• Tintinnabulation winner of The Nizam's Gold Cup (Gr.2)
  • Godspeed wins The Deccan Bookmakers Fillies Championship Stakes (Gr.3)
PUNE SEASON 2014
As of August 24th, 2014 (Upto Race No.86)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
A. Sandesh 17 10 7 2 49 34.69
Dashrath Singh 10 8 8 3 36 27.78
Yash Narredu 10 7 6 2 37 27.03
P. Trevor 8 5 10 3 44 18.18
Kavraj Singh 6 4 3 4 29 20.69
D. K. Ashish 5 4 3 7 33 15.15
Neeraj Rawal 4 5 1 5 23 17.39
D. S. Daman 4 4 1 2 20 20.00
C. S. Jodha 3 3 8 7 33 9.09
Darren Williams 3 2 2 4 21 14.29
N. S. Parmar 2 1 2 1 15 13.33
Sandeep Jadhav 2 1 1 1 17 11.76
Santosh G. 2 1 0 1 4 50.00
I. Pasha 2 0 2 3 22 9.09
T. S. Jodha 1 5 1 0 25 4.00
Kishore Kadam 1 1 1 0 12 8.33
Shrikant Kamble 1 0 1 1 15 6.67
Akshay 1 0 1 0 5 20.00
G. Amit 1 0 0 1 7 14.29
Towfeeq R. Shaikh 1 0 0 1 13 7.69
S. Joseph 1 0 0 0 5 20.00
Malcolm Kharadi 1 0 0 0 1 100.00
S. Zervan 0 5 4 1 15 0.00
S. J. Sunil 0 4 0 2 13 0.00
R. Ajinkya 0 2 1 1 4 0.00
J. Pradeep 0 2 0 1 5 0.00
Amyn Merchant 0 2 0 0 4 0.00
S. P. Ranjane 0 1 3 0 12 0.00
P. Kamlesh 0 1 2 4 14 0.00
J. Chinoy 0 1 2 3 19 0.00
C. Umesh 0 1 1 3 17 0.00
Nirmal Jodha 0 1 1 3 16 0.00
Prabhu Naidu 0 1 1 2 9 0.00
B. Nikhil 0 1 1 1 12 0.00
P. S. Chouhan 0 1 0 0 1 0.00
Mansoor Khan 0 1 0 0 4 0.00
Y. S. Srinath 0 1 0 0 1 0.00
S. Sunil 0 0 2 1 11 0.00
S. Mosin 0 0 2 0 11 0.00
Akshay Gaikwad 0 0 1 4 10 0.00
R. Shelar 0 0 1 2 10 0.00
K. N. Bhati 0 0 1 1 11 0.00
Hanumant Singh 0 0 1 1 19 0.00
J. E. Pereira 0 0 1 1 8 0.00
M. A. Roushan 0 0 1 0 8 0.00
D. A. Naik 0 0 1 0 9 0.00
Altaf Sayyed 0 0 1 0 4 0.00
S. G. Prasad 0 0 0 2 7 0.00
V. Chandrakant 0 0 0 2 4 0.00
S. S. Baria 0 0 0 1 3 0.00
Vikram Jodha 0 0 0 1 12 0.00
Arshad Alam 0 0 0 1 2 0.00
Zameer Sayyed 0 0 0 1 4 0.00
S. Sameer 0 0 0 0 3 0.00
H. A. Sachin 0 0 0 0 4 0.00
Vikram Walkar 0 0 0 0 2 0.00
Akash Agarwal 0 0 0 0 10 0.00
Bhawani Singh 0 0 0 0 2 0.00
Anil Baandal 0 0 0 0 5 0.00
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 2 0.00
J. H. Christopher 0 0 0 0 1 0.00