• Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
  • Be Safe wins The Karnataka Mile Championship Cup (Gr.2)
  • Eternal Flame wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Angel Dust wins The Kingfisher Derby Bangalore (Gr.1)
  • Quasar wins The Bangalore St.Leger (Gr.2)
PUNE SEASON 2015
As of August 02, 2015 (Up to Race No.34)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P. Trevor 6 8 3 1 23 26.09
A. Sandesh 4 0 1 1 12 33.33
Dashrath Singh 3 5 2 0 16 18.75
S. Zervan 3 1 1 2 11 27.27
S. J. Sunil 2 1 4 3 16 12.50
P. Kamlesh 2 1 1 0 10 20.00
Bhawani Singh 2 1 0 2 8 25.00
Yash Narredu 1 5 2 1 22 4.55
C. S. Jodha 1 2 6 2 23 4.35
N. S. Parmar 1 1 1 1 11 9.09
H. Zeeshan 1 1 0 0 2 50.00
Kishore Kadam 1 0 2 2 13 7.69
R. Ajinkya 1 0 2 1 9 11.11
Akshay 1 0 0 1 7 14.29
Dharmendar 1 0 0 1 2 50.00
D. M. Ayyar 1 0 0 0 4 25.00
Suraj Narredu 1 0 0 0 2 50.00
S. Joseph 1 0 0 0 6 16.67
Akshay Gaikwad 1 0 0 0 10 10.00
Kavraj Singh 0 2 1 0 7 0.00
S. Mosin 0 1 1 0 8 0.00
N. Nadeem 0 1 0 2 8 0.00
J. E. Pereira 0 1 0 1 6 0.00
V. Chandrakant 0 1 0 1 11 0.00
J. Chinoy 0 1 0 0 1 0.00
Parbat Singh 0 1 0 0 1 0.00
Neeraj Rawal 0 0 1 2 6 0.00
Towfeeq R. Shaikh 0 0 1 2 7 0.00
C. Umesh 0 0 1 1 8 0.00
S. Sunil 0 0 1 1 3 0.00
S. G. Prasad 0 0 1 0 3 0.00
G. Amit 0 0 1 0 4 0.00
S. P. Ranjane 0 0 1 0 4 0.00
Amyn Merchant 0 0 0 2 7 0.00
S. A. Amit 0 0 0 1 3 0.00
R. Shelar 0 0 0 1 12 0.00
Vikram Jodha 0 0 0 1 5 0.00
Shrikant Kamble 0 0 0 1 10 0.00
T. Mahesh 0 0 0 0 1 0.00
K. N. Bhati 0 0 0 0 12 0.00
Altaf Sayyed 0 0 0 0 3 0.00
Vikram Walkar 0 0 0 0 1 0.00
A. J. Nilesh 0 0 0 0 4 0.00
S. S. Rathore 0 0 0 0 1 0.00
S. S. Baria 0 0 0 0 1 0.00
Malcolm Kharadi 0 0 0 0 1 0.00
Mansoor Khan 0 0 0 0 1 0.00
Hanumant Singh 0 0 0 0 3 0.00
F. Irani 0 0 0 0 1 0.00
Satish Nayak 0 0 0 0 2 0.00
Shahrukh Khan 0 0 0 0 2 0.00
D. S. Daman 0 0 0 0 2 0.00
D. R. Shubham 0 0 0 0 2 0.00
Abhishek Habbu 0 0 0 0 1 0.00
Zameer Sayyed 0 0 0 0 3 0.00