• Aster Rose wins The Deccan Fillies Championship Stakes (Gr.3)
  • Dysnomia wins The Calcutta Fillies Trial Stakes
  • Accolade wins The Deccan Colts Championship Stakes (Gr.3)
  • Desert God wins The President of India Gold Cup Gr.1
  • Tweedle Dee wins The Calcutta Colts Trial Stakes
PUNE SEASON 2016
As of September 25, 2016 (Up to Race No.149)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
A Sandesh 17 17 11 9 71 23.94
Yash Narredu 15 9 6 7 53 28.30
P Trevor 12 13 9 7 47 25.53
Suraj Narredu 12 7 8 6 43 27.91
Dashrath Singh 9 16 10 12 80 11.25
N S Parmar 9 5 7 6 59 15.25
P S Chouhan 8 10 4 8 44 18.18
Neeraj Rawal 8 9 7 8 65 12.31
J Chinoy 8 6 3 5 52 15.38
C S Jodha 7 10 7 13 77 9.09
D S Daman 7 2 7 2 35 20.00
S A Amit 4 4 4 4 45 8.89
S Zervan 3 4 5 8 39 7.69
Bhawani Singh 3 3 4 6 64 4.69
T S Jodha 3 2 7 4 34 8.82
Kavraj Singh 2 5 4 1 31 6.45
Vishal N Bunde 2 1 6 1 23 8.70
G Amit 2 1 1 3 17 11.76
Akshay Gaikwad 2 1 0 2 23 8.70
Raghuveer Singh 2 1 0 0 11 18.18
Santosh G 1 2 5 4 30 3.33
H Zeeshan 1 2 4 1 21 4.76
Kishore Kadam 1 2 0 3 32 3.13
Shrikant Kamble 1 1 3 3 40 2.50
R Ajinkya 1 1 3 3 23 4.35
David Breux 1 1 2 0 13 7.69
Parbat Singh 1 0 4 1 26 3.85
Amyn Merchant 1 0 2 2 19 5.26
S Mosin 1 0 2 0 9 11.11
N B Kuldeep 1 0 1 2 25 4.00
K Nazil 1 0 1 1 17 5.88
Shahrukh Khan 1 0 1 0 9 11.11
Arshad Alam 1 0 0 0 5 20.00
Abhishek Habbu 1 0 0 0 5 20.00
S Sunil 0 2 2 2 18 0.00
S Jaykumar 0 2 1 2 16 0.00
S Joseph 0 2 0 1 15 0.00
M A Roushan 0 2 0 0 9 0.00
Towfeeq R Shaikh 0 1 1 1 14 0.00
Akshay 0 1 0 2 7 0.00
Vikram Jodha 0 1 0 1 16 0.00
S S Baria 0 1 0 1 7 0.00
Raj Pawar 0 1 0 0 6 0.00
Zameer Sayyed 0 1 0 0 12 0.00
N Nadeem 0 0 2 0 6 0.00
C Umesh 0 0 1 2 36 0.00
Altaf Sayyed 0 0 1 1 12 0.00
Sandeep Jadhav 0 0 1 0 5 0.00
A Imran Khan 0 0 1 0 1 0.00
S J Sunil 0 0 1 0 10 0.00
Y S Srinath 0 0 1 0 2 0.00
J E Pereira 0 0 0 2 5 0.00
S G Prasad 0 0 0 1 5 0.00
R Shelar 0 0 0 0 20 0.00
H G Rathod 0 0 0 0 4 0.00
Hanumant Singh 0 0 0 0 2 0.00
Jorawar Singh 0 0 0 0 2 0.00
J Pradeep 0 0 0 0 1 0.00
F Irani 0 0 0 0 2 0.00
D R Shubham 0 0 0 0 8 0.00
Dharmendar 0 0 0 0 2 0.00
N Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00
P Kamlesh 0 0 0 0 5 0.00
D A Naik 0 0 0 0 9 0.00
S Sameer 0 0 0 0 1 0.00
S N Chavan 0 0 0 0 1 0.00
R K Mahesh 0 0 0 0 1 0.00
Satish Nayak 0 0 0 0 2 0.00
A J Nilesh 0 0 0 0 1 0.00