• Cameron wins The Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
  • Intelligence wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
BANGALORE WINTER SEASON 2015-16
As of November 27, 2015 (Up to Race No.43)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Darius R. Byramji 3 0 0 1 6 50.00
S. Narredu 2 2 1 1 12 16.67
Arjun Mangalorkar 2 1 1 1 8 25.00
Prasanna Kumar 1 1 1 1 6 16.67
Neil Darashah 1 1 0 3 11 9.09
Sriram Komandur 1 1 0 0 3 33.33
S.S. Attaollahi 1 0 3 0 9 11.11
Aravind G. 1 0 1 0 3 33.33
Warren Singh 1 0 1 0 6 16.67
Faraz Arshad 1 0 0 0 5 20.00
Nikhil M. Punna 1 0 0 0 2 50.00
Mahmood Khan 1 0 0 0 5 20.00
R. R. Byramji 1 0 0 0 4 25.00
Irfan Ghatala 0 4 0 1 10 0.00
Rajesh Narredu 0 2 0 1 7 0.00
V. Lokanath 0 2 0 0 10 0.00
S. Dominic 0 1 1 0 6 0.00
F. Sirajuddin 0 1 0 3 9 0.00
Sharat Kumar 0 1 0 0 5 0.00
S. Inayathulla 0 0 2 2 10 0.00
Prithviraj B. 0 0 2 1 7 0.00
S. Padmanabhan 0 0 2 0 2 0.00
M. P. Mahaesh 0 0 1 0 2 0.00
Nityanand G. 0 0 1 0 1 0.00
B. Puttanna 0 0 0 1 7 0.00
Sandhu G. 0 0 0 1 2 0.00
Samar Singh 0 0 0 0 2 0.00
R. V. Manohar 0 0 0 0 1 0.00
S. Britto 0 0 0 0 5 0.00
Azhar Ali 0 0 0 0 2 0.00
Imtiaz Khan 0 0 0 0 3 0.00
Pradeep Annaiah 0 0 0 0 6 0.00
Kishan Thomas 0 0 0 0 3 0.00
Narayana Gowda V. 0 0 0 0 10 0.00