• Tintinnabulation winner of The Nizam's Gold Cup (Gr.2)
  • Godspeed wins The Deccan Bookmakers Fillies Championship Stakes (Gr.3)
  • Bold Majesty wins The Deccan Bookmakers Colts Championship Stakes (Gr.3)
  • The Myth wins The Mysore 1000 Guineas (GR.3)
PUNE SEASON 2014
As of September 14, 2014 (Upto Race No.139)
Jockey NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
A. Sandesh 27 14 12 6 83 32.53
Dashrath Singh 15 16 14 6 66 22.73
Yash Narredu 14 11 8 3 57 24.56
P. Trevor 12 6 12 6 60 20.00
S. Zervan 9 10 4 1 35 25.71
Kavraj Singh 8 5 6 9 49 16.33
C. S. Jodha 7 5 11 11 62 11.29
D. K. Ashish 7 5 5 9 49 14.29
Neeraj Rawal 5 7 1 7 39 12.82
D. S. Daman 5 5 2 4 29 17.24
Darren Williams 5 2 3 5 30 16.67
Sandeep Jadhav 3 3 3 2 36 8.33
T. S. Jodha 2 6 1 3 37 5.41
N. S. Parmar 2 3 4 1 24 8.33
I. Pasha 2 3 3 4 39 5.13
Santosh G. 2 1 1 2 8 25.00
Bhawani Singh 2 0 2 0 12 16.67
Akshay 1 2 2 1 10 10.00
Kishore Kadam 1 2 1 0 18 5.56
P. Kamlesh 1 1 3 4 20 5.00
K. N. Bhati 1 1 1 2 20 5.00
S. Sunil 1 0 2 2 18 5.56
Malcolm Kharadi 1 0 2 0 6 16.67
Shrikant Kamble 1 0 1 1 15 6.67
G. Amit 1 0 0 3 10 10.00
Towfeeq R. Shaikh 1 0 0 1 13 7.69
Suraj Narredu 1 0 0 0 1 100.00
S. Sameer 1 0 0 0 5 20.00
S. Joseph 1 0 0 0 7 14.29
S. G. Prasad 0 5 2 5 30 0.00
S. J. Sunil 0 5 1 2 24 0.00
Amyn Merchant 0 3 2 0 14 0.00
J. Pradeep 0 3 0 1 8 0.00
J. Chinoy 0 2 2 3 21 0.00
R. Ajinkya 0 2 2 1 6 0.00
S. P. Ranjane 0 1 4 1 20 0.00
S. Mosin 0 1 3 0 14 0.00
P. S. Chouhan 0 1 2 0 3 0.00
Nirmal Jodha 0 1 1 4 19 0.00
C. Umesh 0 1 1 3 17 0.00
Vikram Jodha 0 1 1 2 21 0.00
Prabhu Naidu 0 1 1 2 9 0.00
B. Nikhil 0 1 1 1 12 0.00
Vikram Walkar 0 1 0 1 6 0.00
Mansoor Khan 0 1 0 1 5 0.00
Y. S. Srinath 0 1 0 0 1 0.00
D. A. Naik 0 0 3 1 20 0.00
R. K. Mahesh 0 0 2 0 3 0.00
Akshay Gaikwad 0 0 1 4 20 0.00
Hanumant Singh 0 0 1 2 24 0.00
R. Shelar 0 0 1 2 15 0.00
J. E. Pereira 0 0 1 1 9 0.00
Akash Agarwal 0 0 1 0 14 0.00
M. A. Roushan 0 0 1 0 10 0.00
Altaf Sayyed 0 0 1 0 4 0.00
S. S. Baria 0 0 0 3 10 0.00
V. Chandrakant 0 0 0 2 6 0.00
Zameer Sayyed 0 0 0 1 5 0.00
Vinod Shinde 0 0 0 1 5 0.00
J. H. Christopher 0 0 0 1 3 0.00
Arshad Alam 0 0 0 1 2 0.00
H. A. Sachin 0 0 0 0 7 0.00
H. G. Rathod 0 0 0 0 1 0.00
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 3 0.00
Shobhan Babu S. 0 0 0 0 1 0.00
Anil Baandal 0 0 0 0 12 0.00