Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

CHENNAI - As of January 15, 2020 (Upto Race No.144)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
C Umesh 30 20 18 15 121
Akshay Kumar 16 10 12 4 59
Nakhat Singh 15 6 10 6 57
P Sai Kumar 11 13 9 10 67
Yash Narredu 11 6 8 9 61
S Zervan 10 3 5 3 30
Azfar Syeed 4 7 13 5 56
Shamaz Shareef 4 5 2 5 42
C A Brisson 3 8 5 2 38
A Imran Khan 3 3 6 3 20
Md Asif Khan 3 1 2 5 31
B Nikhil 2 5 5 8 69
A M Alam 2 3 5 5 26
Ashhad Asbar 2 3 2 7 32
Nazerul Alam 2 2 1 5 36
M Bhaskar 2 2 0 1 24
Md Farhan Alam 2 1 4 4 53
David Egan 2 0 3 0 7
T S Jodha 2 0 0 1 3
V R Jagadeesh 1 4 6 3 25
R N Darshan 1 4 1 4 18
David Allan 1 3 0 0 6
S John 1 2 1 1 9
Chethan Gowda 1 2 0 0 6
Suraj Narredu 1 1 1 0 3
A Sandesh 1 0 1 0 2
Imran Chisty 1 0 0 1 3
Leigh Roche 1 0 0 1 3
P Trevor 1 0 0 0 3
Robbie Downey 1 0 0 0 2
Y S Srinath 0 3 0 1 8
Shahar Babu 0 2 2 4 28
Deepak Singh 0 2 2 0 11
K Sai Kiran 0 2 1 2 11
Colm O'Donoghue 0 2 0 2 9
Muzaffar Alam 0 2 0 0 7
Nathan Evans 0 2 0 0 2
P K Gaddam 0 1 2 0 9
L Kamigallu 0 1 1 3 8
Indrajeet Kumar 0 1 1 1 11
P Ajeeth Kumar 0 1 1 1 7
Neeraj Rawal 0 1 0 0 5
S Kabdhar 0 1 0 0 15
N Murugan 0 1 0 0 13
Anil Baandal 0 1 0 0 1
Rajendra Singh 0 0 2 3 10
Irshad Alam 0 0 1 0 23
Janardhan Paswan 0 0 1 0 12
Zulquar Nain 0 0 1 0 6
Arshad Alam 0 0 1 0 2
Irvan Singh 0 0 1 0 2
A Ayaz Khan 0 0 0 5 38
Amyn Merchant 0 0 0 4 16
Anthony Raj 0 0 0 1 3
G Ross 0 0 0 1 2
Iltaf Hussain 0 0 0 0 4
K V Baskar 0 0 0 0 15
B R Kumar 0 0 0 0 2
R Ajay Kumar 0 0 0 0 4
Azad Alam 0 0 0 0 3
N S Parmar 0 0 0 0 2
B Harish 0 0 0 0 2
M Carim 0 0 0 0 8
Mukesh Kumar 0 0 0 0 1
C P Khanal 0 0 0 0 1
Dashrath Singh 0 0 0 0 1