• Bangalore Summer Season to start on 16 May 2015.
  • Mysore Summer Season to start on 20 May 2015.
MYSORE WINTER SEASON 2014-15
As of February 25, 2015 (Up to Race No.126)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Keanen G.Steyn 13 4 0 0 23 56.52
Arshad Alam 8 10 10 0 66 12.12
M.Rajesh Kumar 8 7 4 0 48 16.67
Shobhan Babu 8 6 4 0 32 25.00
Nitin Singh 7 5 7 0 37 18.92
Irvan Singh 6 10 3 0 67 8.96
S.Chethan Kalay 6 4 8 0 47 12.77
Ryan Marshall 5 7 1 0 31 16.13
Melvyn Maseyk 4 5 5 0 53 7.55
P.Kiran Rai 4 4 3 0 37 10.81
R.Vaibhav 4 3 5 0 39 10.26
V.R.Jagdeesh 4 0 4 0 19 21.05
D.Gnaneshwar 3 7 1 0 30 10.00
Saddam Hussain 3 2 2 0 23 13.04
J.H.Christopher 3 1 4 0 18 16.67
T.S.Jodha 3 1 1 0 11 27.27
Nirmal Jodha 3 0 0 0 14 21.43
A.Vishwanath 2 9 5 0 42 4.76
A.Ramu 2 5 4 0 50 4.00
M.Kumar 2 4 3 0 33 6.06
B.Mahesh 2 3 2 0 14 14.29
A.Ashok Kumar 2 3 0 0 27 7.41
Shiva Kumar 2 3 0 0 25 8.00
Ajeet Kumar 2 2 8 0 44 4.55
S.R.Santosh Kumar 2 2 5 0 38 5.26
M.Madhu Babu 2 2 5 0 28 7.14
A.R.Pradeep 2 2 3 0 24 8.33
Mohammed Shoaib 2 2 0 0 14 14.29
Anil Baandal 2 1 1 0 16 12.50
Janardhan Paswan 2 0 3 0 32 6.25
A.Imran Khan 2 0 3 0 10 20.00
G.Y.Rajesh Babu 2 0 0 0 5 40.00
Sarvan Kumar 1 1 4 0 19 5.26
M.Prabhakaran 1 1 4 0 15 6.67
G.Sai Vamshi 1 1 1 0 10 10.00
Indar Jeet Singh 1 0 0 0 6 16.67
Afsar Khan 0 1 1 0 18 0.00
Vinod Shinde 0 1 1 0 4 0.00
J.Paswan 0 1 0 0 24 0.00
Noorulla 0 1 0 0 20 0.00
S.Mubarak 0 1 0 0 20 0.00
N.Rajesh 0 1 0 0 10 0.00
Deep Shanker 0 1 0 0 5 0.00
Sahanawaz 0 1 0 0 4 0.00
Neeraj Rawal 0 1 0 0 2 0.00
B.Harish 0 0 4 0 18 0.00
M.J.GautamRajUrs 0 0 1 0 25 0.00
Vijay Kumar 0 0 1 0 22 0.00
A.Ashhad Asbar 0 0 1 0 10 0.00
Mohd.Feroz 0 0 1 0 10 0.00
M.Suresh 0 0 1 0 7 0.00
Dharmendar 0 0 1 0 3 0.00
Imran Chisty 0 0 1 0 2 0.00
Shivnath Paswan 0 0 0 0 28 0.00
Mohd.Asif 0 0 0 0 12 0.00
H.G.Rathod 0 0 0 0 7 0.00
B.Srinivas Rao 0 0 0 0 6 0.00
L.Prashant 0 0 0 0 6 0.00
S.Mallikarjun 0 0 0 0 6 0.00
C.Harish 0 0 0 0 5 0.00
N.Ramesh Kumar 0 0 0 0 3 0.00
R.Anand 0 0 0 0 3 0.00
Syed Asgar 0 0 0 0 3 0.00
Himanshu 0 0 0 0 2 0.00
M.Prasad 0 0 0 0 2 0.00
Nassar Alam 0 0 0 0 2 0.00
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 1 0.00
G.Adarsh 0 0 0 0 1 0.00
J.Chinoy 0 0 0 0 1 0.00
M.A.Roushan 0 0 0 0 1 0.00
M.Noornabi 0 0 0 0 1 0.00