Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of November 06, 2022 (Upto Race No.139)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 24 13 13 8 76 31.58
P Trevor 15 15 9 4 63 23.81
N S Parmar 9 8 16 8 63 14.29
P S Chouhan 9 7 6 6 34 26.47
Mustakim Alam 7 10 4 4 41 17.07
A Prakash 7 2 1 4 18 38.89
S Saqlain 6 9 6 3 31 19.35
Dashrath Singh 6 4 1 3 39 15.38
R Ajinkya 5 2 6 8 60 8.33
P Shinde 5 2 0 3 28 17.86
Bhawani Singh 4 7 5 6 59 6.78
Neeraj Rawal 4 3 5 7 30 13.33
Kirtish Bhagat 4 2 2 1 12 33.33
S Zervan 4 1 3 5 42 9.52
Haridas Gore 3 3 2 6 35 8.57
T S Jodha 3 3 1 4 39 7.69
P S Kaviraj 3 1 1 1 22 13.64
K Nazil 2 8 4 7 71 2.82
Antony Raj S. 2 7 5 5 35 5.71
C S Jodha 2 5 3 6 38 5.26
J Chinoy 2 1 10 5 38 5.26
Suraj Narredu 2 0 4 0 10 20
Yash Narredu 1 6 2 4 22 4.55
Akshay Kumar 1 3 1 0 9 11.11
S J Sunil 1 2 1 2 15 6.67
C Umesh 1 2 1 2 12 8.33
Vishal N Bunde 1 1 6 1 32 3.13
M S Deora 1 1 3 4 21 4.76
Amyn Merchant 1 1 3 4 28 3.57
P Vinod 1 1 3 2 27 3.7
A Imran Khan 1 0 1 0 2 50
Santosh G. 1 0 0 1 5 20
Y S Srinath 0 2 3 0 8 0
Prashant P Dhebe 0 1 3 5 31 0
A S Peter 0 1 1 2 24 0
D R Shubham 0 1 1 0 10 0
N B Kuldeep 0 1 0 1 18 0
R Rupesh 0 1 0 1 9 0
M Ayyar 0 1 0 0 6 0
N Nadeem 0 0 1 0 2 0
Nirmal Jodha 0 0 1 0 5 0
S G Prasad 0 0 0 1 16 0
Vikram Jodha 0 0 0 1 5 0
D A Naik 0 0 0 1 2 0
S Sunil 0 0 0 0 1 0
H M Akshay 0 0 0 0 3 0
D S Daman 0 0 0 0 2 0
Akash Agarwal 0 0 0 0 8 0
N K Ashish 0 0 0 0 6 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 10 0
H Zeeshan 0 0 0 0 7 0
S Saba 0 0 0 0 2 0
S P Ranjane 0 0 0 0 1 0
S Mosin 0 0 0 0 3 0
Shrikant Kamble 0 0 0 0 1 0
N Bhosale 0 0 0 0 1 0
S A Amit 0 0 0 0 2 0
R Shelar 0 0 0 0 16 0
Raghuveer Singh 0 0 0 0 2 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 3 0