Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of January 16, 2021 (Upto Race No.96)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P Trevor 20 10 14 11 72
Suraj Narredu 17 10 7 2 45
S John 6 5 3 5 35
Akshay Kumar 4 8 2 0 27
A Ashhad Asbar 4 6 0 1 20
Neeraj Rawal 4 4 8 3 27
Antony Raj S 4 4 3 1 31
S Zervan 4 3 5 2 34
Y S Srinath 4 2 5 2 28
Darshan R N 3 1 5 7 52
Naveen M 3 0 2 0 31
Arul J H 2 6 2 1 27
Shamaz Shareef 2 3 2 2 27
Anjar Alam 2 2 2 4 14
Irvan Singh 2 2 2 3 26
M Mark 2 0 1 1 9
A Imran Khan 1 6 2 2 19
Rayan Ahmed R 1 3 1 3 38
Arvind Kumar N 1 1 1 0 6
D Patel 1 1 0 1 7
V R Jagadeesh 1 0 3 4 33
M Prabhakaran 1 0 1 0 6
Ankit Yadav 1 0 1 0 7
K G Likith Appu 1 0 1 0 3
A Sandesh 1 0 0 2 9
Chethan Gowda 1 0 0 2 9
Nazerul Alam 1 0 0 0 7
S Hussain 1 0 0 0 4
Arshad Alam 0 4 3 4 39
Prashant P Dhebe 0 2 2 6 40
Kiran Rai P 0 2 1 4 22
Yash Narredu 0 2 0 0 6
Ryan Marshall 0 1 4 0 17
Mohammed Aliyar 0 1 2 0 11
Shreyas Singh 0 1 1 1 10
T S Jodha 0 1 1 0 5
R Vaibhav 0 1 0 4 19
Chetan Kalay S 0 1 0 2 16
Angad 0 1 0 1 4
IndraJeet Singh 0 1 0 0 7
Naveen Kumar V 0 0 1 3 17
Surya P 0 0 1 1 17
Harish B 0 0 1 1 10
Shelar R 0 0 1 1 5
A R Pradeep 0 0 1 1 18
Manish R 0 0 1 1 9
S Imran 0 0 1 0 7
C Umesh 0 0 1 0 2
K Sai Kiran 0 0 1 0 8
S Saqlain 0 0 0 1 4
C S Jodha 0 0 0 1 2
G Sai Vamshi 0 0 0 1 12
S Mubarak 0 0 0 1 5
Arvinda Kumar 0 0 0 1 9
Tousif Khan 0 0 0 0 5
Syed Asgar 0 0 0 0 2
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 2
Vinod Shinde 0 0 0 0 1
Vivek 0 0 0 0 1
R Shelar 0 0 0 0 2
Girish R 0 0 0 0 2
Siddaraju P 0 0 0 0 2
M Prabhakaran 0 0 0 0 1
P Mani 0 0 0 0 5
Likith appu 0 0 0 0 3
Ravi R 0 0 0 0 6
Aakash Chavan 0 0 0 0 1
Salman Khan 0 0 0 0 1
Dharshan Antony B 0 0 0 0 5
Ashok Kumar A 0 0 0 0 4
Ikram Ahmed 0 0 0 0 1
B Nayak 0 0 0 0 1
Chandrashekar 0 0 0 0 5
Khurshad Alam 0 0 0 0 7
Afsar Khan 0 0 0 0 14
N B Kuldeep 0 0 0 0 6
M D Praveen 0 0 0 0 1
K Raja Rao 0 0 0 0 2
Satish Nayak 0 0 0 0 2