Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of March 06, 2020 (Upto Race No.183)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P Trevor 15 10 12 10 68
S John 14 11 7 14 70
David Allan 14 7 10 7 53
A Imran Khan 10 6 11 4 43
Arshad Alam 8 3 5 6 58
Imran Chisty 7 9 10 8 69
Y S Srinath 7 6 4 2 35
Suraj Narredu 7 4 6 4 25
R Vaibhav 6 7 4 5 43
Akshay Kumar 6 3 3 3 22
Antony Raj S 5 7 5 6 46
C Umesh 5 3 4 4 24
David Egan 5 3 3 1 12
Kiran Rai P 4 5 5 3 47
Chethan Gowda 4 3 3 3 54
Arul J H 4 2 0 7 19
Naveen M 3 6 3 7 44
V R Jagadeesh 3 4 1 5 43
Irvan Singh 3 3 3 4 40
Ryan Marshall 3 3 2 4 31
Colm O'Donoghue 3 0 3 3 15
T S Jodha 2 9 8 4 83
Shamaz Shareef 2 4 3 2 48
P S Chouhan 2 4 1 0 14
Darshan R N 2 3 6 5 81
A Sandesh 2 3 3 2 21
Raghu K 2 3 1 0 20
Nazerul Alam 2 2 2 5 32
Naveen Kumar V 2 2 1 0 20
Surya P 2 0 2 0 10
S Zervan 1 3 4 2 15
Rayan Ahmed R 1 3 2 3 43
Chetan Kalay S 1 3 1 1 18
Ankit Yadav 1 3 1 0 14
Saddam Hussain 1 3 0 0 22
R Anand 1 2 0 0 23
Arvind Kumar 1 1 5 4 37
Rajesh Kumar M 1 1 1 3 16
Vishwanath A 1 1 1 0 27
Rajesh N 1 1 0 0 2
Yash Narredu 1 1 0 0 3
Sameer Qureshi 1 0 2 0 4
A R Pradeep 1 0 1 2 17
Leigh Roche 1 0 1 0 2
Shreyas Singh 1 0 0 2 13
Dharshan Antony B 1 0 0 0 9
S Mubarak 1 0 0 0 3
Vinod Shinde 0 2 3 3 17
G Sai Vamshi 0 2 1 0 10
Nathan Evans 0 2 0 0 3
K Sai Kiran 0 1 3 1 35
S Selvaraj 0 1 2 0 8
Manish R 0 1 1 4 24
IndraJeet Singh 0 1 1 0 3
M Kumar 0 1 0 2 5
P Sai Kumar 0 1 0 1 4
S Hussain 0 1 0 0 4
Mohd Asif Khan 0 1 0 0 6
M Mark 0 0 3 2 12
A Ramu 0 0 2 1 12
Khurshad Alam 0 0 1 1 11
A Velu 0 0 1 0 4
M Prabhakaran 0 0 1 0 4
Tousif Khan 0 0 1 0 6
Mohammed Aliyar 0 0 1 0 9
Shiva Kumar S 0 0 0 2 9
Md Akram 0 0 0 2 3
Vijay Kumar 0 0 0 1 1
P Ramesh 0 0 0 1 1
Harish B 0 0 0 1 4
Tauseef Ahmed 0 0 0 1 8
Bhanu P Singh 0 0 0 1 8
Neeraj Rawal 0 0 0 1 5
K Raja Rao 0 0 0 1 5
Bhawani Singh 0 0 0 0 0
D Patel 0 0 0 0 7
Vivek 0 0 0 0 3
Ashok Kumar A 0 0 0 0 5
Adarsh G 0 0 0 0 1
Chandrashekar 0 0 0 0 4
B Nayak 0 0 0 0 4
Shelar R 0 0 0 0 4
R Manjunath 0 0 0 0 11
S Imran 0 0 0 0 1
Nikhil Naidu 0 0 0 0 3
N S Parmar 0 0 0 0 0
Ravi R 0 0 0 0 2
P Mani 0 0 0 0 3
Ajeet Kumar 0 0 0 0 8
S K Paswan 0 0 0 0 3