PUNE SEASON 2015
As of October 25, 2015 (Up to Race No.234)
abortions per year zygonie.com abortion rates
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
Narendra Lagad 28 26 28 22 215 13.02
P. Shroff 21 17 8 4 63 33.33
S. K. Sunderji 18 16 10 10 107 16.82
Imtiaz A. Sait 18 16 9 13 82 21.95
Adhiraj S Jodha 15 6 15 8 95 15.79
C. D. Katrak 12 9 7 8 85 14.12
D. Todywalla 11 14 12 12 98 11.22
M. Narredu 10 11 7 12 91 10.99
B. Prakash 9 8 8 5 50 18.00
M. P. Jodha 9 7 3 5 52 17.31
N. Karanjawala 8 5 7 10 75 10.67
Vishal Gaikwad 7 5 8 2 30 23.33
Karthik G. 6 5 8 7 48 12.50
Faisal A. Abbas 6 5 4 2 33 18.18
S. S. Shah 6 4 7 6 53 11.32
Altaf Hussain 5 7 5 11 75 6.67
Rehanullah Khan 5 5 8 10 78 6.41
Sanjay Kolse 4 10 6 10 64 6.25
Bezan Chenoy 4 7 7 3 36 11.11
M. K. Jadhav 4 4 4 3 29 13.79
H. J. Antia 3 4 12 10 112 2.68
Hosidar Daji 3 4 4 5 36 8.33
S. Waheed 3 3 6 5 30 10.00
A. M. Jadhav 3 0 2 7 31 9.68
Vinesh 2 4 1 2 19 10.53
Nazak Chenoy 2 3 7 3 20 10.00
C. Rajendra 2 3 4 3 36 5.56
Adil Dajee 2 0 0 1 34 5.88
Asad Siddiqui 1 2 1 5 31 3.23
Altamaash Ahmed 1 2 1 1 18 5.56
Zadmal Singh 1 1 5 1 14 7.14
Nina M. Lalvani 1 1 1 3 23 4.35
S. Mangalorkar 1 0 0 2 9 11.11
Neil Darashah 1 0 0 0 1 100.00
Nosher Cama 0 5 1 2 18 0.00
S. S.Attaollahi 0 3 0 1 4 0.00
S. N. Joshi 0 1 5 8 123 0.00
Vijay Kasbekar 0 1 2 2 24 0.00
Ivor Fernandes 0 1 2 2 24 0.00
Himmat Singh 0 1 1 1 21 0.00
Prasanna Kumar 0 1 0 0 1 0.00
Vinay Lagad 0 1 0 0 22 0.00
Subhag Singh 0 0 3 3 27 0.00
Arif Patel 0 0 1 0 2 0.00
D. J. Surti 0 0 0 0 18 0.00
L.V.R.Deshmukh 0 0 0 0 1 0.00
Amjad Khan 0 0 0 0 4 0.00