Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

CHENNAI - As of December 07, 2019 (Upto Race No.79)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
C Umesh 15 12 11 6 68
Akshay Kumar 14 6 5 2 36
Nakhat Singh 8 5 8 2 34
P Sai Kumar 6 5 4 5 29
Yash Narredu 5 2 1 5 23
Azfar Syeed 3 5 9 2 26
S Zervan 3 1 1 1 8
C A Brisson 2 8 4 1 30
Shamaz Shareef 2 2 2 2 18
Nazerul Alam 2 2 0 3 26
Md Farhan Alam 2 0 0 2 26
T S Jodha 2 0 0 1 3
R N Darshan 1 4 0 3 11
V R Jagadeesh 1 2 5 3 19
S John 1 2 0 1 5
M Bhaskar 1 2 0 0 14
Chethan Gowda 1 1 0 0 3
A Sandesh 1 0 1 0 2
David Egan 1 0 1 0 2
Leigh Roche 1 0 0 1 2
Robbie Downey 1 0 0 0 2
A Imran Khan 0 2 5 2 11
B Nikhil 0 2 2 6 36
Shahar Babu 0 2 2 4 28
A M Alam 0 1 2 3 12
Ashhad Asbar 0 1 1 3 13
Md Asif Khan 0 1 1 2 14
Deepak Singh 0 1 1 0 7
Indrajeet Kumar 0 1 0 1 10
Colm O'Donoghue 0 1 0 1 4
P K Gaddam 0 1 0 0 5
S Kabdhar 0 1 0 0 11
L Kamigallu 0 0 1 3 6
Rajendra Singh 0 0 1 2 5
P Ajeeth Kumar 0 0 1 1 4
Zulquar Nain 0 0 1 0 6
Janardhan Paswan 0 0 1 0 9
Arshad Alam 0 0 1 0 2
Irvan Singh 0 0 1 0 2
A Ayaz Khan 0 0 0 3 27
Y S Srinath 0 0 0 1 2
G Ross 0 0 0 1 2
Irshad Alam 0 0 0 0 10
Amyn Merchant 0 0 0 0 6
Muzaffar Alam 0 0 0 0 3
K V Baskar 0 0 0 0 11
N Murugan 0 0 0 0 8
N S Parmar 0 0 0 0 2
B Harish 0 0 0 0 2
Azad Alam 0 0 0 0 1
M Carim 0 0 0 0 3
K Sai Kiran 0 0 0 0 1
Mukesh Kumar 0 0 0 0 1
R Ajay Kumar 0 0 0 0 1
Dashrath Singh 0 0 0 0 1