Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

PUNE - As of August 06, 2022 (Upto Race No.22)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Prakash 3 0 0 1 6 50
A Sandesh 2 3 3 1 10 20
N S Parmar 2 0 2 1 7 28.57
S Zervan 2 0 0 0 9 22.22
P S Kaviraj 2 0 0 0 5 40
Amyn Merchant 1 0 1 0 3 33.33
Haridas Gore 1 0 0 1 4 25
P Trevor 0 2 3 0 8 0
Yash Narredu 0 2 0 1 5 0
Dashrath Singh 0 2 0 0 4 0
P S Chouhan 0 1 1 1 3 0
K Nazil 0 1 0 2 8 0
P Shinde 0 1 0 1 3 0
R Ajinkya 0 1 0 0 5 0
Bhawani Singh 0 0 2 3 6 0
Prashant P Dhebe 0 0 1 0 2 0
M S Deora 0 0 0 1 8 0
Santosh G. 0 0 0 0 1 0
Shrikant Kamble 0 0 0 0 1 0
D R Shubham 0 0 0 0 1 0
S J Sunil 0 0 0 0 1 0
S Mosin 0 0 0 0 1 0
S Sunil 0 0 0 0 1 0
R Shelar 0 0 0 0 4 0
R Rupesh 0 0 0 0 1 0
P Vinod 0 0 0 0 2 0
D A Naik 0 0 0 0 1 0
S G Prasad 0 0 0 0 4 0
N Nadeem 0 0 0 0 1 0
N K Ashish 0 0 0 0 1 0
M Ayyar 0 0 0 0 2 0
D S Daman 0 0 0 0 1 0
Akash Agarwal 0 0 0 0 2 0