BANGALORE SUMMER SEASON 2016
As of May 22, 2016 (Up to Race No.31)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Neil Darashah 5 5 1 0 17 29.41
Narayana Gowda V. 4 3 2 3 30 13.33
Arjun Mangalorkar 4 0 2 0 14 28.57
S.S. Attaollahi 3 3 3 2 14 21.43
Prithviraj B. 2 2 1 2 18 11.11
M. P. Mahaesh 2 0 2 0 5 40.00
S. Dominic 1 3 3 1 15 6.67
S. Padmanabhan 1 1 1 0 10 10.00
Rajesh Narredu 1 1 0 1 4 25.00
M. Narredu 1 1 0 0 3 33.33
Amit Caddy 1 0 1 1 12 8.33
Darius R. Byramji 1 0 1 1 5 20.00
Aravind G. 1 0 0 1 4 25.00
Nityanand G. 1 0 0 1 5 20.00
R.H.Sequeira 1 0 0 1 2 50.00
Sandhu G. 1 0 0 1 10 10.00
R. R. Byramji 1 0 0 0 1 100.00
S. Inayathulla 0 2 2 2 17 0.00
V. Lokanath 0 2 1 1 20 0.00
Samar Singh 0 2 1 0 6 0.00
S. Narredu 0 1 3 1 8 0.00
S. Ganapathy 0 1 1 0 4 0.00
Karthik G. 0 1 1 0 3 0.00
J.E.Mckeown 0 1 0 1 3 0.00
Hidayat Khan 0 1 0 0 1 0.00
Mahmood Khan 0 1 0 0 6 0.00
B. Puttanna 0 0 1 2 10 0.00
Pradeep Annaiah 0 0 1 2 6 0.00
Prasanna Kumar 0 0 1 2 10 0.00
Deshmukh L. V. R. 0 0 1 1 2 0.00
Faraz Arshad 0 0 1 1 9 0.00
Imtiaz Khan 0 0 0 1 2 0.00
F. Sirajuddin 0 0 0 1 10 0.00
S. Britto 0 0 0 1 8 0.00
Nikhil M. Punna 0 0 0 0 1 0.00
Anupam Sharma 0 0 0 0 2 0.00
Azhar Ali 0 0 0 0 5 0.00
L. D'Silva 0 0 0 0 5 0.00
Sharat Kumar 0 0 0 0 18 0.00
Sriram Komandur 0 0 0 0 3 0.00
S.S.F.Hassan 0 0 0 0 1 0.00