Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MUMBAI - As of January 24, 2020 (Upto Race No.112)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 14 12 9 11 61 22.95
Leigh Roche 12 4 6 5 43 27.91
David Egan 10 5 4 3 36 27.78
P Trevor 9 8 3 3 30 30
Neeraj Rawal 7 11 9 6 54 12.96
Nicky Mackay 7 6 8 5 34 20.59
P S Chouhan 6 11 5 2 42 14.29
Santosh G 4 5 2 3 25 16
N S Parmar 4 4 2 4 40 10
Colm O'Donoghue 4 0 3 1 14 28.57
Bhawani Singh 3 5 1 3 35 8.57
P S Kaviraj 3 4 7 3 34 8.82
C S Jodha 3 4 3 5 30 10
S Zervan 3 3 5 4 30 10
A Prakash 3 1 1 4 22 13.64
Dashrath Singh 2 8 5 3 43 4.65
M Ayyar 2 2 0 1 18 11.11
K Pranil 2 1 1 1 21 9.52
Akshay 2 1 1 0 13 15.38
D R Shubham 2 0 1 1 9 22.22
J Chinoy 2 0 0 0 8 25
A S Peter 1 2 4 2 29 3.45
Suraj Narredu 1 1 1 0 6 16.67
Akshay Kumar 1 1 0 2 6 16.67
K Nazil 1 0 5 8 30 3.33
Hanumant Singh 1 0 2 0 9 11.11
H Zeeshan 1 0 1 3 26 3.85
S John 1 0 1 0 2 50
Kishore Kadam 1 0 0 3 12 8.33
Shrikant Kamble 1 0 0 3 7 14.29
Nathan Evans 0 4 2 5 23 0
Amyn Merchant 0 2 1 1 22 0
S S Baria 0 1 3 0 11 0
David Allan 0 1 2 2 5 0
P Vinod 0 1 1 2 11 0
S J Sunil 0 1 1 1 11 0
T S Jodha 0 1 0 1 6 0
S G Prasad 0 1 0 0 2 0
P Shinde 0 1 0 0 5 0
Nirmal Jodha 0 0 2 3 9 0
Malam Singh 0 0 2 3 17 0
Yash Narredu 0 0 2 1 3 0
Raghuveer Singh 0 0 1 0 2 0
N B Kuldeep 0 0 1 0 11 0
Prabhu Naidu 0 0 1 0 1 0
Y S Srinath 0 0 1 0 3 0
Aniket Karande 0 0 1 0 11 0
S A Amit 0 0 0 2 12 0
N Nadeem 0 0 0 1 3 0
A Imran Khan 0 0 0 1 2 0
Vikram Jodha 0 0 0 0 1 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 5 0
D A Naik 0 0 0 0 3 0
Ishwar Pardeshi 0 0 0 0 3 0
S Joseph 0 0 0 0 2 0
Shahrukh Khan 0 0 0 0 1 0
S Mosin 0 0 0 0 1 0