MYSORE SUMMER SEASON 2016
As of June 22, 2016 (Up to Race No.46)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Monnappa C D 6 7 1 0 39 15.38
Eshwer M 6 4 3 0 21 28.57
Ranjeet Shinde 5 0 1 0 20 25.00
Girinath C 4 1 2 0 22 18.18
Sharavanan J 3 5 2 0 21 14.29
Kishore C V G K 3 1 3 0 20 15.00
Feroz M Khan 3 0 5 0 20 15.00
Narendra B K 3 0 4 0 13 23.08
Bobby M 2 3 3 0 28 7.14
Tejaswi P C 2 1 1 0 45 4.44
Surender G T 2 1 1 0 30 6.67
Md.Sajid Qureshi 2 0 1 0 12 16.67
Rakesh 1 3 6 0 36 2.78
Vishal Yadav 1 3 3 0 24 4.17
Santosh Rao S 1 3 1 0 19 5.26
Vikram Appachu 1 2 1 0 27 3.70
Darashah Z 1 2 1 0 22 4.55
Bipin V Salvi 0 5 0 0 17 0.00
Pratap Kamath M 0 2 6 0 15 0.00
Johnson S M 0 1 0 0 11 0.00
Srinivas Babu G 0 1 0 0 3 0.00
Natraj T 0 1 0 0 2 0.00
Somashekar K 0 0 1 0 5 0.00
Dinesh Pujar 0 0 0 0 7 0.00
Prashanth Pawar 0 0 0 0 2 0.00