Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of November 28, 2021 (Upto Race No.70)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 15 9 3 6 41 36.59
P S Chouhan 15 6 5 2 39 38.46
T S Jodha 4 9 3 4 44 9.09
Yash Narredu 4 5 4 6 32 12.5
Kirtish Bhagat 4 4 0 0 14 28.57
Bhawani Singh 4 3 12 2 31 12.9
Dashrath Singh 4 2 5 5 33 12.12
N S Parmar 3 2 2 6 32 9.38
P S Kaviraj 2 7 4 2 29 6.9
Neeraj Rawal 2 4 5 9 31 6.45
S Zervan 2 3 1 2 20 10
Prashant P Dhebe 2 1 2 4 20 10
A S Peter 2 1 1 2 24 8.33
C S Jodha 1 2 1 2 10 10
K Nazil 1 1 2 0 25 4
C Umesh 1 1 2 0 7 14.29
M Ayyar 1 0 2 0 29 3.45
P Vinod 1 0 1 4 13 7.69
H Zeeshan 1 0 0 3 25 4
D R Shubham 1 0 0 0 1 100
J Chinoy 0 3 1 1 12 0
Vishal N Bunde 0 3 0 1 10 0
Aniket Karande 0 1 3 0 23 0
P Shinde 0 1 1 3 9 0
David Egan 0 1 1 0 2 0
A Prakash 0 1 0 0 8 0
Akshay 0 0 3 1 10 0
Akshay Kumar 0 0 2 2 7 0
N Nadeem 0 0 1 0 7 0
S Mosin 0 0 1 0 5 0
R Shelar 0 0 1 0 21 0
Shahrukh Khan 0 0 1 0 11 0
R Rupesh 0 0 0 2 4 0
S S Baria 0 0 0 0 3 0
A Imran Khan 0 0 0 0 3 0
S Joseph 0 0 0 0 2 0
S Sunil 0 0 0 0 1 0
Santosh G. 0 0 0 0 3 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 4 0
Raghuveer Singh 0 0 0 0 7 0
Nirmal Jodha 0 0 0 0 1 0
M S Deora 0 0 0 0 3 0
Mudassar Nazar 0 0 0 0 1 0
Mansoor Khan 0 0 0 0 2 0
S A Amit 0 0 0 0 6 0