• Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
  • Be Safe wins The Karnataka Mile Championship Cup (Gr.2)
  • Eternal Flame wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Angel Dust wins The Kingfisher Derby Bangalore (Gr.1)
  • Quasar wins The Bangalore St.Leger (Gr.2)
  • Woman O War Wins The Deccan Fillies Championship Stakes (Gr.3)
  • Dare To Dream Wins The Nizam's Gold Cup (Gr.2)
PUNE SEASON 2015
As of August 30, 2015 (Up to Race No.99)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P. Trevor 29 18 10 2 68 42.65
Suraj Narredu 10 1 3 3 18 55.56
S. Zervan 8 7 7 11 48 16.67
Yash Narredu 6 13 4 6 60 10.00
S. J. Sunil 6 6 9 8 53 11.32
A. Sandesh 6 4 1 3 24 25.00
P. Kamlesh 4 2 3 2 24 16.67
Dashrath Singh 3 7 9 0 31 9.68
J. Chinoy 3 4 1 1 21 14.29
D. K. Ashish 2 5 4 2 19 10.53
N. S. Parmar 2 4 4 3 36 5.56
T. S. Jodha 2 1 2 3 28 7.14
Raghuveer Singh 2 1 1 0 4 50.00
Bhawani Singh 2 1 0 4 19 10.53
S. A. Amit 2 1 0 1 12 16.67
C. S. Jodha 1 5 9 4 40 2.50
Neeraj Rawal 1 3 5 5 33 3.03
R. Ajinkya 1 1 6 4 25 4.00
Akshay Gaikwad 1 1 1 0 18 5.56
H. Zeeshan 1 1 1 0 5 20.00
D. S. Daman 1 1 1 0 7 14.29
Kishore Kadam 1 0 3 3 20 5.00
S. Sunil 1 0 2 1 10 10.00
Akshay 1 0 0 2 16 6.25
D. M. Ayyar 1 0 0 2 11 9.09
Dharmendar 1 0 0 1 2 50.00
S. Joseph 1 0 0 1 10 10.00
Santosh G. 0 2 2 1 14 0.00
Kavraj Singh 0 2 1 1 8 0.00
C. Umesh 0 1 1 2 12 0.00
S. Mosin 0 1 1 1 12 0.00
Amyn Merchant 0 1 0 4 20 0.00
J. E. Pereira 0 1 0 2 16 0.00
N. Nadeem 0 1 0 2 10 0.00
V. Chandrakant 0 1 0 1 11 0.00
Parbat Singh 0 1 0 1 5 0.00
A. Imran Khan 0 1 0 0 1 0.00
G. Amit 0 0 1 2 11 0.00
Towfeeq R. Shaikh 0 0 1 2 8 0.00
Malcolm Kharadi 0 0 1 1 3 0.00
S. G. Prasad 0 0 1 1 13 0.00
N. B. Kuldeep 0 0 1 0 28 0.00
Sameer Khan 0 0 1 0 1 0.00
S. P. Ranjane 0 0 1 0 5 0.00
Abhijeet Sawant 0 0 1 0 1 0.00
Shrikant Kamble 0 0 0 2 18 0.00
Arshad Alam 0 0 0 1 2 0.00
D. R. Shubham 0 0 0 1 5 0.00
R. Shelar 0 0 0 1 19 0.00
Vikram Jodha 0 0 0 1 11 0.00
Abhishek Habbu 0 0 0 0 7 0.00
T. Mahesh 0 0 0 0 1 0.00
Vishal 0 0 0 0 1 0.00
A. J. Nilesh 0 0 0 0 6 0.00
Vikram Walkar 0 0 0 0 2 0.00
Altaf Sayyed 0 0 0 0 7 0.00
S. S. Rathore 0 0 0 0 2 0.00
S. S. Baria 0 0 0 0 1 0.00
Mansoor Khan 0 0 0 0 1 0.00
K. Nazil 0 0 0 0 5 0.00
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 4 0.00
P. S. Chouhan 0 0 0 0 2 0.00
Hanumant Singh 0 0 0 0 8 0.00
F. Irani 0 0 0 0 1 0.00
Satish Nayak 0 0 0 0 3 0.00
Shahrukh Khan 0 0 0 0 5 0.00
Akash Agarwal 0 0 0 0 2 0.00
Anil Baandal 0 0 0 0 1 0.00
S. Sameer 0 0 0 0 1 0.00
Zameer Sayyed 0 0 0 0 8 0.00