Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of March 23, 2019 (Upto Race No.204)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P Trevor 22 18 14 12 100
A Sandesh 18 5 14 10 75
Y S Srinath 13 9 10 6 54
Suraj Narredu 11 16 7 8 60
David Allan 11 6 4 4 33
Akshay Kumar 11 5 3 5 38
Darshan R N 10 10 7 8 97
Arshad Alam 9 8 12 13 98
P S Chouhan 9 5 8 1 44
T S Jodha 7 8 12 4 87
Antony Raj S 6 5 13 9 65
S Zervan 6 3 2 3 25
Imran Chisty 5 8 7 4 46
Neeraj Rawal 5 2 1 3 32
Nazerul Alam 4 6 6 2 55
Irvan Singh 4 4 3 10 67
Manish R 4 3 2 2 41
Anjar Alam 3 4 1 0 32
D'nuSingh Deora 3 2 1 2 17
A R Pradeep 3 1 4 2 38
K Nazil 3 1 1 0 26
Naveen M 2 8 7 9 51
A Imran Khan 2 7 10 4 47
Prashant P Dhebe 2 3 4 2 20
Md Akram 2 2 6 4 45
Rayan Ahmed R 2 1 1 5 53
Yash Narredu 2 1 1 2 10
Ahsan Qureshi 2 1 0 0 4
Kiran Rai P 2 0 2 1 23
Ryan Marshall 2 0 1 3 19
Rajesh N 2 0 0 1 15
Shamaz Shareef 1 9 4 4 50
K Sai Kiran 1 5 2 9 59
PrashantP Dhebe 1 5 1 4 30
Rajesh Kumar M 1 3 2 4 40
Raghu K 1 2 3 8 33
Harish B 1 2 3 2 33
Chetan Kalay S 1 2 3 0 13
Jan'dhan Paswan 1 1 1 0 18
Robbie Downey 1 1 0 0 5
Tauseef Ahmed 1 0 2 5 26
Adarsh G 1 0 2 2 24
Surya P 1 0 2 0 12
Sunil Samson 1 0 1 1 19
Leigh Roche 1 0 1 0 6
Khurshad Alam 1 0 0 2 23
Mohd Asif Khan 0 5 1 5 31
Vivek 0 3 1 1 31
M Prabhakaran 0 3 0 2 17
H G Rathod 0 2 0 3 32
R PraveenShinde 0 1 3 3 21
Vinod Shinde 0 1 1 1 25
S Selvaraj 0 1 1 0 4
Mudassar Nazar 0 1 0 2 13
Ganesh N 0 1 0 1 10
Ajay Kumar R 0 1 0 0 1
A Ramu 0 1 0 0 11
Shobhan Babu 0 0 1 0 1
Ramesh KumarN 0 0 1 0 3
R Ajinkya 0 0 1 0 6
R Manjunath 0 0 1 0 7
N S Parmar 0 0 1 0 4
P Mani 0 0 0 3 20
P Ramesh 0 0 0 0 3
M Mark 0 0 0 0 7
IndraJeet Singh 0 0 0 0 4
G Amit 0 0 0 0 2
Ranjeet Singh 0 0 0 0 2
Ashok Kumar A 0 0 0 0 12
A Velu 0 0 0 0 7
G Y Rajesh Babu 0 0 0 0 2
B Nayak 0 0 0 0 2
D Patel 0 0 0 0 8
K Raja Rao 0 0 0 0 5
M D Praveen 0 0 0 0 1
M Ravi 0 0 0 0 2
Vijay Kumar 0 0 0 0 9
S K Paswan 0 0 0 0 1