• Kolkata Monsoon Season to start on 15 July 2015
  • Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
  • Be Safe wins The Karnataka Mile Championship Cup (Gr.2)
  • Eternal Flame wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Pune Meeting 2015 to commence from Thursday, 23rd July 2015
PUNE SEASON 2014
As of October 26, 2014 (Upto Race No.243)
where to buy abortion pill an abortion pill abortion pill online purchase
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
A. Sandesh 40 26 21 16 141 28.37
Dashrath Singh 25 28 23 14 129 19.38
Yash Narredu 21 19 16 11 107 19.63
P. Trevor 21 14 16 10 95 22.11
S. Zervan 13 11 4 2 42 30.95
Kavraj Singh 11 14 12 16 99 11.11
C. S. Jodha 11 9 18 15 104 10.58
D. K. Ashish 11 8 9 10 83 13.25
Darren Williams 10 6 4 5 43 23.26
Neeraj Rawal 9 16 8 12 81 11.11
Bhawani Singh 8 4 7 6 49 16.33
P. S. Chouhan 6 8 4 3 26 23.08
S. J. Sunil 6 7 4 7 51 11.76
S. G. Prasad 5 7 6 8 62 8.06
Sandeep Jadhav 5 6 6 10 67 7.46
D. S. Daman 5 5 4 7 42 11.90
P. Kamlesh 4 1 5 5 32 12.50
Akshay 3 3 5 3 21 14.29
Y. S. Srinath 3 3 1 1 9 33.33
Suraj Narredu 3 0 1 0 4 75.00
T. S. Jodha 2 8 4 5 51 3.92
I. Pasha 2 6 4 9 79 2.53
N. S. Parmar 2 4 4 2 38 5.26
Kishore Kadam 2 3 3 4 40 5.00
Santosh G. 2 2 1 2 10 20.00
S. P. Ranjane 2 1 5 1 38 5.26
S. Mosin 1 2 5 0 26 3.85
R. Ajinkya 1 2 3 1 14 7.14
S. Sunil 1 1 5 2 30 3.33
K. N. Bhati 1 1 2 3 24 4.17
Malcolm Kharadi 1 0 3 1 13 7.69
Shrikant Kamble 1 0 1 1 15 6.67
G. Amit 1 0 0 3 13 7.69
S. Joseph 1 0 0 2 16 6.25
Towfeeq R. Shaikh 1 0 0 1 13 7.69
S. Sameer 1 0 0 0 9 11.11
Mudassar Nazar 1 0 0 0 5 20.00
Amyn Merchant 0 3 2 0 20 0.00
J. Pradeep 0 3 0 1 12 0.00
J. Chinoy 0 2 2 3 31 0.00
D. A. Naik 0 1 4 2 35 0.00
Anil Baandal 0 1 4 1 37 0.00
Vikram Jodha 0 1 2 4 37 0.00
Hanumant Singh 0 1 2 2 33 0.00
Nirmal Jodha 0 1 1 4 20 0.00
R. Shelar 0 1 1 4 31 0.00
C. Umesh 0 1 1 3 17 0.00
Prabhu Naidu 0 1 1 2 14 0.00
B. Nikhil 0 1 1 1 12 0.00
Vikram Walkar 0 1 0 1 13 0.00
Mansoor Khan 0 1 0 1 5 0.00
R. K. Mahesh 0 0 2 0 7 0.00
Akshay Gaikwad 0 0 1 4 30 0.00
J. E. Pereira 0 0 1 1 9 0.00
Akash Agarwal 0 0 1 1 17 0.00
Altaf Sayyed 0 0 1 0 4 0.00
M. A. Roushan 0 0 1 0 11 0.00
S. S. Baria 0 0 0 3 13 0.00
V. Chandrakant 0 0 0 2 11 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 1 7 0.00
Arshad Alam 0 0 0 1 2 0.00
Zameer Sayyed 0 0 0 1 9 0.00
J. H. Christopher 0 0 0 1 4 0.00
A. J. Nilesh 0 0 0 0 4 0.00
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 3 0.00
I. Shaikh 0 0 0 0 2 0.00
H. G. Rathod 0 0 0 0 4 0.00
H. A. Sachin 0 0 0 0 12 0.00
Shobhan Babu S. 0 0 0 0 2 0.00
S. John 0 0 0 0 2 0.00
F. Irani 0 0 0 0 8 0.00