Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of November 26, 2021 (Upto Race No.67)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 5 4 5 1 18
Arul J H 5 2 1 3 18
P S Chouhan 4 1 0 0 7
Antony Raj S 3 2 4 2 18
Arshad Alam 3 2 0 2 10
Shreyas Singh S 2 2 0 1 6
S John 2 0 2 1 7
Vishal N Bunde 1 1 2 0 9
Shamaz Shareef 1 1 1 1 9
A Sandesh 1 1 0 3 7
S Saqlain 1 1 0 2 11
Tousif Khan 1 1 0 1 6
Yash Narredu 1 1 0 0 3
Md Habeeb 1 0 0 0 6
C S Jodha 1 0 0 0 8
Ahsan Qureshi 1 0 0 0 1
D'nuSingh Deora 0 2 2 2 14
Rajesh Kumar M 0 2 0 1 10
Salman Khan 0 2 0 0 6
Nazerul Alam 0 1 1 1 6
Naveen M 0 1 1 0 6
S Hussain 0 1 0 1 7
Kiran Rai P 0 1 0 1 10
Vinod Shinde 0 1 0 1 5
Ranjeet Singh 0 1 0 0 4
S K Paswan 0 1 0 0 1
D Patel 0 1 0 0 7
A Ashhad Asbar 0 0 3 0 6
Darshan R N 0 0 3 0 7
Vivek 0 0 1 1 6
H M Akshay 0 0 1 1 5
Chethan Kalay S 0 0 1 1 7
Rayan Ahmed R 0 0 1 1 8
Naveen Kumar V 0 0 1 0 3
L Alex Rozario 0 0 1 0 4
Ikram Ahmed 0 0 1 0 3
A R Pradeep 0 0 1 0 6
P Mani 0 0 0 1 5
A Imran Khan 0 0 0 1 4
Arvind Kumar N 0 0 0 1 4
Angad 0 0 0 1 3
Ryan Marshall 0 0 0 1 10
Ashok Kumar A 0 0 0 0 2
P Sai Kumar 0 0 0 0 3
Surya P 0 0 0 0 6
K G Likith Appu 0 0 0 0 2
Harish B 0 0 0 0 1
Anjar Alam 0 0 0 0 2
B Nayak 0 0 0 0 1
Chandrashekar 0 0 0 0 5
Siddaraju P 0 0 0 0 4
V R Jagadeesh 0 0 0 0 4
M Mark 0 0 0 0 4
M Prabhakaran 0 0 0 0 1
IndraJeet Singh 0 0 0 0 1