Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

PUNE - As of October 14, 2018 (Upto Race No 156)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Narendra Lagad 14 17 15 18 180 7.78
P Shroff 14 11 9 11 59 23.73
S K Sunderji 13 11 7 12 75 17.33
Imtiaz A Sait 11 8 15 18 113 9.73
D Todywalla 10 7 6 8 80 12.5
Adhiraj S Jodha 9 10 11 4 88 10.23
M K Jadhav 8 7 4 4 39 20.51
Karthik G. 7 9 9 9 91 7.69
Vishal Gaikwad 7 6 4 8 41 17.07
M Narredu 5 8 7 8 51 9.8
Altaf Hussain 5 6 8 2 37 13.51
Mansoor Shah 5 2 5 2 45 11.11
S Waheed 5 1 0 4 40 12.5
Hosidar Daji 5 1 0 1 18 27.78
Rehanullah Khan 4 4 4 5 35 11.43
Faisal A Abbas 4 4 4 4 88 4.55
Nosher Cama 3 3 1 3 27 11.11
Nazak Chenoy 3 2 2 0 18 16.67
Altamaash Ahmed 3 0 3 0 18 16.67
H J Antia 2 8 6 5 47 4.26
Bezan Chenoy 2 3 4 7 36 5.56
Vijay Kasbekar 2 3 4 3 24 8.33
Asad Siddiqui 2 2 1 0 9 22.22
Deepesh Narredu 2 1 3 0 12 16.67
Vinesh 2 0 4 1 22 9.09
A M Jadhav 1 4 4 1 20 5
Sanjay Kolse 1 3 3 0 20 5
S S Shah 1 3 1 1 17 5.88
Shazaan Shah 1 2 1 3 17 5.88
N Karanjawala 1 1 2 0 19 5.26
M P Jodha 1 0 3 1 13 7.69
Neil Darashah 1 0 1 2 4 25
Bharath Singh 1 0 1 0 2 50
Irfan Ghatala 1 0 0 0 1 100
C Rajendra 0 1 1 4 21 0
S N Joshi 0 1 1 2 26 0
Adil Dajee 0 1 1 1 10 0
Subhag Singh 0 1 1 0 26 0
Zadmal Singh 0 1 0 3 15 0
Prasanna Kumar 0 1 0 0 1 0
R H Sequeira 0 1 0 0 1 0
K.S.V Prasad 0 1 0 0 1 0
Himmat Singh 0 1 0 0 5 0
Amjad Khan 0 0 1 0 8 0
S S.Attaollahi 0 0 0 0 2 0
Arif Patel 0 0 0 0 2 0
B Prakash 0 0 0 0 3 0
A Mangalorkar 0 0 0 0 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 0 10 0