Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of November 05, 2023 (Upto Race No.135)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Mustakim Alam 12 8 16 7 95 12.63
Neeraj Rawal 12 5 8 12 74 16.22
P Trevor 9 11 10 6 59 15.25
P S Chouhan 8 5 5 3 28 28.57
C S Jodha 8 4 2 7 38 21.05
C Umesh 8 3 1 1 21 38.1
N Bhosale 8 2 4 2 28 28.57
Akshay Kumar 7 9 5 8 45 15.56
Haridas Gore 7 7 2 4 51 13.73
N S Parmar 6 10 8 7 49 12.24
Yash Narredu 6 4 4 8 31 19.35
S Saqlain 4 7 9 8 47 8.51
T S Jodha 4 7 7 6 57 7.02
Y S Srinath 4 4 3 2 20 20
A K Aniket 4 3 5 4 62 6.45
Gagandeep Maan 3 3 2 1 13 23.08
M S Deora 3 3 1 2 25 12
Dashrath Singh 2 6 6 3 27 7.41
Bhawani Singh 2 6 4 3 48 4.17
K Nazil 2 4 4 2 45 4.44
Kirtish Bhagat 2 2 1 2 12 16.67
S G Prasad 2 1 1 4 17 11.76
Vishal N Bunde 2 0 3 3 26 7.69
P S Kaviraj 2 0 0 2 16 12.5
Vivek G 1 3 0 3 18 5.56
Antony Raj S 1 2 2 2 10 10
Shrikant Kamble 1 1 3 1 22 4.55
H M Akshay 1 1 2 0 14 7.14
Amyn Merchant 1 1 1 3 37 2.7
S Zervan 1 1 1 1 13 7.69
Prashant P Dhebe 1 0 2 2 12 8.33
S Mosin 1 0 0 0 6 16.67
P Shinde 0 4 3 5 28 0
J Chinoy 0 4 1 2 17 0
S A Amit 0 2 1 1 14 0
H Zeeshan 0 1 1 2 23 0
R Ajinkya 0 1 0 1 12 0
Suraj Narredu 0 1 0 0 1 0
S J Sunil 0 0 2 1 20 0
R Shelar 0 0 1 1 20 0
S Saba 0 0 1 1 13 0
N B Kuldeep 0 0 1 0 3 0
P Vinod 0 0 1 0 13 0
A S Peter 0 0 0 0 32 0
D R Shubham 0 0 0 0 2 0
H G Rathod 0 0 0 0 1 0
Hindu Singh 0 0 0 0 1 0
Lalkar Singh 0 0 0 0 3 0
N Nadeem 0 0 0 0 3 0
R S Bhati 0 0 0 0 1 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 5 0
S P Ranjane 0 0 0 0 8 0