MYSORE SUMMER SEASON 2016
As of July 20, 2016 (Up to Race No.87)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Arshad Alam 10 8 4 0 43 23.26
S John 10 4 6 0 33 30.30
S Zervan 7 4 3 0 21 33.33
P Kiran Rai 4 4 2 0 40 10.00
Nitin Singh 4 3 4 0 48 8.33
Md Sameer 4 3 1 0 13 30.77
Suraj Narredu 4 2 2 0 10 40.00
A Imran Khan 3 5 0 0 21 14.29
Anil Baandal 3 3 4 0 40 7.50
S G Prasad 3 3 4 0 29 10.34
V R Jagdeesh 3 2 2 0 19 15.79
R Ajay Kumar 3 1 3 0 19 15.79
Shobhan Babu 3 1 3 0 14 21.43
S J Sunil 2 5 2 0 15 13.33
M Madhu Babu 2 2 3 0 25 8.00
M Abhilash 2 1 1 0 19 10.53
Y S Srinath 1 4 4 0 14 7.14
J Paswan 1 3 3 0 12 8.33
K Mukesh Kumar 1 3 1 0 14 7.14
S Manohar 1 2 3 0 14 7.14
M Prabhakaran 1 2 2 0 11 9.09
P Uday Kiran 1 2 2 0 8 12.50
Amyn Merchant 1 1 2 0 13 7.69
S R Santosh Kumar 1 1 2 0 24 4.17
Akash Agarwal 1 1 2 0 9 11.11
Sahanawaz 1 1 0 0 24 4.17
Ryan Marshall 1 1 0 0 4 25.00
A Sandesh 1 1 0 0 2 50.00
L Prashant 1 0 1 0 17 5.88
S Mubarak 1 0 1 0 13 7.69
A R Pradeep 1 0 1 0 4 25.00
N Tauseef Ahmed 1 0 0 0 14 7.14
Mohammed Mushraf 1 0 0 0 5 20.00
B Mahesh 1 0 0 0 3 33.33
Sk Zaffar Riaz 1 0 0 0 3 33.33
P S Chouhan 1 0 0 0 2 50.00
S Lalit 0 2 2 0 18 0.00
T S Jodha 0 2 2 0 9 0.00
A Ashhad Asbar 0 2 2 0 5 0.00
A M Tograllu 0 1 3 0 8 0.00
Shiva Kumar 0 1 1 0 15 0.00
M L Bhosle 0 1 1 0 9 0.00
Syed Waseemuddin 0 1 0 0 11 0.00
Nirmal Jodha 0 1 0 0 5 0.00
Sarvan Kumar 0 1 0 0 4 0.00
Arman Ali Jafri 0 1 0 0 2 0.00
Mudassar Nazar 0 1 0 0 1 0.00
Sameer Qureshi 0 0 2 0 6 0.00
M Bhaskar 0 0 1 0 12 0.00
M Kumar 0 0 1 0 8 0.00
R Ajinkya 0 0 1 0 8 0.00
H G Rathod 0 0 1 0 7 0.00
Md Imran Ashraf 0 0 1 0 7 0.00
C A Brisson 0 0 1 0 6 0.00
G Sai Vamshi 0 0 1 0 6 0.00
Md Islam 0 0 1 0 4 0.00
M J GautamRajUrs 0 0 0 0 11 0.00
A Vishwanath 0 0 0 0 10 0.00
A Ashok Kumar 0 0 0 0 9 0.00
N Ramesh Kumar 0 0 0 0 6 0.00
Md Farhan Alam 0 0 0 0 5 0.00
S Mallikarjun 0 0 0 0 5 0.00
Shivnath Paswan 0 0 0 0 5 0.00
C Umesh 0 0 0 0 4 0.00
M Rajesh Kumar 0 0 0 0 4 0.00
P M Bopanna 0 0 0 0 4 0.00
Vijay Kumar 0 0 0 0 4 0.00
Janardhan Paswan 0 0 0 0 3 0.00
Bhawani Singh 0 0 0 0 2 0.00
Noorulla 0 0 0 0 2 0.00
Shammi Khan 0 0 0 0 2 0.00
B Harish 0 0 0 0 1 0.00
David Breux 0 0 0 0 1 0.00
Jorawar Singh 0 0 0 0 1 0.00
M D Praveen 0 0 0 0 1 0.00
Neeraj Rawal 0 0 0 0 1 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 0 1 0.00