MYSORE MAIN SEASON
As of September 23, 2016 (Up to Race No.81)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
S John 12 5 3 0 34 35.29
P P Dhebe 9 3 4 0 28 32.14
P S Chouhan 5 3 2 0 21 23.81
T S Jodha 5 3 2 0 20 25.00
Suraj Narredu 3 6 3 0 14 21.43
Y S Srinath 3 3 5 0 24 12.50
A Imran Khan 3 3 3 0 13 23.08
P Kiran Rai 3 1 3 0 21 14.29
V R Jagdeesh 2 2 2 0 17 11.76
P Trevor 2 1 2 0 8 25.00
R N Darshan 2 1 1 0 9 22.22
A Sandesh 2 0 0 0 3 66.67
A Ramu 1 3 4 0 17 5.88
Ryan Marshall 1 2 0 0 9 11.11
Nitin Singh 1 1 0 0 19 5.26
M J GautamRajUrs 1 1 0 0 16 6.25
M Madhu Babu 1 1 0 0 16 6.25
Irvan Singh 1 1 0 0 9 11.11
Janardhan Paswan 1 1 0 0 3 33.33
S G Prasad 1 0 1 0 11 9.09
Vivek 1 0 1 0 6 16.67
Syed Waseemuddin 1 0 0 0 14 7.14
Keanen G Steyn 1 0 0 0 5 20.00
S R Santosh Kumar 1 0 0 0 5 20.00
Kiran Naidu 1 0 0 0 3 33.33
R Girish 1 0 0 0 1 100.00
M Rajesh Kumar 0 6 5 0 37 0.00
Arshad Alam 0 6 4 0 21 0.00
Ajeet Kumar 0 2 0 0 12 0.00
S Manohar 0 1 1 0 16 0.00
Mohammed Mushraf 0 1 1 0 9 0.00
Sahanawaz 0 1 1 0 8 0.00
S Chethan Kalay 0 1 1 0 7 0.00
Shiva Kumar 0 1 1 0 7 0.00
Akash Agarwal 0 1 0 0 10 0.00
K Raghu 0 1 0 0 7 0.00
P Uday Kiran 0 1 0 0 3 0.00
T M Prashanth 0 1 0 0 2 0.00
S Babu 0 1 0 0 1 0.00
R Ajay Kumar 0 0 2 0 11 0.00
A Ashok Kumar 0 0 2 0 2 0.00
L Prashant 0 0 1 0 15 0.00
G Adarsh 0 0 1 0 9 0.00
J Paswan 0 0 1 0 9 0.00
Shivnath Paswan 0 0 1 0 8 0.00
Anil Baandal 0 0 1 0 7 0.00
B Harish 0 0 1 0 6 0.00
K Raja Rao 0 0 1 0 6 0.00
M Naveen 0 0 1 0 3 0.00
S Selvaraj 0 0 1 0 3 0.00
S Zervan 0 0 1 0 3 0.00
Syed Imran 0 0 1 0 2 0.00
M Abhilash 0 0 0 0 9 0.00
M L Bhosle 0 0 0 0 9 0.00
Md Imran Ashraf 0 0 0 0 8 0.00
Shobhan Babu 0 0 0 0 8 0.00
R Rayan Ahmed 0 0 0 0 7 0.00
S Mallikarjun 0 0 0 0 7 0.00
M Bhaskar 0 0 0 0 6 0.00
M Prabhakaran 0 0 0 0 6 0.00
N Ramesh Kumar 0 0 0 0 6 0.00
G Y Rajesh Babu 0 0 0 0 4 0.00
Sarvan Kumar 0 0 0 0 4 0.00
K Manesh 0 0 0 0 3 0.00
M Ravi 0 0 0 0 3 0.00
Noorulla 0 0 0 0 3 0.00
R Ravi 0 0 0 0 3 0.00
N Ganesh 0 0 0 0 2 0.00
S Lalit 0 0 0 0 2 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 0 2 0.00
B Nayak 0 0 0 0 1 0.00
D Patel 0 0 0 0 1 0.00
Neeraj Rawal 0 0 0 0 1 0.00
R Manjunath 0 0 0 0 1 0.00
S Antony Raj 0 0 0 0 1 0.00
S Mubarak 0 0 0 0 1 0.00
Shamaz Shareef 0 0 0 0 1 0.00