MYSORE SUMMER SEASON 2016
As of July 20, 2016 (Up to Race No.87)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Eshwer M 11 5 7 0 39 28.21
Kishore C V G K 9 4 7 0 50 18.00
Monnappa C D 8 9 2 0 73 10.96
Rakesh 7 6 11 0 69 10.14
Ranjeet Shinde 7 4 2 0 35 20.00
Narendra B K 6 2 4 0 24 25.00
Bobby M 5 6 6 0 52 9.62
Feroz M Khan 5 2 9 0 36 13.89
Sharavanan J 4 9 7 0 37 10.81
Vikram Appachu 4 4 1 0 42 9.52
Tejaswi P C 4 2 3 0 62 6.45
Girinath C 4 1 2 0 27 14.81
Pratap Kamath M 3 5 7 0 37 8.11
Md.Sajid Qureshi 3 1 3 0 24 12.50
Surender G T 2 1 3 0 39 5.13
Darashah Z 1 6 3 0 36 2.78
Santosh Rao S 1 4 3 0 37 2.70
Vishal Yadav 1 3 4 0 37 2.70
Britto S 1 0 0 0 1 100.00
Byramji R R 1 0 0 0 1 100.00
Bipin V Salvi 0 5 1 0 30 0.00
Somashekar K 0 2 2 0 12 0.00
Srinivas Babu G 0 2 0 0 10 0.00
Johnson S M 0 1 0 0 14 0.00
Natraj T 0 1 0 0 6 0.00
Nityanand G 0 1 0 0 1 0.00
Prithviraj B 0 1 0 0 1 0.00
Dinesh Pujar 0 0 0 0 13 0.00
Prashanth Pawar 0 0 0 0 5 0.00
Karthik G 0 0 0 0 1 0.00
Narredu M 0 0 0 0 1 0.00