• Kolkata Monsoon Season to start on 15 July 2015
  • Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
  • Be Safe wins The Karnataka Mile Championship Cup (Gr.2)
  • Eternal Flame wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Pune Meeting 2015 to commence from Thursday, 23rd July 2015
MYSORE SUMMER SEASON 2015
As of July 02, 2015 (Up to Race No.74)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
M.Madhu Babu 8 5 4 0 29 27.59
Keanen G.Steyn 5 1 3 0 21 23.81
Saddam Hussain 4 0 4 0 25 16.00
Sahanawaz 3 2 5 0 25 12.00
A.Vishwanath 3 2 4 0 22 13.64
G.Sai Vamshi 3 2 3 0 15 20.00
Sarvan Kumar 3 1 1 0 13 23.08
V.R.Jagdeesh 3 1 1 0 17 17.65
Arshad Alam 2 2 1 0 11 18.18
M.Prabhakaran 2 2 0 0 14 14.29
Ajeet Kumar 2 1 3 0 15 13.33
A.Ashok Kumar 2 1 2 0 27 7.41
Y.S.Srinath 2 0 1 0 5 40.00
A.Ashhad Asbar 2 0 0 0 4 50.00
Irvan Singh 1 5 3 0 20 5.00
Nitin Singh 1 3 2 0 16 6.25
S.G.Prasad 1 3 0 0 8 12.50
Neeraj Rawal 1 3 0 0 4 25.00
S.R.Santosh Kumar 1 2 4 0 23 4.35
Imran Chisty 1 2 1 0 6 16.67
Vivek 1 1 2 0 7 14.29
Sandeep Rajput 1 1 0 0 13 7.69
Janardhan Paswan 1 1 0 0 6 16.67
D.Gnaneshwar 1 1 0 0 4 25.00
Deep Shanker 1 1 0 0 4 25.00
B.Harish 1 1 0 0 19 5.26
M.Rajesh Kumar 1 1 0 0 13 7.69
A.Ramu 1 1 0 0 6 16.67
L.Prashant 1 0 1 0 9 11.11
P.Uday Kiran 1 0 0 0 6 16.67
Dilip Singh 1 0 0 0 2 50.00
Indar Jeet Singh 1 0 0 0 1 100.00
J.Paswan 1 0 0 0 5 20.00
Mudassar Nazar 1 0 0 0 4 25.00
Nazim 1 0 0 0 9 11.11
Ryan Marshall 0 5 4 0 21 0.00
N.Ravinder Singh 0 2 2 0 16 0.00
Shrikant Kamble 0 2 1 0 9 0.00
M.Kumar 0 2 0 0 7 0.00
Shobhan Babu 0 1 3 0 12 0.00
Hindu Singh 0 1 2 0 6 0.00
Nirmal Jodha 0 1 1 0 15 0.00
Mohd.Asif 0 1 0 0 3 0.00
G.Y.Rajesh Babu 0 1 0 0 2 0.00
N.Ramesh Kumar 0 1 0 0 2 0.00
S.Mubarak 0 1 0 0 13 0.00
H.G.Rathod 0 1 0 0 10 0.00
M.J.GautamRajUrs 0 0 2 0 16 0.00
Sk.Zaffar Riaz 0 0 1 0 16 0.00
Anil Baandal 0 0 1 0 6 0.00
Ranjeet Singh 0 0 1 0 4 0.00
R.Vaibhav 0 0 1 0 1 0.00
T.S.Jodha 0 0 1 0 2 0.00
Vijay Kumar 0 0 1 0 4 0.00
Afsar Khan 0 0 0 0 5 0.00
B.Mahesh 0 0 0 0 4 0.00
S.Shinde 0 0 0 0 2 0.00
A.Imran Khan 0 0 0 0 1 0.00
A.R.Pradeep 0 0 0 0 1 0.00
G.Adarsh 0 0 0 0 1 0.00
Shammi Khan 0 0 0 0 1 0.00
S.Sameer 0 0 0 0 5 0.00
V.Chandrakant 0 0 0 0 6 0.00
Melvyn Maseyk 0 0 0 0 4 0.00
S.Mallikarjun 0 0 0 0 5 0.00
Md.Imran Ashraf 0 0 0 0 14 0.00