• Cameron wins The Calcutta 1000 Guineas (Gr.3)
  • Intelligence wins The Golconda 1000 Guineas (Gr.2)
MYSORE WINTER SEASON 2015-16
As of November 25, 2015 (Up to Race No.31)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Eshwer M 4 1 0 0 7 57.14
Bobby M 4 0 2 0 14 28.57
Rakesh 4 0 2 0 14 28.57
Darashah Z 3 0 0 0 9 33.33
Monnappa C D 2 2 0 0 22 9.09
Vikram Appachu 1 2 2 0 14 7.14
Dinesh Pujar 1 1 1 0 9 11.11
Feroz M Khan 1 1 0 0 14 7.14
Md.Sajid Qureshi 1 1 0 0 7 14.29
Vishal Yadav 1 0 3 0 11 9.09
Somashekar K 1 0 1 0 5 20.00
Tejaswi P C 0 3 3 0 25 0.00
Ranjeet Shinde 0 3 2 0 14 0.00
Srinivas Babu G 0 2 1 0 8 0.00
Pratap Kamath M 0 2 0 0 15 0.00
Johnson S M 0 1 3 0 12 0.00
Narendra B K 0 1 1 0 6 0.00
Natraj T 0 1 1 0 6 0.00
Bipin V Salvi 0 1 0 0 7 0.00
Surender G T 0 1 0 0 6 0.00
Santosh Rao S 0 0 1 0 12 0.00
Girinath C 0 0 0 0 6 0.00
Sharavanan J 0 0 0 0 2 0.00
Prashanth Pawar 0 0 0 0 1 0.00