Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of October 14, 2018 (Upto Race No 156)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P Trevor 21 15 12 10 88 23.86
A Sandesh 17 14 10 7 68 25
C S Jodha 16 12 14 16 91 17.58
P S Chouhan 15 10 12 6 74 20.27
Neeraj Rawal 12 7 10 8 83 14.46
Dashrath Singh 10 8 7 9 71 14.08
K Nazil 9 7 6 2 63 14.29
A Imran Khan 8 10 9 6 56 14.29
S Zervan 8 7 5 12 60 13.33
S A Amit 4 2 3 6 67 5.97
N S Parmar 3 7 5 5 37 8.11
Yash Narredu 3 6 1 5 26 11.54
D S Daman 3 3 1 0 20 15
Akshay 3 0 3 2 19 15.79
C Umesh 2 1 3 5 27 7.41
H Zeeshan 2 1 2 1 37 5.41
A S Peter 2 1 2 1 18 11.11
Amyn Merchant 2 1 1 2 35 5.71
T S Jodha 1 9 7 6 59 1.69
Raghuveer Singh 1 3 5 1 28 3.57
N Nadeem 1 3 4 3 24 4.17
Y S Srinath 1 2 4 0 10 10
G Amit 1 2 2 2 41 2.44
Santosh G. 1 2 1 3 27 3.7
Kishore Kadam 1 2 0 0 11 9.09
Aniket Karande 1 1 1 4 14 7.14
S G Prasad 1 1 1 1 20 5
Prashant P Dhebe 1 1 1 0 7 14.29
N B Kuldeep 1 1 0 0 22 4.55
Vishal N Bunde 1 0 2 2 9 11.11
Arshad Alam 1 0 2 2 6 16.67
Parbat Singh 1 0 1 2 11 9.09
P S Kaviraj 1 0 1 0 13 7.69
S Joseph 1 0 0 1 8 12.5
Bhawani Singh 0 5 6 8 75 0
M Ayyar 0 3 1 0 24 0
Akshay Kumar 0 2 1 0 4 0
B Nikhil 0 2 0 1 10 0
D A Naik 0 1 2 3 13 0
S J Sunil 0 1 1 0 9 0
Malam Singh 0 1 1 0 4 0
Kavraj Singh 0 1 0 0 8 0
Hanumant Singh 0 1 0 0 5 0
S S Baria 0 0 2 0 10 0
Sandeep Jadhav 0 0 1 2 8 0
Gagandeep Mann 0 0 1 1 6 0
D R Shubham 0 0 1 1 20 0
Nirmal Jodha 0 0 1 0 3 0
Mansoor Khan 0 0 1 0 1 0
J Chinoy 0 0 0 3 15 0