Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MUMBAI - As of January 23, 2022 (Upto Race No.62)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 9 5 4 3 31 29.03
P S Chouhan 7 7 2 3 24 29.17
Kirtish Bhagat 6 2 1 1 17 35.29
Neeraj Rawal 5 5 6 2 25 20
P Trevor 5 2 0 1 8 62.5
Suraj Narredu 4 0 0 0 6 66.67
T S Jodha 3 5 4 3 32 9.38
S Zervan 3 3 7 0 22 13.64
Dashrath Singh 2 1 3 4 17 11.76
C S Jodha 1 4 2 1 18 5.56
P S Kaviraj 1 3 5 2 20 5
H Zeeshan 1 1 2 0 13 7.69
A K Aniket 1 1 1 3 15 6.67
S A Amit 1 1 0 1 10 10
Yash Narredu 1 0 2 3 8 12.5
Akshay Kumar 1 0 2 0 5 20
P Vinod 1 0 0 2 8 12.5
D R Shubham 1 0 0 1 4 25
Prashant P Dhebe 1 0 0 0 4 25
Akshay 1 0 0 0 2 50
A S Peter 0 4 0 1 15 0
N S Parmar 0 3 5 5 26 0
Bhawani Singh 0 3 3 3 31 0
Antony Raj S. 0 2 0 5 9 0
A Imran Khan 0 1 2 1 8 0
R Shelar 0 1 0 1 9 0
Mudassar Nazar 0 1 0 0 4 0
S A Gray 0 0 1 1 4 0
A Prakash 0 0 1 0 12 0
S Sunil 0 0 1 0 1 0
R Rupesh 0 0 1 0 3 0
C Umesh 0 0 0 2 4 0
Vishal N Bunde 0 0 0 1 3 0
M Ayyar 0 0 0 1 11 0
Shahrukh Khan 0 0 0 1 5 0
S Mosin 0 0 0 1 5 0
Vikram Walkar 0 0 0 0 1 0
N Nadeem 0 0 0 0 6 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 2 0
K Nazil 0 0 0 0 2 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 2 0
Mukesh Kumar 0 0 0 0 1 0
Raghuveer Singh 0 0 0 0 5 0
P Shinde 0 0 0 0 3 0
Y S Srinath 0 0 0 0 1 0