Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

BANGALORE - As of June 16, 2019 (Upto Race No.70)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
P Trevor 11 6 7 5 35
Suraj Narredu 8 3 5 7 25
A Sandesh 7 5 3 1 25
S Zervan 6 3 5 3 25
Akshay Kumar(H) 4 3 2 1 18
Neeraj Rawal 3 4 2 3 26
S John 3 4 1 3 15
Antony Raj S 3 1 3 2 15
P S Chouhan 2 6 5 3 27
T S Jodha 2 2 1 1 21
D'nuSingh Deora 2 1 0 2 5
Nazerul Alam 2 1 0 1 12
Shobhan Babu 2 1 0 0 5
A Ramu 2 0 0 1 7
Darshan R N 1 5 5 1 28
Yash Narredu 1 3 1 0 17
Prashant P Dhebe 1 2 1 2 19
Ryan Marshall 1 2 0 1 5
Amyn Merchant 1 1 2 1 25
Kiran Naidu 1 1 0 0 6
J Chinoy 1 1 0 0 5
Manish R 1 0 1 1 16
Ramesh KumarN 1 0 1 0 2
Surya P 1 0 0 3 7
Chetan Kalay S 1 0 0 1 13
Vivek 1 0 0 0 6
Naveen M 1 0 0 0 6
A S Peter 0 3 2 3 14
Irvan Singh 0 2 6 1 15
Koushik 0 2 0 0 10
A Imran Khan 0 1 3 2 12
Arshad Alam 0 1 2 1 11
Shamaz Shareef 0 1 2 1 15
A R Pradeep 0 1 1 1 7
Mudassar Nazar 0 1 0 1 6
Anjar Alam 0 1 0 0 2
Gagandeep Mann 0 1 0 0 1
Raghu K 0 1 0 0 4
Nikhil Naidu 0 0 1 1 10
Akshay 0 0 1 1 4
Hindu Singh 0 0 1 1 10
Ajay Kumar R 0 0 1 0 2
Abhay Singh (H) 0 0 1 0 3
Tauseef Ahmed 0 0 1 0 2
Vinod Shinde 0 0 1 0 6
N B Kuldeep 0 0 1 0 11
N S Parmar 0 0 1 0 5
S Mubarak 0 0 0 2 10
C Umesh 0 0 0 2 6
Rayan Ahmed R 0 0 0 2 12
R Vaibhav 0 0 0 1 3
Harish B 0 0 0 1 4
K Raja Rao 0 0 0 1 2
Ashok Kumar A 0 0 0 1 2
Adarsh G 0 0 0 1 2
Rajesh Kumar M 0 0 0 1 5
R Manjunath 0 0 0 1 1
Md Akram 0 0 0 1 4
M Ravi 0 0 0 0 2
S Selvaraj 0 0 0 0 1
Kunal Bunde 0 0 0 0 1
Ravi R 0 0 0 0 1
Surya Prakash 0 0 0 0 1
P Mani 0 0 0 0 7
S A Amit 0 0 0 0 1
R PraveenShinde 0 0 0 0 1
V R Jagadeesh 0 0 0 0 7
G Sai Vamshi 0 0 0 0 1
Koushik P 0 0 0 0 1
M Mark 0 0 0 0 6
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 2
M Prabhakaran 0 0 0 0 5
Ranjeet Singh 0 0 0 0 1
Shelar R 0 0 0 0 1
Girish R 0 0 0 0 1
A A Vikrant 0 0 0 0 5
Raghuveer Singh 0 0 0 0 12
Afroz Khan 0 0 0 0 3
Vishal NBunde 0 0 0 0 4
Afroz Khan (H) 0 0 0 0 3
N Rawal 0 0 0 0 3
D R Shubham 0 0 0 0 6
PrashantP Dhebe 0 0 0 0 1