• Bangalore summer starts on 17th May 2014, offers record stake money.
  • Mysore summer to start in May 2014
MYSORE WINTER SEASON 2013-14
As of 25th February 2014 (Up to Race No.131)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Y.S.Srinath 11 6 4 0 29 37.93
R.Vaibhav 10 13 5 0 78 12.82
Irvan Singh 8 6 8 0 48 16.67
Arshad Alam 7 10 4 0 64 10.94
J.H.Christopher 7 2 0 0 18 38.89
V.R.Jagdeesh 6 10 4 0 53 11.32
Ryan Marshall 6 1 4 0 20 30.00
Ajeet Kumar 5 5 5 0 46 10.87
M.D.Paswan 5 3 4 0 40 12.50
Vivek 5 3 1 0 18 27.78
D.Gnaneshwar 5 1 2 0 30 16.67
Sarvan Kumar 4 3 6 0 40 10.00
Saddam Hussain 4 3 2 0 22 18.18
Suraj Narredu 4 2 2 0 8 50.00
M.Prabhakaran 3 5 1 0 31 9.68
M.A.Milan 3 4 1 0 29 10.34
A.Vishwanath 3 2 5 0 30 10.00
Shobhan Babu 3 1 3 0 12 25.00
Imran Chisty 3 0 1 0 4 75.00
P.Kiran Rai 2 4 2 0 34 5.88
S.John 2 3 5 0 18 11.11
B.Mahesh 2 3 4 0 17 11.76
S.Mubarak 2 2 2 0 50 4.00
M.Madhu Babu 1 5 9 0 54 1.85
S.R.Santosh Kumar 1 5 2 0 50 2.00
Mudassar Nazar 1 4 6 0 30 3.33
M.J.GautamRajUrs 1 2 1 0 35 2.86
A.R.Pradeep 1 2 0 0 13 7.69
M.A.Roushan 1 1 2 0 31 3.23
Shiva Kumar 1 1 2 0 29 3.45
Nassar Alam 1 1 1 0 34 2.94
Md.Sameer 1 0 1 0 21 4.76
D.K.Ashish 1 0 0 0 3 33.33
Vijay Kumar 1 0 0 0 11 9.09
C.Harish 1 0 0 0 8 12.50
T.S.Jodha 1 0 0 0 3 33.33
Dashrath Singh 0 2 1 0 5 0.00
Kavraj Singh 0 2 1 0 11 0.00
Shivnath Paswan 0 1 4 0 39 0.00
Himanshu 0 1 2 0 15 0.00
G.Y.Rajesh Babu 0 1 1 0 3 0.00
S.Chandrashekar 0 1 1 0 7 0.00
Noorulla 0 1 0 0 10 0.00
S.Selvaraj 0 1 0 0 5 0.00
M.Noornabi 0 1 0 0 4 0.00
Dilip Singh 0 0 2 0 12 0.00
Vinod Shinde 0 0 2 0 8 0.00
N.Ramesh Kumar 0 0 1 0 30 0.00
J.Paswan 0 0 1 0 21 0.00
R.Ravi 0 0 1 0 7 0.00
Janardhan Paswan 0 0 1 0 4 0.00
N.Rajesh 0 0 1 0 2 0.00
Babu Singh 0 0 1 0 1 0.00
Mohammed Shoaib 0 0 1 0 1 0.00
S.Ramesh 0 0 1 0 20 0.00
Md.Kareem 0 0 1 0 9 0.00
K.P.G.Appu 0 0 0 0 1 0.00
Md.Akbar 0 0 0 0 2 0.00
Sikandar Ali Khan 0 0 0 0 1 0.00
S.Mallikarjun 0 0 0 0 15 0.00
N.Tauseef Ahmed 0 0 0 0 13 0.00
I.A.Khan 0 0 0 0 10 0.00
B.Harish 0 0 0 0 9 0.00
P.Mani 0 0 0 0 5 0.00
B.L.Paswan 0 0 0 0 2 0.00
G.Adarsh 0 0 0 0 2 0.00
H.G.Rathod 0 0 0 0 2 0.00
S.Shiva Kumar 0 0 0 0 2 0.00