Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of January 17, 2020 (Upto Race No.111)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
David Allan 12 4 6 3 31
S John 9 8 4 4 40
P Trevor 6 5 2 5 28
Imran Chisty 5 7 8 6 50
David Egan 5 2 1 1 9
Y S Srinath 4 5 4 2 24
A Imran Khan 4 3 6 2 22
Arul J H 4 2 0 7 19
C Umesh 4 0 4 2 15
Kiran Rai P 3 4 4 1 31
R Vaibhav 3 3 1 5 27
Suraj Narredu 3 1 4 3 13
Arshad Alam 3 1 2 2 27
Akshay Kumar 3 1 1 1 12
Ryan Marshall 3 0 1 2 14
Irvan Singh 2 3 2 0 21
P S Chouhan 2 3 1 0 11
V R Jagadeesh 2 1 0 2 19
Colm O'Donoghue 2 0 3 3 12
Surya P 2 0 1 0 8
S Zervan 1 3 4 2 15
Shamaz Shareef 1 3 2 1 40
Naveen M 1 3 1 1 17
Darshan R N 1 2 5 3 45
Antony Raj S 1 2 2 3 21
Chetan Kalay S 1 2 1 1 15
Raghu K 1 2 1 0 16
A Sandesh 1 2 0 2 13
R Anand 1 2 0 0 17
Chethan Gowda 1 1 3 3 30
Rajesh Kumar M 1 1 1 3 16
Vishwanath A 1 1 1 0 18
Ankit Yadav 1 1 1 0 9
Rajesh N 1 1 0 0 2
Yash Narredu 1 1 0 0 3
Arvind Kumar 1 0 3 3 24
Leigh Roche 1 0 1 0 2
Shreyas Singh 1 0 0 1 5
T S Jodha 0 6 5 0 42
Rayan Ahmed R 0 2 2 2 23
Nazerul Alam 0 2 0 2 13
Nathan Evans 0 2 0 0 3
Naveen Kumar V 0 2 0 0 11
K Sai Kiran 0 1 1 1 17
IndraJeet Singh 0 1 1 0 3
M Kumar 0 1 0 2 5
Saddam Hussain 0 1 0 0 17
Mohd Asif Khan 0 1 0 0 3
Vinod Shinde 0 0 2 3 12
A Ramu 0 0 2 0 9
M Mark 0 0 1 1 8
Mohammed Aliyar 0 0 1 0 5
M Prabhakaran 0 0 1 0 3
S Selvaraj 0 0 1 0 2
A Velu 0 0 1 0 3
Shiva Kumar S 0 0 0 2 9
A R Pradeep 0 0 0 2 8
Manish R 0 0 0 2 11
Md Akram 0 0 0 2 2
P Ramesh 0 0 0 1 1
Tauseef Ahmed 0 0 0 1 5
Harish B 0 0 0 1 3
K Raja Rao 0 0 0 1 5
Bhanu P Singh 0 0 0 1 7
Neeraj Rawal 0 0 0 1 3
D Patel 0 0 0 0 5
Khurshad Alam 0 0 0 0 5
Dharshan Antony B 0 0 0 0 5
Adarsh G 0 0 0 0 1
Chandrashekar 0 0 0 0 4
B Nayak 0 0 0 0 4
Ashok Kumar A 0 0 0 0 3
Tousif Khan 0 0 0 0 4
Shelar R 0 0 0 0 2
R Manjunath 0 0 0 0 4
S Imran 0 0 0 0 1
Nikhil Naidu 0 0 0 0 3
N S Parmar 0 0 0 0 0
P Mani 0 0 0 0 1
S K Paswan 0 0 0 0 1