Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MUMBAI - As of November 27, 2022 (Upto Race No.14)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
C S Jodha 2 0 0 1 7 28.57
N S Parmar 2 0 2 1 6 33.33
Suraj Narredu 2 0 0 2 5 40
R Ajinkya 1 0 1 1 5 20
Amyn Merchant 1 0 0 0 4 25
J Chinoy 1 0 1 0 5 20
Kirtish Bhagat 1 2 1 1 7 14.29
S G Prasad 1 0 0 0 4 25
P S Chouhan 1 0 0 1 5 20
P Vinod 1 0 0 0 4 25
Vishal N Bunde 1 0 2 0 6 16.67
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 1 0
Antony Raj S. 0 0 0 0 2 0
A S Peter 0 2 0 1 7 0
Bhawani Singh 0 1 2 1 9 0
C Umesh 0 0 0 0 3 0
D A Naik 0 0 0 0 1 0
Haridas Gore 0 0 0 0 2 0
K Nazil 0 0 2 0 4 0
Mustakim Alam 0 1 1 1 8 0
Neeraj Rawal 0 1 2 3 10 0
N K Ashish 0 0 0 0 2 0
Prashant P Dhebe 0 1 0 0 4 0
P Shinde 0 0 0 0 2 0
P S Kaviraj 0 0 0 0 2 0
P Trevor 0 4 0 1 8 0
R Shelar 0 0 0 0 3 0
S J Sunil 0 1 0 0 3 0
S P Ranjane 0 0 0 0 2 0
S Saba 0 1 0 0 1 0
S Zervan 0 0 0 0 2 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0