Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

CHENNAI - As of March 05, 2021 (Upto Race No.167)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Akshay Kumar 15 12 12 6 71
Nakhat Singh 15 5 9 6 66
P Sai Kumar 14 9 6 8 82
C A Brisson 11 9 10 5 68
Azfar Syeed 10 6 15 14 82
Suraj Narredu 9 5 0 2 18
S Zervan 8 7 11 8 70
C Umesh 6 10 6 10 63
Yash Narredu 6 5 8 1 29
T S Jodha 6 4 3 4 22
A M Alam 5 9 6 5 58
Rahul H 5 3 6 1 35
Arshad Alam 4 5 1 5 52
S Antony Raj 4 4 4 8 50
P Trevor 3 4 3 7 28
V R Jagadeesh 3 3 1 3 33
A Imran Khan 2 4 2 1 13
Irvan Singh 2 2 1 2 15
A Ayaz Khan 2 1 1 5 37
Neeraj Rawal 2 1 1 1 8
P P Dhebe 2 0 1 1 13
P Surya 2 0 1 0 9
M Bhaskar 1 6 4 3 26
B Nikhil 1 4 4 5 83
Shahar Babu 1 4 3 5 53
Shamaz Shareef 1 3 3 3 42
Iltaf Hussain 1 1 3 0 9
A Sandesh 1 1 1 0 4
C P Khanal 1 1 0 1 4
Md Farhan Alam 1 0 1 1 56
Nazar Alam 1 0 0 1 3
Kiran Naidu 0 4 1 4 30
Kuldeep Singh 0 3 1 0 7
Nazerul Alam 0 2 1 0 11
R N Darshan 0 2 1 0 13
P S Chouhan 0 1 3 2 12
P Ajeeth Kumar 0 1 1 1 19
Mukesh Kumar (hyd) 0 1 1 0 5
Dashrath Singh 0 1 0 0 1
Saddam Hussain 0 0 2 1 7
P K Gaddam 0 0 1 3 14
G Manikandan 0 0 1 3 18
Shrikant Kamble 0 0 1 0 19
Ashhad Asbar 0 0 1 0 10
Y S Srinath 0 0 1 0 4
Rajendra Singh 0 0 1 0 11
Lakhan K 0 0 0 2 8
Stephen Raj 0 0 0 1 26
Muzaffar Alam 0 0 0 1 15
Abhay Singh 0 0 0 1 4
Rayan Ahmed 0 0 0 1 9
Azad Alam 0 0 0 1 9
P Vinod 0 0 0 1 2
Irshad Alam 0 0 0 0 18
Janardhan Paswan 0 0 0 0 11
S John 0 0 0 0 4
Akash Rajput 0 0 0 0 4
Bhawani Singh 0 0 0 0 3
S Akbar 0 0 0 0 4
N Murugan 0 0 0 0 3
Zulquar Nain 0 0 0 0 2
R Hari Krishnan 0 0 0 0 2
S Kabdhar 0 0 0 0 2
R Ajay Kumar 0 0 0 0 2
M Carim 0 0 0 0 1
Uday Kiran 0 0 0 0 1
Sameer Qureshi 0 0 0 0 1
K V Baskar 0 0 0 0 1