• Chief of Command wins The Nilgiris Derby Stakes (Gr.1)
  • Chief of Command wins Nilgiris 2000 Guineas (Gr.2)
  • Windsor Forest wins The Nilgiris 1000 Guineas (Gr.3)
PUNE SEASON 2016
As of October 22, 2016 (Up to Race No.205)
Trainer NameFirstSecondThirdFourthTotalWin%
P Shroff 20 16 10 10 75 26.67
M Narredu 19 18 14 14 97 19.59
C D Katrak 13 10 11 12 97 13.40
S K Sunderji 13 9 10 11 94 13.83
Vishal Gaikwad 12 9 3 2 39 30.77
Faisal A Abbas 11 15 11 9 94 11.70
Narendra Lagad 10 14 18 22 218 4.59
Imtiaz A Sait 9 10 11 12 84 10.71
Adhiraj S Jodha 8 12 10 8 88 9.09
Rehanullah Khan 7 6 7 3 64 10.94
Altaf Hussain 7 5 6 6 74 9.46
B Prakash 7 3 6 7 49 14.29
Sanjay Kolse 6 8 7 7 58 10.34
Mansoor Shah 6 5 5 4 79 7.59
Hosidar Daji 6 3 5 5 37 16.22
D Todywalla 5 9 10 12 92 5.43
M P Jodha 5 5 5 4 47 10.64
S S Shah 5 3 6 5 35 14.29
Karthik G. 4 5 4 2 58 6.90
Zadmal Singh 4 1 0 2 18 22.22
S Waheed 3 5 7 2 40 7.50
Nosher Cama 3 3 2 2 21 14.29
Nazak Chenoy 3 1 4 2 28 10.71
M K Jadhav 2 8 4 5 43 4.65
N Karanjawala 2 8 4 5 49 4.08
Subhag Singh 2 0 2 3 30 6.67
C Rajendra 2 0 2 2 30 6.67
S Mangalorkar 2 0 1 2 10 20.00
A M Jadhav 1 3 4 3 34 2.94
Bezan Chenoy 1 3 2 2 17 5.88
Ivor Fernandes 1 2 0 2 19 5.26
S S.Attaollahi 1 2 0 0 3 33.33
Vinesh 1 1 3 3 21 4.76
Nina M Lalvani 1 1 2 2 11 9.09
Vijay Kasbekar 1 1 0 0 25 4.00
Altamaash Ahmed 1 0 0 0 4 25.00
S Padmanabhan 1 0 0 0 1 100.00
S N Joshi 0 1 4 3 33 0.00
Himmat Singh 0 0 3 1 15 0.00
H J Antia 0 0 1 2 25 0.00
Adil Dajee 0 0 1 1 14 0.00
Neil Darashah 0 0 1 0 2 0.00
Arif Patel 0 0 0 2 12 0.00
Amjad Khan 0 0 0 1 5 0.00
Vinay Lagad 0 0 0 1 19 0.00
Asad Siddiqui 0 0 0 1 11 0.00
D J Surti 0 0 0 0 15 0.00