Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of August 10, 2019 (Upto Race No.188)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P. Trevor 27 19 18 12 100
Suraj Narredu 20 10 10 13 74
A. Sandesh 19 18 11 9 81
S. Zervan 19 15 11 8 80
P. S. Chouhan 9 18 10 7 72
Antony Raj S. 9 3 10 6 50
S. John 7 7 4 6 35
Shamaz Shareef 5 2 5 6 47
Akshay Kumar 4 7 8 1 35
Yash Narredu 4 6 3 3 38
Darshan R.N 4 5 10 4 66
Akshay Kumar(H) 4 3 2 1 18
Neeraj Rawal 3 6 6 7 53
T. S. Jodha 3 5 4 6 65
Manish R 3 3 4 3 40
Arshad Alam 2 8 9 4 54
Prashant P.Dhebe 2 5 2 4 38
Irvan Singh 2 4 7 7 46
A.Ramu 2 3 0 1 20
A.Imran Khan 2 2 4 5 27
Y. S. Srinath 2 2 3 0 8
Nazerul Alam 2 2 0 1 22
D'nuSingh Deora 2 1 2 2 17
Shobhan Babu 2 1 1 2 13
Naveen M. 2 0 1 5 22
Chetan Kalay S. 2 0 0 2 20
David Allan 2 0 0 0 4
Chethan Gowda 1 3 1 2 19
Amyn Merchant 1 2 3 2 62
Rajesh Kumar M 1 2 0 3 20
Ryan Marshall 1 2 0 1 6
Raghu K 1 2 0 0 8
Vinod Shinde 1 1 2 1 18
A.R.Pradeep 1 1 1 1 13
Kiran Naidu 1 1 0 0 7
J. Chinoy 1 1 0 0 5
Mohd Asif Khan 1 0 2 2 17
N. B. Kuldeep 1 0 2 0 19
G Sai Vamshi 1 0 2 0 15
Tauseef Ahmed 1 0 1 1 8
Vivek 1 0 1 0 10
Ramesh KumarN 1 0 1 0 2
Rayan Ahmed R. 1 0 0 3 25
Surya P. 1 0 0 3 9
C.Umesh 1 0 0 2 7
Md.Akram 1 0 0 1 10
Kiran Rai P 1 0 0 1 4
M. Prabhakaran 1 0 0 1 14
A.S.Peter 0 4 2 3 19
Koushik 0 2 0 0 10
Bhawani Singh 0 1 4 3 16
Raghuveer Singh 0 1 1 1 20
N. S. Parmar 0 1 1 0 10
Ahsan Qureshi 0 1 0 3 8
IndraJeet Singh 0 1 0 1 4
Mudassar Nazar 0 1 0 1 6
Anjar Alam 0 1 0 0 2
Afroz Khan 0 1 0 0 6
Gagandeep Mann 0 1 0 0 1
Akshay 0 0 3 1 10
Koushik. P 0 0 2 2 9
S.Mubarak 0 0 1 3 13
R. Vaibhav 0 0 1 2 11
Hindu Singh 0 0 1 2 12
R Manjunath 0 0 1 1 4
Nikhil Naidu 0 0 1 1 10
V.R.Jagadeesh 0 0 1 1 13
C. S. Jodha 0 0 1 0 1
M. Noornabi 0 0 1 0 9
Ajay Kumar R 0 0 1 0 2
K. Sai Kiran 0 0 1 0 6
Abhay Singh (H) 0 0 1 0 3
M. Mark 0 0 0 3 19
S.A. Amit 0 0 0 2 16
K. Raja Rao 0 0 0 2 6
Ashok Kumar A. 0 0 0 1 7
Adarsh G. 0 0 0 1 8
PrashantP.Dhebe 0 0 0 1 3
Harish B. 0 0 0 1 14
A.A. Vikrant 0 0 0 0 7
M. Kumar 0 0 0 0 5
B. Nayak 0 0 0 0 2
N. Rawal 0 0 0 0 3
Ranjeet Singh 0 0 0 0 4
Vishal NBunde 0 0 0 0 4
Girish R. 0 0 0 0 1
R.PraveenShinde 0 0 0 0 1
Surya Prakash 0 0 0 0 1
P. Mani 0 0 0 0 9
Kunal Bunde 0 0 0 0 1
Ravi R. 0 0 0 0 2
R. Anand 0 0 0 0 1
Syed Asgar 0 0 0 0 1
Shelar R. 0 0 0 0 5
Shiva Kumar S. 0 0 0 0 1
Afroz Khan (H) 0 0 0 0 3
D.R. Shubham 0 0 0 0 6
S. Selvaraj 0 0 0 0 1
Khurshad Alam 0 0 0 0 2
M. Ravi 0 0 0 0 2