Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MUMBAI - As of April 04, 2021 (Upto Race No.205)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
A Sandesh 32 21 13 9 121 26.45
P S Chouhan 28 15 15 14 109 25.69
P Trevor 25 15 14 15 94 26.6
C S Jodha 10 10 11 12 89 11.24
Neeraj Rawal 9 18 15 5 93 9.68
S Zervan 9 14 6 9 77 11.69
T S Jodha 8 12 13 16 100 8
N S Parmar 7 13 14 13 84 8.33
P S Kaviraj 6 10 7 13 111 5.41
Bhawani Singh 6 7 8 8 87 6.9
Kirtish Bhagat 6 2 1 2 21 28.57
Akshay Kumar 6 1 4 2 19 31.58
Suraj Narredu 6 1 2 0 13 46.15
Aniket Karande 5 1 4 2 47 10.64
K Nazil 4 7 10 2 84 4.76
Yash Narredu 4 2 0 3 15 26.67
A S Peter 3 8 9 5 62 4.84
Dashrath Singh 3 6 11 11 74 4.05
Y S Srinath 3 4 3 1 23 13.04
M S Deora 3 3 4 3 39 7.69
H Zeeshan 3 0 1 2 36 8.33
J Chinoy 2 7 7 10 57 3.51
Raghuveer Singh 2 0 2 0 22 9.09
M Ayyar 1 6 1 5 44 2.27
A Prakash 1 3 1 2 28 3.57
S A Amit 1 2 2 3 41 2.44
A Imran Khan 1 2 1 3 13 7.69
Santosh G 1 2 0 3 29 3.45
Vishal N Bunde 1 1 3 1 22 4.55
Shrikant Kamble 1 1 1 1 11 9.09
Nirmal Jodha 1 0 0 3 16 6.25
Prashant P Dhebe 1 0 0 1 7 14.29
Shahrukh Khan 1 0 0 0 9 11.11
S Mosin 1 0 0 0 4 25
D R Shubham 1 0 0 0 20 5
R Ajinkya 0 3 3 3 23 0
Amyn Merchant 0 2 4 7 48 0
Gagandeep Mann 0 1 1 3 10 0
P Shinde 0 1 1 0 7 0
S John 0 1 0 1 7 0
Akshay 0 1 0 0 8 0
S J Sunil 0 0 4 2 20 0
Kishore Kadam 0 0 2 2 7 0
S G Prasad 0 0 1 1 15 0
P Vinod 0 0 1 0 6 0
Vikram Jodha 0 0 1 0 8 0
K Pranil 0 0 0 2 5 0
N B Kuldeep 0 0 0 1 30 0
N Nadeem 0 0 0 1 5 0
S Sunil 0 0 0 0 1 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 7 0
Antony Raj S 0 0 0 0 3 0
Vikram Walkar 0 0 0 0 3 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 6 0
Satish Nayak 0 0 0 0 2 0
S Sameer 0 0 0 0 2 0
S P Ranjane 0 0 0 0 2 0
N Rawal 0 0 0 0 3 0
S Joseph 0 0 0 0 4 0
R Rupesh 0 0 0 0 3 0
R Shelar 0 0 0 0 1 0
Shailesh Shinde 0 0 0 0 12 0