 11.11
Gurpreet S 2 0 0 3 19 10.53
Ramandeep 1 9 8 14 48 2.08
R PRavesh 1 3 3 6 29 3.45
Muzammil H 1 3 2 4 28 3.57
K Narender 1 3 2 3 40 2.50
Kundan P 1 3 0 2 17 5.88
S A Shah 1 2 4 0 16 6.25
S Lalit 1 2 3 2 15 6.67
S Amjad K 1 2 2 2 23 4.35
Khet Singh 1 2 0 0 14 7.14
P Sharma 1 1 0 1 6 16.67
Himalay S P 1 0 3 0 17 5.88
D Kumar 1 0 1 4 17 5.88
Jai Parkash 1 0 1 2 26 3.85
A Sandesh 1 0 0 1 2 50.00
M Chettri 0 4 1 2 26 0.00
Santosh G 0 3 0 0 3 0.00
Md Asif Khan 0 2 5 4 30 0.00
G Shekhawat 0 2 4 0 29 0.00
V S Gautam 0 2 1 0 24 0.00
Mohan Lal 0 2 0 5 21 0.00
A Waheed 0 1 5 1 32 0.00
R Yousaf 0 1 2 5 18 0.00
Naresh K 0 1 1 3 12 0.00
Narain Singh 0 1 1 1 21 0.00
Mohd Asif 0 1 1 0 10 0.00
S Kamble 0 1 1 0 3 0.00
Shailesh 0 1 0 1 3 0.00
Bhanu Partap 0 1 0 0 3 0.00
Dharmendar 0 1 0 0 1 0.00
Mudassar 0 1 0 0 1 0.00
Nazim 0 1 0 0 8 0.00
S Qureshi 0 1 0 0 6 0.00
M B Qureshi 0 0 2 1 20 0.00
Sandeep R 0 0 1 2 9 0.00
Arun Kumar 0 0 1 1 7 0.00
M Mani 0 0 1 1 27 0.00
Shahid 0 0 1 1 6 0.00
Hindu Singh 0 0 1 0 3 0.00
N S Parmar 0 0 1 0 1 0.00
Riazuddin 0 0 1 0 8 0.00
Shaliyar K 0 0 1 0 5 0.00
Bhiv Singh 0 0 0 1 16 0.00
Deepak Singh 0 0 0 1 4 0.00
Sunny Kumar 0 0 0 1 6 0.00