Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MUMBAI - As of January 15, 2021 (Upto Race No.92)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 16 9 9 3 55 29.09
P Trevor 11 7 4 4 41 26.83
P S Chouhan 8 5 5 8 50 16
Neeraj Rawal 6 11 7 3 51 11.76
T S Jodha 6 2 5 4 40 15
S Zervan 5 8 2 5 36 13.89
N S Parmar 5 5 8 5 42 11.9
P S Kaviraj 4 5 5 7 54 7.41
Suraj Narredu 4 0 2 0 6 66.67
C S Jodha 3 4 6 4 33 9.09
Yash Narredu 3 2 0 3 14 21.43
Aniket Karande 3 0 1 1 20 15
Bhawani Singh 2 4 2 4 38 5.26
Y S Srinath 2 4 1 0 12 16.67
M S Deora 2 3 2 1 18 11.11
H Zeeshan 2 0 0 0 10 20
A S Peter 1 4 5 2 29 3.45
Dashrath Singh 1 3 5 8 26 3.85
K Nazil 1 3 2 2 38 2.63
M Ayyar 1 1 1 2 15 6.67
Santosh G 1 1 0 2 14 7.14
Akshay Kumar 1 0 1 1 5 20
Shrikant Kamble 1 0 0 0 3 33.33
J Chinoy 0 3 4 4 26 0
Vishal N Bunde 0 1 3 0 9 0
Amyn Merchant 0 1 2 2 19 0
R Ajinkya 0 1 1 1 10 0
Kirtish Bhagat 0 1 0 2 10 0
S A Amit 0 1 0 0 18 0
Gagandeep Mann 0 0 1 2 3 0
S J Sunil 0 0 1 1 9 0
S G Prasad 0 0 1 1 15 0
Kishore Kadam 0 0 1 1 3 0
Raghuveer Singh 0 0 1 0 11 0
A Prakash 0 0 1 0 13 0
K Pranil 0 0 0 2 5 0
Nirmal Jodha 0 0 0 2 8 0
N B Kuldeep 0 0 0 1 18 0
S John 0 0 0 1 1 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 4 0
Vikram Walkar 0 0 0 0 3 0
S Sameer 0 0 0 0 2 0
N Rawal 0 0 0 0 3 0
S Joseph 0 0 0 0 3 0
Shailesh Shinde 0 0 0 0 8 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 6 0
R Rupesh 0 0 0 0 2 0
P Shinde 0 0 0 0 5 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 3 0
D R Shubham 0 0 0 0 8 0
Akshay 0 0 0 0 2 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 4 0