Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of July 30, 2022 (Upto Race No.142)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 19 13 14 10 79 24.05
P Trevor 19 8 14 5 58 32.75
Suraj Narredu 13 10 2 3 35 37.14
A Sandesh 10 10 7 4 48 20.83
P S Chouhan 7 11 8 4 42 16.66
Vivek G 5 7 4 2 32 15.62
Salman Khan 5 3 1 5 27 18.51
Arvind Kumar N 4 7 2 6 35 11.42
S John 3 2 4 2 20 15
Y S Srinath 3 2 3 2 12 25
K G Likith Appu 3 1 2 4 23 13.04
Angad 3 0 2 1 19 15.78
Hindu Singh 2 4 1 4 16 12.5
C S Jodha 2 3 0 2 25 8
Richard Oliver 2 2 2 2 12 16.66
Siddaraju P 2 1 4 2 16 12.5
T S Jodha 2 1 3 4 21 9.52
Darshan R N 2 1 2 3 24 8.33
S Saqlain 2 1 2 1 20 10
R Ajinkya 2 1 0 6 19 10.52
Vinod Shinde 2 0 3 4 28 7.14
Arshad Alam 2 0 2 3 11 18.18
Yash Narredu 2 0 2 2 12 16.66
Bhawani Singh 1 4 3 0 26 3.84
Rajesh Kumar M 1 3 5 2 30 3.33
K Nazil 1 2 2 1 13 7.69
Vivek 1 2 1 0 10 10
Kirtish Bhagat 1 2 0 1 9 11.11
Vishal N Bunde 1 1 2 1 36 2.77
Ajeet Kumar 1 1 2 1 11 9.09
N S Parmar 1 0 5 2 16 6.25
Shamaz Shareef 1 0 2 1 12 8.33
A Imran Khan 1 0 2 1 9 11.11
Anjar Alam 1 0 2 1 9 11.11
Nikhil Naidu 1 0 1 1 7 14.28
Nazerul Alam 1 0 1 1 18 5.55
Kiran Naidu 1 0 1 0 8 12.5
Gaurav Singh 1 0 0 3 10 10
Ranjeet Singh 1 0 0 0 4 25
Mohammed Aliyar 1 0 0 0 12 8.33
Arul J H 0 8 3 4 30 0
L Alex Rozario 0 4 0 2 19 0
A Prakash 0 3 3 1 14 0
A Ashhad Asbar 0 3 1 8 22 0
Rayan Ahmed R 0 3 1 0 16 0
Dashrat Singh 0 2 2 2 11 0
Shreyas Singh S 0 2 0 0 14 0
Prashant P Dhebe 0 1 1 1 15 0
B Nayak 0 1 0 3 17 0
V R Jagadeesh 0 1 0 1 8 0
S Zervan 0 1 0 1 5 0
D'nuSingh Deora 0 1 0 0 8 0
Surya P 0 0 1 2 20 0
Raghuveer Singh 0 0 1 1 4 0
Naveen M 0 0 1 1 3 0
Md Akram 0 0 1 0 2 0
R Vaibhav 0 0 1 0 2 0
M Mark 0 0 1 0 10 0
Hasib Alam 0 0 1 0 4 0
S Mubarak 0 0 1 0 6 0
S Hussain 0 0 1 0 4 0
Abhay Singh 0 0 0 2 12 0
Khurshad Alam 0 0 0 1 8 0
K Sai Kiran 0 0 0 1 1 0
Chethan Kalay S 0 0 0 1 7 0
Tousif Khan 0 0 0 1 13 0
Mudassar Nazar 0 0 0 1 4 0
Ikram Ahmed 0 0 0 1 5 0
R Rupesh 0 0 0 0 3 0
Abdul Fazal 0 0 0 0 2 0
Afroz Khan 0 0 0 0 0 0
P S Kaviraj 0 0 0 0 1 0
D Patel 0 0 0 0 3 0
Ashok Kumar A 0 0 0 0 1 0
N R Santosh Raj 0 0 0 0 2 0
IndraJeet Singh 0 0 0 0 0 0
Kiran Rai P 0 0 0 0 6 0
P Ajeeth Kumar 0 0 0 0 1 0
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 2 0
M Prabhakaran 0 0 0 0 2 0
R Manjunath 0 0 0 0 1 0
A R Pradeep 0 0 0 0 3 0
Chethan Gowda 0 0 0 0 1 0