Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of August 19, 2022 (Upto Race No.194)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 24 20 15 12 95 25.26
P Trevor 23 10 16 8 74 31.08
Suraj Narredu 15 13 3 4 45 33.33
A Sandesh 12 11 7 5 53 22.64
Vivek G 8 9 7 3 50 16
P S Chouhan 7 13 10 5 47 14.89
S John 7 6 4 3 33 21.21
Arvind Kumar N 6 8 3 7 43 13.95
Salman Khan 5 4 1 7 38 13.15
Y S Srinath 5 2 4 2 17 29.41
S Saqlain 4 2 3 1 31 12.9
K G Likith Appu 3 1 3 5 25 12
Angad 3 0 2 1 21 14.28
Hindu Singh 2 5 4 6 33 6.06
C S Jodha 2 3 0 2 25 8
T S Jodha 2 2 5 5 29 6.89
Richard Oliver 2 2 2 2 12 16.66
Siddaraju P 2 1 4 2 18 11.11
Vinod Shinde 2 1 3 5 37 5.4
Darshan R N 2 1 2 4 32 6.25
Nazerul Alam 2 1 2 3 32 6.25
R Ajinkya 2 1 0 6 19 10.52
Yash Narredu 2 0 3 2 13 15.38
Arshad Alam 2 0 2 3 11 18.18
Arul J H 1 8 7 5 42 2.38
Bhawani Singh 1 4 3 0 26 3.84
L Alex Rozario 1 4 1 4 29 3.44
Rajesh Kumar M 1 3 5 2 30 3.33
Rayan Ahmed R 1 3 3 0 23 4.34
Kirtish Bhagat 1 3 0 2 14 7.14
K Nazil 1 2 2 1 13 7.69
Vivek 1 2 2 0 13 7.69
Shreyas Singh S 1 2 0 0 17 5.88
Ajeet Kumar 1 1 2 1 11 9.09
Vishal N Bunde 1 1 2 1 36 2.77
B Nayak 1 1 0 4 24 4.16
N S Parmar 1 0 5 2 16 6.25
Shamaz Shareef 1 0 2 1 12 8.33
Anjar Alam 1 0 2 1 9 11.11
A Imran Khan 1 0 2 1 10 10
Nikhil Naidu 1 0 1 1 7 14.28
Kiran Naidu 1 0 1 0 8 12.5
Gaurav Singh 1 0 0 3 10 10
Mohammed Aliyar 1 0 0 0 12 8.33
Ranjeet Singh 1 0 0 0 5 20
A Prakash 0 3 3 1 14 0
A Ashhad Asbar 0 3 1 8 22 0
Dashrat Singh 0 2 2 2 11 0
S Hussain 0 2 1 0 11 0
Hasib Alam 0 1 2 1 11 0
Prashant P Dhebe 0 1 1 1 16 0
V R Jagadeesh 0 1 0 1 8 0
S Zervan 0 1 0 1 6 0
D'nuSingh Deora 0 1 0 0 8 0
Surya P 0 0 2 2 26 0
R Vaibhav 0 0 1 2 5 0
Raghuveer Singh 0 0 1 1 4 0
P Sai Kumar 0 0 1 1 4 0
Naveen M 0 0 1 1 5 0
Md Akram 0 0 1 0 3 0
Kiran Rai P 0 0 1 0 10 0
M Mark 0 0 1 0 11 0
S Mubarak 0 0 1 0 6 0
Abhay Singh 0 0 0 2 12 0
Chethan Kalay S 0 0 0 1 7 0
K Sai Kiran 0 0 0 1 1 0
Khurshad Alam 0 0 0 1 8 0
A R Pradeep 0 0 0 1 9 0
M Prabhakaran 0 0 0 1 5 0
Tousif Khan 0 0 0 1 16 0
Ikram Ahmed 0 0 0 1 5 0
Mudassar Nazar 0 0 0 1 5 0
P S Kaviraj 0 0 0 0 1 0
B L Paswan 0 0 0 0 2 0
R Rupesh 0 0 0 0 3 0
Harish B 0 0 0 0 8 0
D Patel 0 0 0 0 3 0
Ashok Kumar A 0 0 0 0 1 0
N R Santosh Raj 0 0 0 0 2 0
Adarsh G 0 0 0 0 2 0
Afroz Khan 0 0 0 0 0 0
Abdul Fazal 0 0 0 0 2 0
IndraJeet Singh 0 0 0 0 2 0
P Ajeeth Kumar 0 0 0 0 1 0
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 2 0
Chandrashekar M 0 0 0 0 1 0
Ravi R 0 0 0 0 1 0
R Manjunath 0 0 0 0 2 0
P Sai Kumar 0 0 0 0 1 0
Chethan Gowda 0 0 0 0 1 0