PUNE SEASON 2015
As of October 25, 2015 (Up to Race No.234)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P. Trevor 51 33 19 10 138 36.96
Dashrath Singh 24 16 20 15 108 22.22
Suraj Narredu 19 6 5 6 49 38.78
Yash Narredu 13 20 14 12 115 11.30
J. Chinoy 11 12 9 8 87 12.64
S. J. Sunil 11 10 15 13 91 12.09
S. Zervan 10 15 9 16 87 11.49
C. S. Jodha 9 12 19 10 106 8.49
P. Kamlesh 9 7 8 4 48 18.75
Neeraj Rawal 7 12 14 13 93 7.53
D. K. Ashish 7 12 10 5 59 11.86
A. Sandesh 7 6 4 5 35 20.00
N. S. Parmar 5 10 9 9 87 5.75
P. S. Chouhan 5 6 5 1 26 19.23
R. Ajinkya 5 5 9 10 60 8.33
T. S. Jodha 5 4 9 9 74 6.76
Raghuveer Singh 4 2 1 1 14 28.57
Bhawani Singh 3 2 4 12 61 4.92
D. S. Daman 3 2 1 3 21 14.29
Amyn Merchant 2 5 3 6 52 3.85
Kishore Kadam 2 3 3 4 45 4.44
N. Nadeem 2 1 4 3 25 8.00
Akshay Gaikwad 2 1 3 0 36 5.56
S. A. Amit 2 1 1 2 27 7.41
G. Amit 2 1 1 2 21 9.52
H. Zeeshan 1 3 1 0 8 12.50
S. Sunil 1 2 3 1 21 4.76
Parbat Singh 1 2 0 1 17 5.88
Arshad Alam 1 1 1 4 10 10.00
Akshay 1 1 1 4 26 3.85
A. Imran Khan 1 1 1 0 3 33.33
D. M. Ayyar 1 1 0 2 16 6.25
Malcolm Kharadi 1 0 1 1 6 16.67
Vikram Jodha 1 0 0 2 27 3.70
Dharmendar 1 0 0 1 3 33.33
S. Joseph 1 0 0 1 21 4.76
H. G. Rathod 1 0 0 1 7 14.29
Santosh G. 0 3 4 2 21 0.00
Kavraj Singh 0 2 1 1 8 0.00
C. Umesh 0 1 1 2 12 0.00
S. Mosin 0 1 1 2 15 0.00
S. P. Ranjane 0 1 1 0 7 0.00
Shrikant Kamble 0 1 0 3 30 0.00
J. E. Pereira 0 1 0 2 31 0.00
V. Chandrakant 0 1 0 1 11 0.00
Hanumant Singh 0 1 0 0 12 0.00
A. J. Nilesh 0 1 0 0 16 0.00
N. B. Kuldeep 0 0 6 2 54 0.00
R. Shelar 0 0 2 2 37 0.00
S. G. Prasad 0 0 1 5 45 0.00
Towfeeq R. Shaikh 0 0 1 2 8 0.00
Satish Nayak 0 0 1 1 7 0.00
K. Nazil 0 0 1 0 9 0.00
Abhijeet Sawant 0 0 1 0 1 0.00
Vikram Walkar 0 0 1 0 5 0.00
Sameer Khan 0 0 1 0 2 0.00
Prabhu Naidu 0 0 0 2 4 0.00
Abhishek Habbu 0 0 0 1 13 0.00
F. Irani 0 0 0 1 3 0.00
D. R. Shubham 0 0 0 1 8 0.00
Jaykumar 0 0 0 1 7 0.00
A. M. Tograllu 0 0 0 1 2 0.00
S. Sameer 0 0 0 1 3 0.00
T. Mahesh 0 0 0 0 1 0.00
Vishal 0 0 0 0 7 0.00
Zameer Sayyed 0 0 0 0 10 0.00
T. Atul 0 0 0 0 3 0.00
S. S. Rathore 0 0 0 0 2 0.00
S. S. Baria 0 0 0 0 3 0.00
Shahrukh Khan 0 0 0 0 9 0.00
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 6 0.00
Mansoor Khan 0 0 0 0 1 0.00
Akash Agarwal 0 0 0 0 4 0.00
A. Ashhad Asbar 0 0 0 0 2 0.00
Anil Baandal 0 0 0 0 1 0.00
Altaf Sayyed 0 0 0 0 12 0.00