PUNE SEASON 2016
As of July 29, 2016 (Up to Race No.18)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
M Narredu 5 1 2 1 15 33.33
Narendra Lagad 2 3 2 2 30 6.67
Faisal A Abbas 2 3 2 1 16 12.50
P Shroff 1 1 1 0 3 33.33
C D Katrak 1 1 1 0 12 8.33
S S Shah 1 1 0 1 6 16.67
Vishal Gaikwad 1 1 0 1 6 16.67
D Todywalla 1 0 2 3 13 7.69
S Waheed 1 0 1 0 8 12.50
Altaf Hussain 1 0 0 1 10 10.00
M P Jodha 1 0 0 1 5 20.00
S K Sunderji 1 0 0 0 6 16.67
Imtiaz A Sait 0 1 1 1 10 0.00
Rehanullah Khan 0 1 1 0 9 0.00
Adhiraj S Jodha 0 1 1 0 10 0.00
Nazak Chenoy 0 1 0 1 3 0.00
Mansoor Shah 0 1 0 1 9 0.00
Ivor Fernandes 0 1 0 1 5 0.00
Karthik G. 0 1 0 0 6 0.00
M K Jadhav 0 0 1 1 5 0.00
B Prakash 0 0 1 0 6 0.00
Sanjay Kolse 0 0 1 0 5 0.00
Hosidar Daji 0 0 1 0 3 0.00
H J Antia 0 0 0 1 3 0.00
Nina M Lalvani 0 0 0 1 2 0.00
Vinesh 0 0 0 0 4 0.00
Subhag Singh 0 0 0 0 1 0.00
Vijay Kasbekar 0 0 0 0 3 0.00
Vinay Lagad 0 0 0 0 2 0.00
N Karanjawala 0 0 0 0 5 0.00
Adil Dajee 0 0 0 0 2 0.00
S N Joshi 0 0 0 0 6 0.00
D J Surti 0 0 0 0 3 0.00
C Rajendra 0 0 0 0 2 0.00
Asad Siddiqui 0 0 0 0 1 0.00
Arif Patel 0 0 0 0 1 0.00
Amjad Khan 0 0 0 0 1 0.00
Zadmal Singh 0 0 0 0 3 0.00