• Manifold wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Castlebridge wins The Colts Championship Stakes (Gr.1)
  • Manifold wins The Kingfisher Ultra Derby Bangalore (Gr.1)
BANGALORE SUMMER SEASON 2017
As of July 23, 2017 (Up to Race No.158)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
S S Attaollahi 13 8 7 8 54 24.07
Arjun Mangalorkar 11 6 10 5 69 15.94
Irfan Ghatala 8 6 6 6 54 14.81
P Shroff 7 1 1 2 16 43.75
Neil Darashah 6 11 8 7 51 11.76
Sandhu G 6 6 5 4 61 9.84
S Dominic 5 4 5 2 43 11.63
Pradeep Annaiah 5 2 4 6 37 13.51
Dheeraj V 4 2 6 1 24 16.67
Azhar Ali 4 2 3 0 22 18.18
S Narredu 4 2 2 5 45 8.89
Prithviraj B 4 1 5 1 42 9.52
Imtiaz Khan 4 1 4 3 40 10.00
Samar Singh 4 1 0 0 15 26.67
V Lokanath 4 0 2 7 65 6.15
Prasanna Kumar 3 10 3 3 46 6.52
S Inayathulla 3 5 1 4 57 5.26
Narayana Gowda V 3 3 3 11 118 2.54
S Padmanabhan 3 3 1 1 32 9.38
L D'Silva 3 0 2 0 16 18.75
S Ganapathy 2 4 4 9 38 5.26
Sharat Kumar 2 2 5 3 60 3.33
Darius R Byramji 2 2 5 2 29 6.90
Mahmood Khan 2 2 3 3 61 3.28
M Rajendra Singh 2 1 4 1 31 6.45
Bharath Singh 2 1 1 1 12 16.67
Rajesh Narredu 2 0 2 0 27 7.41
Aravind G 1 7 1 2 18 5.56
Faraz Arshad 1 4 5 2 31 3.23
Parvati Byramji 1 3 1 1 18 5.56
Kishan Thomas 1 3 0 5 23 4.35
Vijay Singh 1 3 0 0 19 5.26
M Narredu 1 2 1 2 6 16.67
S S F Hassan 1 1 2 1 11 9.09
Karthik G 1 1 0 1 11 9.09
R'ford Alford 1 0 2 1 12 8.33
S Britto 1 0 2 1 20 5.00
K P G Appu 1 0 1 1 10 10.00
M P Mahaesh 1 0 1 0 18 5.56
Anupam Sharma 1 0 0 2 13 7.69
Warren Singh 0 7 2 0 21 0.00
Hidayat Khan 0 3 1 1 25 0.00
F Sirajuddin 0 2 2 2 21 0.00
Neil B Devaney 0 2 1 2 19 0.00
James Mckeown 0 2 1 1 11 0.00
Sriram Komandur 0 2 0 0 16 0.00
Rehanullah Khan 0 1 2 2 10 0.00
Praveen Jesu 0 1 1 0 22 0.00
M K Jadhav 0 1 0 2 6 0.00
Deshmukh L V R 0 1 0 1 4 0.00
Nityanand G 0 0 2 2 16 0.00
Magan Singh 0 0 0 3 4 0.00
Altamash Ahmed 0 0 0 1 5 0.00
Ajay Sharma 0 0 0 0 1 0.00
D M David 0 0 0 0 2 0.00
Jasbir Singh 0 0 0 0 4 0.00
Mr Vishal Gaikwad 0 0 0 0 2 0.00
R Foley 0 0 0 0 2 0.00