Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of September 15, 2019 (Upto Race No.93)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 14 9 9 3 53 26.42
P Trevor 13 11 7 5 47 27.66
Neeraj Rawal 8 8 7 5 42 19.05
C S Jodha 7 8 7 8 53 13.21
N S Parmar 6 5 3 4 32 18.75
A Imran Khan 6 5 1 3 17 35.29
Yash Narredu 5 4 3 3 26 19.23
Dashrath Singh 4 3 6 1 20 20
S Zervan 3 1 1 8 29 10.34
P Vinod 3 0 1 0 9 33.33
A S Peter 2 3 4 2 34 5.88
Bhawani Singh 2 3 3 4 42 4.76
K Pranil 2 1 2 2 20 10
Aniket Karande 2 1 0 0 12 16.67
P S Kaviraj 1 5 1 3 23 4.35
J Chinoy 1 3 2 2 20 5
Akshay Kumar 1 3 1 2 10 10
A Prakash 1 3 0 0 9 11.11
K Nazil 1 1 5 7 37 2.7
Kishore Kadam 1 1 3 0 8 12.5
Prashant P Dhebe 1 1 2 1 7 14.29
M Ayyar 1 1 1 2 17 5.88
Suraj Narredu 1 1 1 1 6 16.67
Raghuveer Singh 1 1 0 1 15 6.67
Akshay 1 0 5 0 16 6.25
T S Jodha 1 0 3 2 12 8.33
Akshay Gaikwad 1 0 1 2 10 10
Gagandeep Mann 1 0 1 1 5 20
Shrikant Kamble 1 0 1 1 12 8.33
H Zeeshan 1 0 1 0 3 33.33
Santosh G. 0 3 2 3 20 0
S A Amit 0 3 2 1 28 0
Amyn Merchant 0 1 2 1 22 0
N B Kuldeep 0 1 1 3 18 0
Niranjan S.Parmar 0 1 1 2 20 0
P Shinde 0 1 0 1 3 0
S S Baria 0 1 0 1 8 0
Prabhu Naidu 0 0 2 0 3 0
Y S Srinath 0 0 1 0 2 0
S J Sunil 0 0 0 2 17 0
D R Shubham 0 0 0 1 13 0
Zameer Sayyed 0 0 0 1 1 0
Hanumant Singh 0 0 0 1 1 0
Malam Singh 0 0 0 1 7 0
R Shelar 0 0 0 0 1 0
S G Prasad 0 0 0 0 2 0
A J Nilesh 0 0 0 0 1 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0
Altaf Sayyed 0 0 0 0 4 0
M A Roushan 0 0 0 0 3 0
S Sunil 0 0 0 0 3 0
H G Rathod 0 0 0 0 1 0
S Mosin 0 0 0 0 5 0
D A Naik 0 0 0 0 5 0
N Nadeem 0 0 0 0 2 0