Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

HYDERABAD - As of September 30, 2019 (Upto Race No.147)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 25 16 15 15
Suraj Narredu 17 18 9 5
Afroz Khan 16 5 9 6
Rohit Kumar 9 3 2 3
P Ajeeth Kumar 8 7 9 9
A Ashhad Asbar 7 5 3 4
Surya Prakash 7 5 2 4
S Zervan 5 5 2
Kuldeep Singh 5 4 7 3
Gaurav Singh 4 7 7 2
B R Kumar 4 4 7 5
A Sandesh 4 4 2 1
Koushik 4 2 3 5
P Trevor 4 1 6 3
Jitendra Singh 3 2 5
C Umesh 2 15 4 10
Nakhat Singh 2 8 8 5
Deepak Singh 2 5 3 4
Kiran Naidu 2 3 4 3
A A Vikrant 2 2 1 3
Prasad S G 2 1 6 3
Abhay Singh 2 1 2 5
Aneel 2 2 3
P Sai Kumar 1 3 5 2
R Ajinkya 1 2 2 7
Gopal Singh 1 2 1 2
Ajit Singh 1 1 2 4
C P Bopanna 1 1 2 4
Jodha R S 1 1 1 4
Darshan R N 1 1 1 1
Neeraj Rawal 1 1 1 1
C S Jodha 1 1 1
G Naresh 3 1 2
N Rawal 2 2 2
Imran Chisty 2 1 2
Santosh Raj N R 1 4 3
B Nikhil 1 2 3
Rafique Sk 1 2 2
Kunal Bunde 1 1
Irvan Singh 1
Yash Narredu 1 1
Praveen Gaddam 1
Deep Shanker 1
A Imran Khan 1
Y S Srinath 1
Khurshad Alam
Arshad Alam
Harinder Singh
Uday Kiran P