Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

HYDERABAD - As of February 22, 2023 (Upto Race No.189)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 33 24 21 8 107 30.84
P Ajeeth Kumar 15 13 11 12 106 14.15
B Nikhil 14 8 9 16 106 13.2
Suraj Narredu 12 8 3 4 32 37.5
Afroz Khan 10 13 12 13 98 10.2
Mukesh Kumar 10 13 11 9 67 14.92
Gaurav Singh 10 13 7 8 94 10.63
Kuldeep S 7 3 4 4 40 17.5
Jodha R S 6 4 4 7 47 12.76
S Saqlain 6 3 3 1 27 22.22
Santosh Raj N R 5 12 10 9 86 5.81
Md Ekram Alam 5 3 5 3 33 15.15
A Ashhad Asbar 5 3 2 2 19 26.31
Dhanu S Deora 4 12 12 7 84 4.76
Mohit Singh 4 8 5 9 68 5.88
Kiran Naidu 4 5 1 4 24 16.66
Antony Raj S 4 1 2 3 14 28.57
Abhay Singh 4 0 6 5 50 8
A A Vikrant 3 2 4 5 33 9.09
Imran Chisty 3 2 3 2 16 18.75
Sonu Kumar 3 2 1 4 17 17.64
P Sai Kumar 3 1 1 7 33 9.09
Md Ismail 2 4 13 7 64 3.12
Aneel 2 4 4 5 70 2.85
P Trevor 2 3 3 1 10 20
Ajay Kumar 2 3 1 2 20 10
Shivansh 2 2 1 3 14 14.28
Deepak Singh 2 0 1 1 7 28.57
A Sandesh 2 0 0 0 5 40
Surya Prakash 1 6 8 6 87 1.14
B R Kumar 1 2 4 2 20 5
G Naresh 1 1 5 7 53 1.88
Hindu Singh 1 1 0 1 4 25
Yash Narredu 1 0 0 1 2 50
Rafique Sk 0 3 3 3 45 0
Nakhat Singh 0 3 0 2 12 0
P S Chouhan 0 2 4 0 9 0
Vivek G 0 1 2 0 6 0
M Madhu Babu 0 1 0 1 4 0
Y S Srinath 0 0 2 2 6 0
Koushik 0 0 1 1 20 0
Neeraj Rawal 0 0 1 1 7 0
Khurshad Alam 0 0 0 0 4 0
Darshan R N 0 0 0 0 1 0
Uday Kiran P 0 0 0 0 4 0