PUNE SEASON 2016
As of August 21, 2016 (Up to Race No.67)
naprosyn 250 mg rileytech.net naprosyn 500 mg
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Yash Narredu 10 6 4 6 37 27.03
Dashrath Singh 8 9 6 6 47 17.02
A Sandesh 6 10 8 6 40 15.00
P S Chouhan 5 7 1 6 24 20.83
Suraj Narredu 4 3 4 3 19 21.05
Neeraj Rawal 4 1 4 1 25 16.00
C S Jodha 3 4 4 7 33 9.09
D S Daman 3 2 0 0 8 37.50
N S Parmar 3 1 3 4 27 11.11
J Chinoy 3 1 0 3 24 12.50
P Trevor 2 2 1 1 7 28.57
S A Amit 2 2 1 1 19 10.53
Bhawani Singh 2 1 0 3 29 6.90
S Zervan 2 1 0 1 9 22.22
Santosh G. 1 2 3 3 18 5.56
David Breux 1 1 2 0 11 9.09
Shrikant Kamble 1 1 0 2 16 6.25
Vishal 1 0 4 0 9 11.11
Parbat Singh 1 0 2 1 12 8.33
K Nazil 1 0 1 0 10 10.00
S Mosin 1 0 1 0 5 20.00
Arshad Alam 1 0 0 0 5 20.00
G Amit 1 0 0 0 5 20.00
Raghuveer Singh 1 0 0 0 4 25.00
T S Jodha 0 2 5 0 12 0.00
Kavraj Singh 0 2 2 0 16 0.00
R Ajinkya 0 1 2 2 11 0.00
H Zeeshan 0 1 2 1 13 0.00
S Sunil 0 1 2 1 11 0.00
Towfeeq R Shaikh 0 1 1 1 14 0.00
Kishore Kadam 0 1 0 3 19 0.00
Akshay Gaikwad 0 1 0 0 8 0.00
Zameer Sayyed 0 1 0 0 6 0.00
M A Roushan 0 1 0 0 5 0.00
Vikram Jodha 0 1 0 0 8 0.00
C Umesh 0 0 1 0 15 0.00
Shahrukh Khan 0 0 1 0 6 0.00
A Imran Khan 0 0 1 0 1 0.00
Amyn Merchant 0 0 1 0 8 0.00
S Jaykumar 0 0 0 1 8 0.00
S Joseph 0 0 0 1 9 0.00
J E Pereira 0 0 0 1 4 0.00
Akshay 0 0 0 1 5 0.00
Altaf Sayyed 0 0 0 1 7 0.00
N B Kuldeep 0 0 0 0 17 0.00
D R Shubham 0 0 0 0 5 0.00
Sandeep Jadhav 0 0 0 0 2 0.00
Abhishek Habbu 0 0 0 0 2 0.00
H G Rathod 0 0 0 0 3 0.00
Dharmendar 0 0 0 0 2 0.00
D A Naik 0 0 0 0 5 0.00
N Nadeem 0 0 0 0 1 0.00
S S Baria 0 0 0 0 2 0.00
Raj Pawar 0 0 0 0 3 0.00
S G Prasad 0 0 0 0 3 0.00
R Shelar 0 0 0 0 12 0.00
Satish Nayak 0 0 0 0 1 0.00
N Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0.00
S N Chavan 0 0 0 0 1 0.00