Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

HYDERABAD - As of March 09, 2022 (Upto Race No.192)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 35 27 24 12 140 25
Mukesh Kumar 14 12 10 8 79 17.72
Santosh Raj N R 11 9 8 7 96 11.45
R Ajinkya 11 8 7 6 65 16.92
C S Jodha 11 5 11 4 53 20.75
Abhay Singh 10 10 8 4 68 14.7
A Ashhad Asbar 9 4 2 8 54 16.66
Gaurav Singh 8 9 12 9 94 8.51
A A Vikrant 7 8 7 12 85 8.23
B Nikhil 7 6 5 12 73 9.58
Antony Raj S 6 1 1 4 18 33.33
Suraj Narredu 5 3 4 2 21 23.8
Rohit Kumar 5 3 2 1 23 21.73
B R Kumar 4 9 6 8 59 6.77
P Ajeeth Kumar 4 7 5 6 56 7.14
Afroz Khan 4 3 3 10 77 5.19
P S Chouhan 4 1 2 0 10 40
Nakhat Singh 3 12 15 7 114 2.63
Jodha R S 3 5 8 0 51 5.88
Aneel 3 3 7 7 60 5
Kuldeep Singh 3 3 3 3 55 5.45
Surya Prakash 2 8 7 9 86 2.32
C Umesh 2 3 2 0 11 18.18
Nikhil Naidu 2 3 1 7 31 6.45
P Trevor 2 3 1 1 8 25
Rupal Singh 2 3 0 5 34 5.88
G Naresh 2 1 2 5 50 4
Neeraj Rawal 2 1 0 0 7 28.57
Kiran Naidu 1 4 4 3 65 1.53
Md Ismail 1 3 5 5 73 1.36
Deepak Singh 1 3 0 1 21 4.76
P Sai Kumar 1 2 1 1 17 5.88
Ajit Singh 1 1 2 0 12 8.33
S J Sunil 1 1 0 3 14 7.14
C P Bopanna 1 1 0 0 18 5.55
Rafique Sk 1 0 3 4 58 1.72
Dashrath Singh 1 0 0 1 6 16.66
T S Jodha 1 0 0 0 5 20
S John 1 0 0 0 1 100
Koushik 0 3 2 2 19 0
S S Tanwar 0 2 1 0 28 0
Prashant P Dhebe 0 1 0 1 5 0
A Imran Khan 0 1 0 0 1 0
Praveen Gaddam 0 0 3 3 38 0
Kuldeep N B 0 0 3 2 23 0
Dhanu S Deora 0 0 3 1 10 0
Khurshad Alam 0 0 1 2 36 0
Akash Rajput 0 0 1 0 4 0
N S Parmar 0 0 0 2 3 0
Shane Anthony Gray 0 0 0 1 2 0
Oliver Richard William 0 0 0 1 3 0
A Sandesh 0 0 0 0 1 0