Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of October 26, 2019 (Upto Race No.157)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 23 24 13 6 86 26.74
Neeraj Rawal 17 19 10 9 88 19.32
C S Jodha 15 15 14 13 91 16.48
P Trevor 13 11 7 5 47 27.66
Yash Narredu 10 6 8 4 47 21.28
N S Parmar 8 9 7 11 75 10.67
S Zervan 8 6 5 14 62 12.9
A Imran Khan 8 6 5 7 34 23.53
Akshay Kumar 6 6 5 4 31 19.35
Dashrath Singh 5 6 8 2 33 15.15
A Prakash 4 4 2 0 21 19.05
Suraj Narredu 4 1 1 2 14 28.57
P S Kaviraj 3 5 1 4 29 10.34
Bhawani Singh 3 4 4 7 59 5.08
A S Peter 3 3 6 5 51 5.88
K Pranil 3 1 2 3 24 12.5
P Vinod 3 0 3 0 20 15
T S Jodha 2 1 5 3 25 8
Aniket Karande 2 1 2 0 21 9.52
Akshay 2 0 5 1 26 7.69
Akshay Gaikwad 2 0 1 2 18 11.11
Santosh G 1 4 4 3 33 3.03
J Chinoy 1 3 2 2 20 5
Kishore Kadam 1 2 4 1 19 5.26
Raghuveer Singh 1 2 3 4 35 2.86
M Ayyar 1 2 1 4 33 3.03
K Nazil 1 1 8 9 57 1.75
Amyn Merchant 1 1 3 2 35 2.86
Prashant P Dhebe 1 1 2 2 9 11.11
Y S Srinath 1 1 1 1 7 14.29
Gagandeep Mann 1 1 1 1 12 8.33
Shrikant Kamble 1 0 2 3 25 4
H Zeeshan 1 0 1 0 3 33.33
Dhanu S Deora 1 0 0 0 3 33.33
S A Amit 0 3 3 1 38 0
Niranjan S Parmar 0 2 1 3 27 0
P Shinde 0 2 1 1 7 0
D R Shubham 0 2 0 2 24 0
N B Kuldeep 0 1 1 3 35 0
S S Baria 0 1 0 2 14 0
N Nadeem 0 1 0 1 7 0
Prabhu Naidu 0 0 2 0 3 0
D A Naik 0 0 1 1 8 0
Imran Chisty 0 0 1 0 2 0
S J Sunil 0 0 0 4 24 0
Zameer Sayyed 0 0 0 1 1 0
Hanumant Singh 0 0 0 1 4 0
Malam Singh 0 0 0 1 7 0
A J Nilesh 0 0 0 0 1 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 4 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0
H G Rathod 0 0 0 0 1 0
S Sunil 0 0 0 0 7 0
M A Roushan 0 0 0 0 3 0
S Mosin 0 0 0 0 5 0
S G Prasad 0 0 0 0 3 0
R Shelar 0 0 0 0 2 0