Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

HYDERABAD - As of January 29, 2024 (Upto Race No.135)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P Sai Kumar 12 6 10 5 65 18.46
Md Ekram Alam 11 6 12 11 57 19.29
Ajay Kumar 10 13 12 6 62 16.12
Kuldeep Singh (Sr) 8 1 9 5 69 11.59
Vivek G 7 7 6 1 33 21.21
A Ashhad Asbar 7 6 3 5 37 18.91
Kuldeep Singh (Jr) 6 10 1 9 57 10.52
Mukesh Kumar 5 10 8 8 53 9.43
Shivansh 5 9 7 3 44 11.36
Jodha R S 5 4 7 8 57 8.77
Mohit Singh 5 4 6 5 40 12.5
B Nikhil 5 1 0 2 19 26.31
Afroz Khan 4 6 4 6 54 7.4
P Trevor 4 2 3 2 14 28.57
Antony Raj S 4 1 1 5 19 21.05
Kuldeep N B 4 1 1 0 23 17.39
Suraj Narredu 3 7 2 0 15 20
A Imran Khan 3 5 4 2 32 9.37
Santosh Raj N R 3 5 2 8 58 5.17
Md Ismail 3 4 1 4 43 6.97
K G Likith Appu 3 1 4 1 20 15
S Saqlain 3 1 3 2 15 20
Surya Prakash 3 1 1 5 63 4.76
Nakhat Singh 2 3 2 4 36 5.55
G Naresh 2 2 3 3 44 4.54
B R Kumar 2 2 2 1 19 10.52
Imran Chisty 1 3 0 2 10 10
Abhay Singh 1 2 3 2 32 3.12
Akash Rajput 1 2 0 1 6 16.66
Hindu Singh 1 2 0 0 3 33.33
Deepak Singh 1 1 2 2 18 5.55
Nikhil Naidu 1 0 0 1 5 20
P Ajeeth Kumar 0 4 5 9 55 0
Kaviraj P S 0 1 3 4 20 0
Akshay Kumar 0 1 1 1 8 0
Dhanu S Deora 0 1 1 0 3 0
A A Vikrant 0 0 2 1 12 0
Kiran Naidu 0 0 1 0 14 0
Soufyane J Moulin 0 0 1 0 3 0
Neeraj Rawal 0 0 1 0 2 0
Yash Narredu 0 0 1 0 2 0
P S Chouhan 0 0 0 1 2 0
C Umesh 0 0 0 0 1 0