• Punjabi Girl wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Sir Cecil wins The Colts Championship Stakes (Gr.1)
  • Sir Cecil wins The Kingfisher Ultra Derby Bangalore (Gr.1)
  • Desert God wins The Tetrasoft Inc. Bangalore St. Leger (Gr.2)
MUMBAI WINTER SEASON 2017-18
As of April 29, 2018 (Up to Race No.316)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P Trevor 50 48 30 9 178 28.09
C S Jodha 28 18 26 20 168 16.67
A Sandesh 28 18 12 12 97 28.87
Neeraj Rawal 23 17 24 27 139 16.55
H Zeeshan 21 16 15 11 122 17.21
P S Chouhan 17 20 18 15 114 14.91
Dashrath Singh 14 12 23 27 146 9.59
S Zervan 12 14 16 7 107 11.21
S A Amit 11 8 8 18 114 9.65
David Probert 11 8 3 4 32 34.38
Suraj Narredu 10 7 4 3 30 33.33
G Amit 9 8 7 9 53 16.98
David Allan 9 2 4 0 22 40.91
A Imran Khan 8 13 9 9 70 11.43
K Nazil 8 9 5 14 85 9.41
Y S Srinath 5 7 5 2 30 16.67
T S Jodha 4 11 7 15 108 3.70
Bhawani Singh 4 7 14 9 120 3.33
Raghuveer Singh 4 6 6 6 70 5.71
D R Shubham 4 2 2 2 30 13.33
D S Daman 3 5 0 6 45 6.67
N S Parmar 3 3 6 4 29 10.34
R Ajinkya 3 3 4 4 32 9.38
Nirmal Jodha 3 1 3 5 46 6.52
M Ayyar 3 0 2 3 40 7.50
Amyn Merchant 2 9 8 8 107 1.87
J Chinoy 2 7 6 8 61 3.28
S J Sunil 2 3 3 5 42 4.76
S G Prasad 2 2 3 2 34 5.88
Hanumant Singh 2 0 3 3 11 18.18
Deep Shanker 1 1 2 4 13 7.69
Yash Narredu 1 1 2 2 20 5.00
Kunal Bunde 1 1 0 1 5 20.00
Anil Baandal 1 0 1 1 7 14.29
Kishore Kadam 0 3 0 2 35 0.00
Kiran Naidu 0 2 1 1 6 0.00
B Nikhil 0 2 0 2 26 0.00
S Mosin 0 2 0 1 8 0.00
Santosh G 0 1 4 6 25 0.00
Vishal N Bunde 0 1 4 3 20 0.00
N B Kuldeep 0 1 2 3 37 0.00
Parbat Singh 0 1 2 2 16 0.00
Nikhil Naidu 0 1 1 0 5 0.00
Prashant P Dhebe 0 1 0 1 7 0.00
S John 0 1 0 1 4 0.00
N Tauseef Ahmed 0 1 0 0 7 0.00
Imran Chisty 0 1 0 0 2 0.00
Satish Nayak 0 1 0 0 4 0.00
V R Jagadeesh 0 1 0 0 2 0.00
S Sunil 0 0 4 1 17 0.00
S S Baria 0 0 2 0 11 0.00
S Jaykumar 0 0 2 0 14 0.00
Hindu Singh 0 0 1 1 5 0.00
Sandeep Jadhav 0 0 1 0 13 0.00
A M Tograllu 0 0 1 0 2 0.00
J Pradeep 0 0 1 0 3 0.00
D A Naik 0 0 0 1 17 0.00
C Alford 0 0 0 1 2 0.00
Shrikant Kamble 0 0 0 1 7 0.00
S Sameer 0 0 0 0 1 0.00
Niranjan S Parmar 0 0 0 0 1 0.00
Colm O'Donoghue 0 0 0 0 1 0.00
M A Roushan 0 0 0 0 6 0.00
Mansoor Khan 0 0 0 0 1 0.00
Altaf Sayyed 0 0 0 0 3 0.00
Kuldeep Singh 0 0 0 0 4 0.00
Fergus Sweeney 0 0 0 0 2 0.00
J E Pereira 0 0 0 0 9 0.00
N Rawal 0 0 0 0 1 0.00
S K Jadhav 0 0 0 0 5 0.00
A S Peter 0 0 0 0 1 0.00
R Shelar 0 0 0 0 11 0.00
Aniket Karande 0 0 0 0 3 0.00
P S Kaviraj 0 0 0 0 3 0.00
Akshay 0 0 0 0 7 0.00
Shahrukh Khan 0 0 0 0 11 0.00
Raj Pawar 0 0 0 0 3 0.00
S Joseph 0 0 0 0 5 0.00
P Vinod 0 0 0 0 1 0.00
S A De Sousa 0 0 0 0 1 0.00