• Punjabi Girl wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Sir Cecil wins The Colts Championship Stakes (Gr.1)
  • Sir Cecil wins The Kingfisher Ultra Derby Bangalore (Gr.1)
  • Desert God wins The Tetrasoft Inc. Bangalore St. Leger (Gr.2)
MUMBAI WINTER SEASON 2017-18
As of April 29, 2018 (Up to Race No.316)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P Shroff 40 25 25 16 141 28.37
Imtiaz A Sait 25 26 25 16 180 13.89
S K Sunderji 21 18 21 12 126 16.67
Faisal A Abbas 19 22 16 18 153 12.42
D Todywalla 19 15 12 12 128 14.84
Adhiraj S Jodha 18 10 10 20 146 12.33
Vishal Gaikwad 14 9 13 9 59 23.73
Mansoor Shah 14 7 12 5 88 15.91
Narendra Lagad 13 13 25 44 290 4.48
M Narredu 12 14 10 10 90 13.33
M K Jadhav 9 17 11 8 76 11.84
Karthik G 8 11 20 9 118 6.78
Nosher Cama 8 9 7 2 35 22.86
Sanjay Kolse 7 8 4 7 54 12.96
Rehanullah Khan 7 5 9 9 77 9.09
S N Joshi 6 7 3 7 66 9.09
Shazaan Shah 6 7 1 2 35 17.14
H J Antia 6 5 4 7 57 10.53
C Rajendra 6 4 6 7 56 10.71
S S Shah 6 2 3 3 31 19.35
Nazak Chenoy 5 9 6 3 28 17.86
S Waheed 5 7 10 8 68 7.35
Altaf Hussain 5 6 5 11 59 8.47
M P Jodha 4 6 1 5 59 6.78
N Karanjawala 4 5 6 6 53 7.55
Bezan Chenoy 4 5 5 7 40 10.00
Hosidar Daji 3 1 5 4 39 7.69
Altamaash Ahmed 2 7 4 1 23 8.70
Vinesh 2 5 7 2 41 4.88
Vijay Kasbekar 2 4 4 1 36 5.56
Bharath Singh 2 1 0 0 4 50.00
Subhag Singh 1 4 3 4 49 2.04
C D Katrak 1 2 0 8 24 4.17
Rajesh Narredu 1 1 0 0 2 50.00
K.S.V Prasad 1 1 0 0 2 50.00
A M Jadhav 1 0 0 1 36 2.78
L D'Silva 1 0 0 0 1 100.00
L.V.R.Deshmukh 1 0 0 0 1 100.00
Zadmal Singh 0 3 4 5 38 0.00
Arif Patel 0 2 2 4 18 0.00
Asad Siddiqui 0 2 2 1 18 0.00
Adil Dajee 0 1 0 1 6 0.00
S S Attaollahi 0 1 0 0 1 0.00
Himmat Singh 0 0 2 3 17 0.00
A Mangalorkar 0 0 2 0 2 0.00
S Ganapathy 0 0 1 0 4 0.00
Vinay Lagad 0 0 1 0 3 0.00
Amjad Khan 0 0 0 1 5 0.00
Darius Byramji 0 0 0 1 1 0.00
Ivor Fernandes 0 0 0 1 10 0.00
Prasanna Kumar 0 0 0 1 1 0.00
S Padmanabhan 0 0 0 0 1 0.00
B Prakash 0 0 0 0 2 0.00
K V Srinivas 0 0 0 0 1 0.00
Neil Darashah 0 0 0 0 2 0.00
M Eshwer 0 0 0 0 1 0.00