PUNE SEASON 2016
As of July 29, 2016 (Up to Race No.18)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Yash Narredu 4 1 2 1 11 36.36
Dashrath Singh 3 2 0 1 11 27.27
Suraj Narredu 2 3 0 0 8 25.00
A Sandesh 2 2 3 2 12 16.67
C S Jodha 2 1 3 2 13 15.38
P S Chouhan 1 2 0 3 8 12.50
Neeraj Rawal 1 0 3 0 10 10.00
Parbat Singh 1 0 1 1 6 16.67
N S Parmar 1 0 1 1 9 11.11
J Chinoy 1 0 0 2 8 12.50
S A Amit 0 2 0 0 8 0.00
Santosh G 0 1 0 1 3 0.00
Bhawani Singh 0 1 0 1 10 0.00
Kishore Kadam 0 1 0 1 8 0.00
David Breux 0 1 0 0 4 0.00
Zameer Sayyed 0 1 0 0 4 0.00
S Mosin 0 0 1 0 2 0.00
Kavraj Singh 0 0 1 0 6 0.00
K Nazil 0 0 1 0 6 0.00
Vishal 0 0 1 0 2 0.00
C Umesh 0 0 1 0 10 0.00
Altaf Sayyed 0 0 0 1 5 0.00
Towfeeq R Shaikh 0 0 0 1 5 0.00
J E Pereira 0 0 0 0 2 0.00
Shrikant Kamble 0 0 0 0 4 0.00
D A Naik 0 0 0 0 2 0.00
Akshay 0 0 0 0 2 0.00
S N Chavan 0 0 0 0 1 0.00
S S Baria 0 0 0 0 1 0.00
S Sunil 0 0 0 0 6 0.00
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 5 0.00
Vikram Jodha 0 0 0 0 3 0.00
Shahrukh Khan 0 0 0 0 3 0.00
Dharmendar 0 0 0 0 2 0.00
D R Shubham 0 0 0 0 3 0.00
N B Kuldeep 0 0 0 0 5 0.00
M A Roushan 0 0 0 0 2 0.00
Jaykumar 0 0 0 0 5 0.00
H Zeeshan 0 0 0 0 5 0.00
N Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00
H G Rathod 0 0 0 0 2 0.00
Raj Pawar 0 0 0 0 1 0.00
S G Prasad 0 0 0 0 3 0.00
G Amit 0 0 0 0 2 0.00
Raghuveer Singh 0 0 0 0 1 0.00
R Shelar 0 0 0 0 5 0.00
S Joseph 0 0 0 0 5 0.00