• Punjabi Girl wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Sir Cecil wins The Colts Championship Stakes (Gr.1)
BANGALORE SUMMER SEASON 2018
As of July 15, 2018 (Up to Race No.132)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
S Padmanabhan 13 3 5 5 42 30.95
Prasanna Kumar 12 6 7 7 49 24.49
Nityanand G 8 1 6 4 50 16.00
S S Attaollahi 7 10 5 5 43 16.28
Irfan Ghatala 7 5 5 5 47 14.89
Arjun Mangalorkar 7 4 5 3 54 12.96
Sharat Kumar 6 4 6 4 62 9.68
Darius R Byramji 5 6 7 4 31 16.13
S Dominic 4 7 3 2 40 10.00
Neil B Devaney 4 6 1 3 20 20.00
Samar Singh 4 3 1 4 45 8.89
Prithviraj B 3 6 6 8 65 4.62
Imtiaz Khan 3 6 6 3 52 5.77
Faraz Arshad 3 1 4 0 21 14.29
Sandhu G 3 1 2 3 27 11.11
Narayana Gowda V 3 1 1 0 37 8.11
Rajesh Narredu 2 4 0 1 17 11.76
Kishan Thomas 2 2 3 1 22 9.09
P Shroff 2 2 2 3 15 13.33
S Narredu 2 1 2 4 40 5.00
R H Sequeira 2 0 2 0 5 40.00
R V Manohar 2 0 0 1 18 11.11
Mahmood Khan 1 4 5 4 59 1.69
Pradeep Annaiah 1 4 4 2 39 2.56
S Britto 1 3 2 2 15 6.67
Aravind G 1 2 1 2 20 5.00
Bharath Singh 1 2 1 0 4 25.00
M P Mahaesh 1 2 0 0 13 7.69
Neil Darashah 1 1 1 0 5 20.00
Parvati Byramji 1 1 0 1 8 12.50
K P G Appu 1 1 0 1 20 5.00
Prasad Raju K S V 1 1 0 0 2 50.00
S Ganapathy 1 0 4 1 30 3.33
Praveen Jesu 1 0 2 2 19 5.26
Hidayat Khan 1 0 1 3 17 5.88
F Sirajuddin 1 0 1 3 10 10.00
B Suresh 1 0 0 0 3 33.33
M Narredu 1 0 0 0 6 16.67
Azhar Ali 0 5 4 2 31 0.00
Dheeraj V 0 4 0 2 35 0.00
S Inayathulla 0 3 4 7 47 0.00
Deshmukh L V R 0 3 1 1 6 0.00
V Lokanath 0 2 1 3 17 0.00
Laxman Singh 0 1 2 1 8 0.00
Sriram Komandur 0 1 1 1 10 0.00
L D'Silva 0 1 1 0 10 0.00
M Rajendra Singh 0 0 2 6 35 0.00
James Mckeown 0 0 1 1 3 0.00
Vishal Gaikwad 0 0 1 1 4 0.00
Warren Singh 0 0 1 1 9 0.00
Vikash Jaiswal 0 0 0 1 2 0.00
Karthik Ganapathy 0 0 0 1 5 0.00
Ananta Vatsalya 0 0 0 1 2 0.00
R'ford Alford 0 0 0 0 3 0.00