PUNE SEASON 2016
As of August 28, 2016 (Up to Race No.85)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P Shroff 12 5 3 5 33 36.36
M Narredu 9 6 3 5 35 25.71
C D Katrak 8 5 4 3 51 15.69
Vishal Gaikwad 8 5 1 1 22 36.36
Faisal A Abbas 5 9 7 4 48 10.42
Narendra Lagad 5 5 11 12 95 5.26
D Todywalla 4 3 7 3 38 10.53
Imtiaz A Sait 4 2 2 7 38 10.53
S K Sunderji 3 4 3 5 36 8.33
S S Shah 3 3 4 2 20 15.00
M P Jodha 3 3 2 1 19 15.79
Sanjay Kolse 3 2 3 2 26 11.54
Adhiraj S Jodha 2 4 3 3 33 6.06
S Waheed 2 2 1 0 17 11.76
Hosidar Daji 2 1 2 1 13 15.38
Zadmal Singh 2 0 0 1 8 25.00
Rehanullah Khan 1 4 3 2 26 3.85
N Karanjawala 1 4 1 2 18 5.56
Mansoor Shah 1 3 2 2 29 3.45
Altaf Hussain 1 2 3 2 34 2.94
Karthik G 1 2 2 0 25 4.00
Nazak Chenoy 1 1 4 2 18 5.56
B Prakash 1 1 3 3 18 5.56
C Rajendra 1 0 1 0 11 9.09
Nina M Lalvani 1 0 0 2 8 12.50
Vijay Kasbekar 1 0 0 0 12 8.33
M K Jadhav 0 4 3 2 18 0.00
Ivor Fernandes 0 2 0 2 9 0.00
Nosher Cama 0 1 1 1 7 0.00
A M Jadhav 0 1 1 1 13 0.00
S N Joshi 0 1 1 0 17 0.00
Himmat Singh 0 0 2 1 4 0.00
Subhag Singh 0 0 1 2 10 0.00
Vinesh 0 0 1 0 8 0.00
Arif Patel 0 0 0 2 4 0.00
Amjad Khan 0 0 0 1 3 0.00
Adil Dajee 0 0 0 1 6 0.00
S Mangalorkar 0 0 0 1 2 0.00
H J Antia 0 0 0 1 10 0.00
Asad Siddiqui 0 0 0 0 4 0.00
D J Surti 0 0 0 0 8 0.00
Vinay Lagad 0 0 0 0 8 0.00
Neil Darashah 0 0 0 0 1 0.00