BANGALORE SUMMER SEASON 2016
As of August 19, 2016 (Up to Race No.230)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Arjun Mangalorkar 29 13 16 13 101 28.71
Neil Darashah 20 13 4 3 66 30.30
S Padmanabhan 17 7 15 5 84 20.24
S S Attaollahi 14 16 17 9 92 15.22
Prithviraj B 13 11 9 5 90 14.44
S Inayathulla 10 16 10 12 114 8.77
Prasanna Kumar 9 7 7 8 69 13.04
S Narredu 8 7 9 7 73 10.96
Darius R Byramji 8 3 6 5 58 13.79
S Dominic 7 10 11 8 60 11.67
Irfan Ghatala 7 7 7 8 75 9.33
Sharat Kumar 6 12 9 8 122 4.92
Sandhu G 6 1 1 7 40 15.00
Narayana Gowda V 5 10 13 23 189 2.65
Samar Singh 5 8 6 2 50 10.00
R R Byramji 5 2 1 0 30 16.67
Deshmukh L V R 5 1 2 2 16 31.25
V Lokanath 4 7 5 8 119 3.36
S Ganapathy 4 6 7 10 56 7.14
Faraz Arshad 4 6 7 8 86 4.65
Hidayat Khan 4 5 2 3 37 10.81
M Narredu 4 2 2 1 14 28.57
Rajesh Narredu 4 1 0 6 34 11.76
Nityanand G 3 6 4 3 42 7.14
M P Mahaesh 3 4 5 4 24 12.50
Azhar Ali 3 4 3 3 46 6.52
Sriram Komandur 3 1 2 2 31 9.68
Karthik G 2 4 1 1 19 10.53
Amit Caddy 2 3 9 8 50 4.00
Mahmood Khan 2 3 1 2 24 8.33
B Puttanna 2 2 6 11 62 3.23
Aravind G 2 2 0 2 23 8.70
Imtiaz Khan 1 7 3 3 38 2.63
S Britto 1 3 9 5 63 1.59
R H Sequeira 1 3 0 1 6 16.67
Pradeep Annaiah 1 1 5 6 44 2.27
F Sirajuddin 1 1 3 2 35 2.86
Anupam Sharma 1 1 2 1 18 5.56
Dallas Todywala 1 1 0 0 2 50.00
Warren Singh 1 0 1 3 37 2.70
G Srinivas Babu 1 0 0 0 3 33.33
Kishan Thomas 0 6 2 4 36 0.00
Bharath Singh 0 3 3 2 23 0.00
J E Mckeown 0 3 2 2 9 0.00
L D'Silva 0 0 1 1 14 0.00
R V Manohar 0 0 1 0 11 0.00
Nikhil M Punna 0 0 0 2 13 0.00
Manvendra Singh 0 0 0 0 1 0.00
Bipin V Salvi 0 0 0 0 1 0.00
Surender G T 0 0 0 0 1 0.00
S S F Hassan 0 0 0 0 12 0.00