• Admiralty wins The Karnataka Juvenile Million (Gr.2)
  • Im Different wins The Jayachamaraja Wadiyar Cup (Gr.3)
  • Be Safe wins The Karnataka Mile Championship Cup (Gr.2)
  • Eternal Flame wins The Fillies Championship Stakes (Gr.1)
  • Angel Dust wins The Kingfisher Derby Bangalore (Gr.1)
  • Quasar wins The Bangalore St.Leger (Gr.2)
  • Woman O War Wins The Deccan Fillies Championship Stakes (Gr.3)
  • Dare To Dream Wins The Nizam's Gold Cup (Gr.2)
PUNE SEASON 2015
As of August 30, 2015 (Up to Race No.99)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P. Shroff 12 7 4 1 27 44.44
Narendra Lagad 10 18 16 9 105 9.52
D. Todywalla 8 5 7 5 37 21.62
Adhiraj S Jodha 8 2 9 2 44 18.18
S. K. Sunderji 7 9 4 2 49 14.29
Imtiaz A. Sait 7 6 5 8 39 17.95
M. Narredu 6 9 0 5 44 13.64
N. Karanjawala 4 3 4 8 47 8.51
C. D. Katrak 4 3 2 6 41 9.76
Karthik G. 4 3 2 4 29 13.79
S. S. Shah 4 2 6 3 31 12.90
Vishal Gaikwad 4 2 3 1 13 30.77
Altaf Hussain 3 3 2 2 31 9.68
Sanjay Kolse 2 3 4 4 26 7.69
M. P. Jodha 2 3 1 0 13 15.38
M. K. Jadhav 2 2 2 0 10 20.00
Hosidar Daji 2 1 2 3 14 14.29
S. Waheed 2 1 1 3 15 13.33
Rehanullah Khan 2 0 3 4 35 5.71
Bezan Chenoy 1 4 2 2 16 6.25
B. Prakash 1 3 3 3 20 5.00
C. Rajendra 1 1 2 1 17 5.88
Asad Siddiqui 1 1 1 3 14 7.14
Vinesh 1 1 0 1 9 11.11
Altamaash Ahmed 1 0 0 0 3 33.33
H. J. Antia 0 2 4 5 50 0.00
Zadmal Singh 0 1 2 0 6 0.00
Nosher Cama 0 1 1 1 6 0.00
S. S.Attaollahi 0 1 0 0 1 0.00
Vinay Lagad 0 1 0 0 12 0.00
Prasanna Kumar 0 1 0 0 1 0.00
Nazak Chenoy 0 0 3 1 7 0.00
S. N. Joshi 0 0 2 3 56 0.00
Nina M. Lalvani 0 0 1 1 12 0.00
Vijay Kasbekar 0 0 1 1 10 0.00
A. M. Jadhav 0 0 0 2 7 0.00
S. Mangalorkar 0 0 0 2 5 0.00
Subhag Singh 0 0 0 2 13 0.00
Ivor Fernandes 0 0 0 1 12 0.00
L.V.R.Deshmukh 0 0 0 0 1 0.00
Himmat Singh 0 0 0 0 9 0.00
D. J. Surti 0 0 0 0 8 0.00
Amjad Khan 0 0 0 0 2 0.00
Adil Dajee 0 0 0 0 17 0.00