• Chief of Command wins The Nilgiris Derby Stakes (Gr.1)
  • Chief of Command wins Nilgiris 2000 Guineas (Gr.2)
  • Windsor Forest wins The Nilgiris 1000 Guineas (Gr.3)
PUNE SEASON 2016
As of October 22, 2016 (Up to Race No.205)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
A Sandesh 28 21 18 15 103 27.18
P Trevor 20 25 13 11 84 23.81
Suraj Narredu 16 15 13 7 63 25.40
Neeraj Rawal 15 9 9 11 91 16.48
Yash Narredu 15 9 6 7 53 28.30
Dashrath Singh 10 19 13 13 102 9.80
P S Chouhan 9 14 4 9 55 16.36
N S Parmar 9 6 8 7 80 11.25
C S Jodha 8 10 10 19 101 7.92
J Chinoy 8 6 5 9 64 12.50
S A Amit 7 4 10 6 67 10.45
D S Daman 7 3 9 3 51 13.73
S Zervan 5 11 10 10 62 8.06
Bhawani Singh 5 4 7 8 91 5.49
T S Jodha 5 2 9 8 58 8.62
Kavraj Singh 4 7 5 2 44 9.09
Akshay Gaikwad 4 1 0 4 36 11.11
R Ajinkya 3 2 4 5 41 7.32
G Amit 3 1 2 3 23 13.04
Santosh G. 2 2 6 4 39 5.13
Vishal N Bunde 2 2 6 2 33 6.06
Kishore Kadam 2 2 1 4 46 4.35
Raghuveer Singh 2 1 1 1 20 10.00
Y S Srinath 2 1 1 0 7 28.57
Parbat Singh 2 0 4 1 37 5.41
S Mosin 2 0 2 0 15 13.33
H Zeeshan 1 4 4 1 31 3.23
S J Sunil 1 3 4 3 34 2.94
Shrikant Kamble 1 2 3 3 54 1.85
K Nazil 1 2 1 2 29 3.45
David Breux 1 1 2 0 13 7.69
Amyn Merchant 1 0 2 2 19 5.26
N B Kuldeep 1 0 1 2 30 3.33
Shahrukh Khan 1 0 1 0 12 8.33
Abhishek Habbu 1 0 0 0 5 20.00
Arshad Alam 1 0 0 0 5 20.00
S Jaykumar 0 3 1 3 20 0.00
S Sunil 0 2 2 3 23 0.00
S Joseph 0 2 0 2 19 0.00
Akshay 0 2 0 2 13 0.00
M A Roushan 0 2 0 0 10 0.00
Towfeeq R Shaikh 0 1 1 1 14 0.00
Vikram Jodha 0 1 0 2 22 0.00
S S Baria 0 1 0 1 9 0.00
Raj Pawar 0 1 0 0 9 0.00
Zameer Sayyed 0 1 0 0 14 0.00
N Nadeem 0 0 2 0 11 0.00
C Umesh 0 0 1 2 49 0.00
D R Shubham 0 0 1 1 11 0.00
Altaf Sayyed 0 0 1 1 14 0.00
A Imran Khan 0 0 1 1 3 0.00
Hanumant Singh 0 0 1 0 4 0.00
Sandeep Jadhav 0 0 1 0 8 0.00
J E Pereira 0 0 0 2 5 0.00
S G Prasad 0 0 0 1 5 0.00
F Irani 0 0 0 0 3 0.00
Dharmendar 0 0 0 0 2 0.00
D A Naik 0 0 0 0 12 0.00
A J Nilesh 0 0 0 0 1 0.00
S Sameer 0 0 0 0 2 0.00
S N Chavan 0 0 0 0 1 0.00
Jorawar Singh 0 0 0 0 2 0.00
Prabhu Naidu 0 0 0 0 1 0.00
R K Mahesh 0 0 0 0 2 0.00
R Rupesh 0 0 0 0 1 0.00
R Shelar 0 0 0 0 23 0.00
P Kamlesh 0 0 0 0 6 0.00
N Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00
B Nikhil 0 0 0 0 7 0.00
J Pradeep 0 0 0 0 3 0.00
H G Rathod 0 0 0 0 4 0.00
Satish Nayak 0 0 0 0 2 0.00