Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MUMBAI - As of March 12, 2020 (Upto Race No.185)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 28 15 14 17 102 27.45
David Egan 21 8 12 7 69 30.43
P Trevor 16 19 10 11 74 21.62
Nicky Mackay 15 9 10 12 63 23.81
Leigh Roche 12 5 8 7 52 23.08
Neeraj Rawal 10 20 14 9 91 10.99
P S Chouhan 10 18 6 5 70 14.29
P S Kaviraj 8 6 15 7 75 10.67
N S Parmar 6 4 8 6 63 9.52
C S Jodha 5 9 4 9 63 7.94
A S Peter 5 4 5 7 56 8.93
Santosh G. 4 6 4 5 38 10.53
Colm O'Donoghue 4 2 3 2 19 21.05
Dashrath Singh 3 8 9 6 63 4.76
Bhawani Singh 3 7 2 5 51 5.88
K Nazil 3 3 6 13 56 5.36
S Zervan 3 3 6 5 39 7.69
David Allan 3 3 2 2 16 18.75
A Prakash 3 2 1 4 34 8.82
Suraj Narredu 3 2 1 0 11 27.27
D R Shubham 3 0 1 1 17 17.65
K Pranil 2 2 3 1 36 5.56
M Ayyar 2 2 0 1 19 10.53
J Chinoy 2 1 3 1 22 9.09
Akshay 2 1 3 0 21 9.52
S A Amit 2 1 0 2 20 10
Amyn Merchant 1 6 3 1 40 2.5
Shrikant Kamble 1 1 0 3 12 8.33
Akshay Kumar 1 1 0 2 8 12.5
H Zeeshan 1 0 2 4 41 2.44
Yash Narredu 1 0 2 1 7 14.29
Hanumant Singh 1 0 2 0 13 7.69
S John 1 0 1 0 4 25
Kishore Kadam 1 0 0 3 15 6.67
Nathan Evans 0 4 2 5 25 0
Malam Singh 0 2 3 4 27 0
T S Jodha 0 2 0 1 14 0
S S Baria 0 1 3 0 11 0
Aniket Karande 0 1 2 2 24 0
P Vinod 0 1 1 2 15 0
S J Sunil 0 1 1 1 14 0
N B Kuldeep 0 1 1 0 12 0
A Imran Khan 0 1 0 2 10 0
C D Hayes 0 1 0 1 6 0
S G Prasad 0 1 0 0 2 0
P Shinde 0 1 0 0 8 0
Y S Srinath 0 0 4 0 12 0
Nirmal Jodha 0 0 2 3 14 0
Imran Chisty 0 0 2 0 5 0
Gagandeep Mann 0 0 1 1 3 0
Raghuveer Singh 0 0 1 0 2 0
Prabhu Naidu 0 0 1 0 1 0
Vikram Walkar 0 0 0 1 1 0
R Ajinkya 0 0 0 1 1 0
N Nadeem 0 0 0 1 3 0
S Mosin 0 0 0 0 1 0
S Joseph 0 0 0 0 2 0
D A Naik 0 0 0 0 3 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 6 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 4 0
Dhanu S Deora 0 0 0 0 2 0