Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

KOLKATA - As of March 30, 2022 (Upto Race No.130)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
R S Bhati 18 20 18 14 94 19.15
Hindu Singh 18 18 18 14 99 18.18
Neeraj Rawal 18 10 6 6 58 31.03
C S Jodha 18 8 12 6 63 28.57
Suraj Narredu 14 10 8 1 44 31.82
Akshay Kumar 9 6 6 3 33 27.27
Nikhil Naidu 7 10 7 9 52 13.46
Sujit Kr Paswan 6 11 12 17 96 6.25
Hasib Alam 6 9 9 7 63 9.52
Arshad Alam 6 2 3 1 20 30
Vinay Jaiswal 5 11 14 6 83 6.02
P Tejeshwar 5 9 8 13 75 6.67
Dashrath Singh 5 3 2 2 16 31.25
P S Chouhan 4 4 1 5 17 23.53
P Trevor 4 3 5 0 16 25
Chethan Gowda 4 3 1 2 15 26.67
S Anthony Raj 4 3 0 2 15 26.67
Rupal Singh 3 5 8 8 54 5.56
Shezad Khan 3 3 7 6 33 9.09
Shailesh Shinde 3 1 4 2 30 10
H M Akshay 3 0 2 1 10 30
Amyn Merchant 2 5 1 4 55 3.64
Afzal Khan 2 1 5 7 34 5.88
Md Azharuddin 2 1 4 6 31 6.45
A Sandesh 2 1 0 0 8 25
P Ajeeth Kumar 2 0 3 1 9 22.22
A Imran Khan 2 0 0 1 6 33.33
S Zervaan 1 5 3 3 19 5.26
B R Kumar 1 2 0 1 5 20
Abhay Singh 1 1 0 1 3 33.33
N S Parmar 1 1 0 0 4 25
Mukesh Kumar 1 1 0 0 2 50
Sameer Khan 1 0 2 4 19 5.26
Prathvi Singh 1 0 1 2 22 4.55
S A Gray 1 0 0 1 3 33.33
Md Islam 0 5 4 5 54 0
Arman Khan 0 4 1 7 42 0
Richard W Oliver 0 3 2 4 29 0
C Umesh 0 1 1 0 3 0
P Vikram 0 1 0 0 7 0
Shrikant Kamble 0 1 0 0 4 0
H Rahul 0 1 0 0 3 0
Md Imran 0 0 2 0 25 0
Saddam Hussain 0 0 1 2 15 0
B L Paswan 0 0 1 0 5 0
Yash Narredu 0 0 1 0 1 0
Asghar 0 0 0 4 20 0
Prashanth P Dhebe 0 0 0 2 3 0
Dharshan Antony 0 0 0 1 7 0
Bhawani Singh 0 0 0 1 3 0
S Sameer 0 0 0 1 2 0
R Ajinkya 0 0 0 1 1 0
Nazerul Alam 0 0 0 0 2 0
S Mubarak 0 0 0 0 1 0
Gaurav Singh 0 0 0 0 2 0
D S Deora 0 0 0 0 1 0