Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of October 28, 2018 (Upto Race No 172)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P Trevor 24 16 13 13 99 24.24
A Sandesh 18 17 13 7 79 22.78
C S Jodha 16 12 14 16 91 17.58
P S Chouhan 16 11 14 7 86 18.6
Neeraj Rawal 13 8 11 9 89 14.61
Dashrath Singh 10 9 7 11 81 12.35
S Zervan 9 8 5 13 69 13.04
K Nazil 9 7 8 3 71 12.68
A Imran Khan 8 10 9 6 56 14.29
S A Amit 4 2 3 7 73 5.48
Akshay 4 0 3 2 22 18.18
N S Parmar 3 7 5 5 37 8.11
Yash Narredu 3 6 1 5 26 11.54
D S Daman 3 4 1 0 21 14.29
C Umesh 3 1 4 5 35 8.57
Akshay Kumar 2 3 4 0 13 15.38
H Zeeshan 2 2 3 1 46 4.35
Amyn Merchant 2 2 1 3 45 4.44
A S Peter 2 1 2 2 23 8.7
J Chinoy 2 0 0 3 22 9.09
T S Jodha 1 10 8 6 67 1.49
Bhawani Singh 1 7 6 8 81 1.23
Raghuveer Singh 1 3 5 2 30 3.33
N Nadeem 1 3 4 3 24 4.17
M Ayyar 1 3 2 1 30 3.33
Y S Srinath 1 2 4 0 10 10
G Amit 1 2 2 2 41 2.44
Santosh G 1 2 1 4 29 3.45
Kishore Kadam 1 2 0 1 16 6.25
B Nikhil 1 2 0 1 13 7.69
Aniket Karande 1 1 1 4 17 5.88
S G Prasad 1 1 1 1 25 4
Prashant P Dhebe 1 1 1 0 7 14.29
N B Kuldeep 1 1 0 0 25 4
Arshad Alam 1 0 2 2 6 16.67
Vishal N Bunde 1 0 2 2 9 11.11
Parbat Singh 1 0 1 2 12 8.33
P S Kaviraj 1 0 1 0 16 6.25
S Joseph 1 0 0 1 9 11.11
D A Naik 0 1 2 3 14 0
D R Shubham 0 1 1 1 23 0
S J Sunil 0 1 1 0 9 0
Malam Singh 0 1 1 0 4 0
Hanumant Singh 0 1 0 0 5 0
Kavraj Singh 0 1 0 0 8 0
S S Baria 0 0 2 0 13 0
Sandeep Jadhav 0 0 1 2 9 0
Gagandeep Mann 0 0 1 1 6 0
Nirmal Jodha 0 0 1 0 3 0
Mansoor Khan 0 0 1 0 1 0
A M Tograllu 0 0 0 2 6 0
R Ajinkya 0 0 0 1 8 0
M A Roushan 0 0 0 1 2 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 1 9 0
Niranjan S Parmar 0 0 0 1 8 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0
Suraj Narredu 0 0 0 0 1 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 12 0
T Atul 0 0 0 0 1 0
A J Nilesh 0 0 0 0 4 0
Raj Pawar 0 0 0 0 4 0
S Mosin 0 0 0 0 2 0
A Prakash 0 0 0 0 4 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 4 0
Satish Nayak 0 0 0 0 4 0
S Jaykumar 0 0 0 0 9 0
J Pradeep 0 0 0 0 1 0
P Vinod 0 0 0 0 2 0
P Shinde 0 0 0 0 1 0
S Sunil 0 0 0 0 4 0