• Cameron wins The Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
  • Intelligence wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
MYSORE WINTER SEASON 2015-16
As of November 25, 2015 (Up to Race No.31)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Arshad Alam 7 4 1 0 17 41.18
M.Mark 3 0 1 0 11 27.27
M.Prabhakaran 3 0 0 0 4 75.00
Y.S.Srinath 2 1 0 0 7 28.57
Mudassar Nazar 1 1 2 0 10 10.00
Anil Baandal 1 1 0 0 9 11.11
Irvan Singh 1 0 2 0 16 6.25
A.Ashok Kumar 1 0 1 0 6 16.67
M.A.Roushan 1 0 1 0 5 20.00
Afsar Khan 1 0 0 0 10 10.00
J.Paswan 1 0 0 0 7 14.29
P.Trevor 1 0 0 0 2 50.00
Nitin Singh 0 5 2 0 16 0.00
R.Anand 0 3 1 0 13 0.00
B.Harish 0 2 3 0 10 0.00
M.Madhu Babu 0 2 2 0 15 0.00
Sahanawaz 0 1 1 0 9 0.00
T.S.Jodha 0 1 1 0 5 0.00
V.R.Jagdeesh 0 1 0 0 5 0.00
Vijay Kumar 0 1 0 0 2 0.00
S.R.Santosh Kumar 0 0 3 0 8 0.00
N.Ramesh Kumar 0 0 1 0 5 0.00
M.J.GautamRajUrs 0 0 1 0 4 0.00
N.Rajesh 0 0 0 0 8 0.00
Nirmal Jodha 0 0 0 0 8 0.00
S.Mubarak 0 0 0 0 8 0.00
A.Vishwanath 0 0 0 0 4 0.00
C.Harish 0 0 0 0 4 0.00
A.R.Pradeep 0 0 0 0 3 0.00
Janardhan Paswan 0 0 0 0 3 0.00
L.Prashant 0 0 0 0 3 0.00
R.Ravi 0 0 0 0 2 0.00
S.Mallikarjun 0 0 0 0 2 0.00
Anjar Alam 0 0 0 0 1 0.00
Khalander 0 0 0 0 1 0.00
Mohammed Shoaib 0 0 0 0 1 0.00
P.Mani 0 0 0 0 1 0.00
Shobhan Babu 0 0 0 0 1 0.00