Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

BANGALORE - As of August 10, 2018 (From Race No 188)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Prasanna Kumar 15 9 9 9 64
S. Padmanabhan 14 4 8 8 56
Arjun Mangalorkar 12 9 8 6 84
Irfan Ghatala 10 10 7 11 75
S.S. Attaollahi 9 14 7 6 62
Nityanand G. 9 1 7 5 59
Neil Darashah 8 5 4 2 25
Sandhu G. 7 1 4 4 49
Narayana Gowda V. 7 1 4 1 64
Imtiaz Khan 6 10 11 7 84
Darius R. Byramji 6 6 7 5 41
Sharat Kumar 6 4 8 8 90
S. Britto 6 4 4 7 38
Neil B Devaney 5 7 3 4 30
Prithviraj B. 4 7 11 10 86
S. Dominic 4 7 3 2 40
Samar Singh 4 5 1 5 59
S. Narredu 3 2 5 8 61
Faraz Arshad 3 2 4 2 32
R. V. Manohar 3 1 1 1 28
Rajesh Narredu 2 7 0 2 27
S. Inayathulla 2 5 5 8 61
Kishan Thomas 2 5 4 3 31
Mahmood Khan 2 4 5 5 70
Pradeep Annaiah 2 4 5 4 57
K.P.G Appu 2 3 1 1 33
Bharath Singh 2 3 1 0 6
P. Shroff 2 2 3 4 18
Aravind G. 2 2 2 2 26
Praveen Jesu 2 1 2 3 28
Parvati Byramji 2 1 1 1 12
Prasad Raju K.S.V. 2 1 0 0 3
R.H.Sequeira 2 0 3 0 7
Dheeraj.V 1 5 0 2 49
M. P. Mahaesh 1 3 0 0 17
M. Rajendra Singh 1 2 5 7 56
Warren Singh 1 1 1 1 15
S. Ganapathy 1 0 5 2 37
Hidayat Khan 1 0 1 4 23
F. Sirajuddin 1 0 1 3 15
B.Suresh 1 0 0 0 3
M. Narredu 1 0 0 0 7
Azhar Ali 0 7 5 2 38
V. Lokanath 0 4 2 3 29
Deshmukh L. V. R. 0 3 1 1 6
Sriram Komandur 0 2 2 1 15
Laxman Singh 0 1 2 1 8
L. D'Silva 0 1 1 0 10
James Mckeown 0 0 1 1 3
Vishal Gaikwad 0 0 1 1 4
Vikash Jaiswal 0 0 0 1 2
Karthik Ganapathy 0 0 0 1 5
Ananta Vatsalya 0 0 0 1 2
R'ford Alford 0 0 0 0 3