Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

HYDERABAD - As of November 28, 2022 (Upto Race No.23)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 3 6 0 2 14
P Ajeeth Kumar 3 3 0 1 17
Gaurav Singh 2 2 1 0 11
Suraj Narredu 2 1 0 1 4
Aneel 2 0 0 0 9
B Nikhil 2 0 0 0 8
Kiran Naidu 2 0 0 0 6
Afroz Khan 1 1 3 2 14
Dhanu S Deora 1 1 2 1 12
A A Vikrant 1 1 2 0 7
Jodha R S 1 1 0 1 10
Mohit Singh 1 1 0 0 3
Md Ismail 1 0 1 2 14
A Ashhad Asbar 1 0 0 0 1
Santosh Raj N R 0 2 2 3 12
Mukesh Kumar 0 1 4 2 10
Vivek G 0 1 2 0 6
Surya Prakash 0 1 1 1 8
M Madhu Babu 0 1 0 0 1
G Naresh 0 0 1 2 8
Antony Raj S 0 0 1 0 3
Abhay Singh 0 0 1 0 8
Deepak Singh 0 0 1 0 1
P S Chouhan 0 0 1 0 1
P Sai Kumar 0 0 0 3 7
Koushik 0 0 0 1 4
Rafique Sk 0 0 0 1 6
Khurshad Alam 0 0 0 0 4
Uday Kiran P 0 0 0 0 1