Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

CHENNAI - As of February 25, 2021 (Upto Race No.151)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 15 10 9 5 65 23.08
Nakhat Singh 14 5 9 5 62 22.58
P.Sai Kumar 13 9 5 8 76 17.1
C A Brisson 10 9 9 5 65 15.38
Azfar Syeed 9 6 14 13 75 12
Suraj Narredu 9 5 0 2 18 50
S Zervan 8 7 11 8 70 11.43
C Umesh 6 10 6 10 63 9.52
Yash Narredu 6 5 8 1 29 20.69
T S Jodha 6 4 3 4 22 27.27
A M Alam 5 9 6 5 58 8.62
Rahul H 5 3 6 1 35 14.28
Arshad Alam 4 5 1 5 52 7.7
P Trevor 3 4 3 7 28 10.71
S.Antony Raj 3 3 4 6 42 7.14
A Imran Khan 2 4 2 1 13 15.38
V R Jagadeesh 2 2 1 3 28 7.14
Irvan Singh 2 2 1 2 15 13.33
A Ayaz Khan 2 1 1 5 31 6.45
Neeraj Rawal 2 1 1 1 7 28.57
P P Dhebe 2 0 1 1 13 15.38
M Bhaskar 1 5 4 3 23 4.34
B. Nikhil 1 4 4 5 80 1.25
Shahar Babu 1 4 3 5 53 1.88
Shamaz Shareef 1 2 3 3 35 2.86
A Sandesh 1 1 1 0 4 25
C P Khanal 1 1 0 1 4 25
Iltaf Hussain 1 0 2 0 4 25
Md Farhan Alam 1 0 1 1 56 1.79
Kiran Naidu 0 4 1 4 30 0
Kuldeep Singh 0 3 1 0 7 0
Nazerul Alam 0 2 1 0 11 0
R N Darshan 0 2 1 0 13 0
P S Chouhan 0 1 3 2 12 0
P Ajeeth Kumar 0 1 1 1 19 0
Mukesh Kumar (hyd) 0 1 1 0 5 0
Dashrath Singh 0 1 0 0 1 0
Saddam Hussain 0 0 2 1 7 0
G Manikandan 0 0 1 3 15 0
Shrikant Kamble 0 0 1 0 19 0
Ashhad Asbar 0 0 1 0 10 0
Y S Srinath 0 0 1 0 4 0
Rajendra Singh 0 0 1 0 11 0
P Surya 0 0 1 0 5 0
Lakhan K 0 0 0 2 8 0
P K Gaddam 0 0 0 1 6 0
Stephen Raj 0 0 0 1 23 0
Muzaffar Alam 0 0 0 1 15 0
Rayan Ahmed 0 0 0 1 9 0
Azad Alam 0 0 0 1 9 0
P.Vinod 0 0 0 1 2 0
Nazar Alam 0 0 0 1 1 0
Irshad Alam 0 0 0 0 15 0
Janardhan Paswan 0 0 0 0 11 0
S John 0 0 0 0 4 0
Akash Rajput 0 0 0 0 4 0
Bhawani Singh 0 0 0 0 3 0
N Murugan 0 0 0 0 3 0
Zulquar Nain 0 0 0 0 2 0
R Hari Krishnan 0 0 0 0 2 0
S Kabdhar 0 0 0 0 2 0
S Akbar 0 0 0 0 2 0
R Ajay Kumar 0 0 0 0 2 0
M.Carim 0 0 0 0 1 0
Uday Kiran 0 0 0 0 1 0
Sameer Qureshi 0 0 0 0 1 0
K V Baskar 0 0 0 0 1 0