MYSORE SUMMER SEASON 2016
As of June 22, 2016 (Up to Race No.46)
metformin and glipizide combination reviews metformin and glipizide combination reviews metformin and glipizide combination reviews
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Arshad Alam 5 5 2 0 25 20.00
S John 5 1 4 0 15 33.33
Anil Baandal 3 2 4 0 24 12.50
Nitin Singh 3 2 2 0 25 12.00
S Zervan 3 2 2 0 12 25.00
A Imran Khan 2 3 0 0 13 15.38
Suraj Narredu 2 1 0 0 3 66.67
Shobhan Babu 2 0 1 0 10 20.00
Md Sameer 2 0 0 0 5 40.00
K Mukesh Kumar 1 3 1 0 14 7.14
S J Sunil 1 3 1 0 11 9.09
M Madhu Babu 1 2 3 0 18 5.56
P Kiran Rai 1 2 2 0 29 3.45
S R Santosh Kumar 1 1 1 0 17 5.88
M Abhilash 1 1 0 0 8 12.50
J Paswan 1 1 0 0 5 20.00
P Uday Kiran 1 1 0 0 3 33.33
S Manohar 1 0 3 0 6 16.67
R Ajay Kumar 1 0 2 0 8 12.50
S Mubarak 1 0 1 0 13 7.69
N Tauseef Ahmed 1 0 0 0 14 7.14
Sahanawaz 1 0 0 0 14 7.14
L Prashant 1 0 0 0 11 9.09
V R Jagdeesh 1 0 0 0 6 16.67
Akash Agarwal 1 0 0 0 3 33.33
B Mahesh 1 0 0 0 3 33.33
Mohammed Mushraf 1 0 0 0 3 33.33
Sk Zaffar Riaz 1 0 0 0 3 33.33
S G Prasad 0 2 3 0 15 0.00
A Ashhad Asbar 0 2 2 0 5 0.00
S Lalit 0 2 1 0 9 0.00
A M Tograllu 0 1 3 0 8 0.00
M Prabhakaran 0 1 2 0 6 0.00
Y S Srinath 0 1 2 0 4 0.00
Shiva Kumar 0 1 0 0 11 0.00
Syed Waseemuddin 0 1 0 0 7 0.00
Nirmal Jodha 0 1 0 0 5 0.00
M L Bhosle 0 1 0 0 4 0.00
T S Jodha 0 1 0 0 4 0.00
Sarvan Kumar 0 1 0 0 3 0.00
Mudassar Nazar 0 1 0 0 1 0.00
H G Rathod 0 0 2 0 7 0.00
Sameer Qureshi 0 0 1 0 4 0.00
A R Pradeep 0 0 1 0 3 0.00
G Sai Vamshi 0 0 1 0 2 0.00
A Ashok Kumar 0 0 0 0 9 0.00
M Bhaskar 0 0 0 0 9 0.00
M J GautamRajUrs 0 0 0 0 6 0.00
Amyn Merchant 0 0 0 0 5 0.00
C Umesh 0 0 0 0 4 0.00
N Ramesh Kumar 0 0 0 0 4 0.00
Md Imran Ashraf 0 0 0 0 3 0.00
P M Bopanna 0 0 0 0 3 0.00
R Ajinkya 0 0 0 0 3 0.00
A Vishwanath 0 0 0 0 2 0.00
Bhawani Singh 0 0 0 0 2 0.00
Shammi Khan 0 0 0 0 2 0.00
B Harish 0 0 0 0 1 0.00
C A Brisson 0 0 0 0 1 0.00
Janardhan Paswan 0 0 0 0 1 0.00
Jorawar Singh 0 0 0 0 1 0.00
M D Praveen 0 0 0 0 1 0.00
M Kumar 0 0 0 0 1 0.00
Md Islam 0 0 0 0 1 0.00
Noorulla 0 0 0 0 1 0.00
Vijay Kumar 0 0 0 0 1 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 0 1 0.00