Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of September 17, 2023 (Upto Race No.85)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Neeraj Rawal 9 3 4 3 43 20.93
Mustakim Alam 8 4 11 1 57 14.04
Akshay Kumar 5 5 4 5 30 16.67
P S Chouhan 5 4 4 2 19 26.32
C S Jodha 5 2 2 4 21 23.81
N Bhosale 5 1 4 1 19 26.32
P Trevor 4 7 6 4 39 10.26
N S Parmar 4 6 4 6 30 13.33
Yash Narredu 4 4 3 6 25 16
Haridas Gore 3 5 2 3 36 8.33
Gagandeep Maan 3 2 2 0 11 27.27
A K Aniket 3 2 1 4 39 7.69
C Umesh 3 1 1 0 10 30
T S Jodha 2 5 7 6 44 4.55
Dashrath Singh 2 4 2 2 18 11.11
S Saqlain 2 3 4 5 25 8
K Nazil 2 3 4 1 35 5.71
Vishal N Bunde 2 0 2 0 14 14.29
P S Kaviraj 2 0 0 2 16 12.5
Bhawani Singh 1 5 2 2 35 2.86
Vivek G. 1 3 0 3 16 6.25
Antony Raj S. 1 2 1 2 9 11.11
M S Deora 1 2 1 2 17 5.88
S Zervan 1 1 1 1 11 9.09
H M Akshay 1 1 1 0 10 10
S G Prasad 1 1 0 4 15 6.67
Y S Srinath 1 1 0 1 3 33.33
Prashant P Dhebe 1 0 2 2 10 10
Shrikant Kamble 1 0 2 0 12 8.33
Amyn Merchant 1 0 0 1 17 5.88
Kirtish Bhagat 1 0 0 1 6 16.67
P Shinde 0 3 2 3 18 0
J Chinoy 0 3 1 2 13 0
S A Amit 0 2 1 1 13 0
Suraj Narredu 0 1 0 0 1 0
S J Sunil 0 0 1 1 12 0
S Saba 0 0 1 1 10 0
N B Kuldeep 0 0 1 0 3 0
H Zeeshan 0 0 0 2 13 0
A S Peter 0 0 0 0 17 0
D R Shubham 0 0 0 0 2 0
H G Rathod 0 0 0 0 1 0
Hindu Singh 0 0 0 0 1 0
Lalkar Singh 0 0 0 0 3 0
N Nadeem 0 0 0 0 3 0
P Vinod 0 0 0 0 5 0
R S Bhati 0 0 0 0 1 0
R Shelar 0 0 0 0 16 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 2 0
S Mosin 0 0 0 0 4 0
S P Ranjane 0 0 0 0 8 0