BANGALORE SUMMER SEASON 2016
As of July 24, 2016 (Up to Race No.181)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Arjun Mangalorkar 24 7 13 10 78 30.77
Neil Darashah 17 12 4 2 59 28.81
S Padmanabhan 16 6 13 3 72 22.22
S S Attaollahi 11 14 14 6 75 14.67
S Inayathulla 8 13 10 11 97 8.25
Prithviraj B 8 9 7 3 68 11.76
Darius R Byramji 7 1 6 2 46 15.22
S Narredu 6 4 7 5 55 10.91
Narayana Gowda V 5 9 8 19 148 3.38
S Dominic 5 9 6 5 45 11.11
Samar Singh 5 6 6 2 40 12.50
Sandhu G 5 1 0 5 35 14.29
Prasanna Kumar 4 7 5 8 54 7.41
V Lokanath 4 5 4 8 89 4.49
Hidayat Khan 4 5 1 3 27 14.81
M Narredu 4 2 2 1 13 30.77
R R Byramji 4 1 1 0 19 21.05
Rajesh Narredu 4 1 0 3 23 17.39
Deshmukh L V R 4 0 1 2 13 30.77
Sharat Kumar 3 11 6 6 91 3.30
S Ganapathy 3 6 5 9 49 6.12
Irfan Ghatala 3 5 5 7 46 6.52
Azhar Ali 3 4 3 2 35 8.57
Faraz Arshad 3 2 5 6 56 5.36
Karthik G 2 4 1 1 18 11.11
M P Mahaesh 2 2 5 2 18 11.11
Aravind G 2 2 0 2 20 10.00
B Puttanna 2 1 5 7 49 4.08
Sriram Komandur 2 1 1 2 20 10.00
Nityanand G 1 4 3 3 33 3.03
Imtiaz Khan 1 4 3 2 29 3.45
R H Sequeira 1 3 0 1 6 16.67
Amit Caddy 1 1 7 6 40 2.50
Pradeep Annaiah 1 1 4 4 36 2.78
Anupam Sharma 1 1 2 1 18 5.56
Mahmood Khan 1 1 0 2 15 6.67
Dallas Todywala 1 1 0 0 2 50.00
Warren Singh 1 0 0 3 28 3.57
G Srinivas Babu 1 0 0 0 2 50.00
Kishan Thomas 0 6 1 2 27 0.00
S Britto 0 3 8 5 53 0.00
J E Mckeown 0 3 2 2 9 0.00
Bharath Singh 0 1 3 2 20 0.00
F Sirajuddin 0 1 1 2 28 0.00
L D'Silva 0 0 1 1 14 0.00
R V Manohar 0 0 1 0 6 0.00
Nikhil M Punna 0 0 0 2 13 0.00
Manvendra Singh 0 0 0 0 1 0.00
Bipin V Salvi 0 0 0 0 1 0.00
S S F Hassan 0 0 0 0 12 0.00
Surender G T 0 0 0 0 1 0.00