Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

CHENNAI - As of February 29, 2024 (Upto Race No.212)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Yash Narredu 27 12 8 9 70 38.57
Hindu Singh 16 21 17 18 112 14.28
Ram Nandan Manjhi 16 13 12 8 100 16
Vivek G 15 5 8 7 50 30
Koshi Kumar 11 17 12 17 122 9.01
S Antony Raj 8 11 11 7 55 14.54
P Trevor 7 7 5 3 25 28
Suraj Narredu 7 4 3 1 19 36.84
Sah Farid Ansari 6 9 10 10 81 7.4
C A Brisson 6 3 8 5 66 9.09
C Umesh 4 9 6 4 36 11.11
P Vikram 4 8 10 12 77 5.19
Inayat 4 4 8 6 41 9.75
P S Chouhan 4 4 3 0 15 26.66
F Norton 4 1 3 1 11 36.36
P Siddaraju 4 0 4 6 47 8.51
L Alex Rozario 3 6 6 2 59 5.08
S Saqlain 3 2 2 4 12 25
Ashhad Asbar 3 2 0 0 11 27.27
P S Kaviraj 3 1 2 6 31 9.67
Soufyane J Moulin 3 0 1 4 23 13.04
P Sai Kumar 2 14 15 14 82 2.43
A S Peter 2 6 3 6 50 4
Imran Chisty 2 4 1 1 15 13.33
S Imran 2 1 4 5 49 4.08
Y S Srinath 2 1 2 2 10 20
Neeraj Rawal 2 1 2 1 16 12.5
Akshay Kumar 2 1 1 1 5 40
M S Deora 1 3 0 0 12 8.33
V R Jagadeesh 1 2 2 3 16 6.25
Vinod Shinde 1 2 1 0 4 25
D S Deora 1 1 1 2 9 11.11
G Manikandan 1 1 0 2 21 4.76
A Ayaz Khan 1 1 0 0 12 8.33
R S Bhati 1 0 1 2 8 12.5
R N Darshan 1 0 0 1 4 25
Abhay Singh 1 0 0 1 3 33.33
Jitendra Singh 1 0 0 0 7 14.28
Mohit Singh 1 0 0 0 2 50
N Arvind Kumar 1 0 0 0 1 100
Mustakim Alam 0 2 1 2 6 0
M Bhaskar 0 1 3 0 8 0
K V Baskar 0 1 1 0 23 0
P Surya 0 1 1 0 27 0
K G Likith Appu 0 1 1 0 8 0
Ramandeep Singh 0 1 0 0 15 0
Shyam Kumar 0 0 2 1 20 0
S A Amit 0 0 1 2 16 0
S Kabdhar 0 0 1 1 14 0
Dharshan Antony 0 0 1 0 5 0
Md Farhan Alam 0 0 0 2 36 0
P Ajeeth Kumar 0 0 0 1 4 0
H G Rathod 0 0 0 1 2 0
N S Parmar 0 0 0 1 2 0
Shah Alam 0 0 0 0 7 0
Darshan N 0 0 0 0 4 0
A M Tograllu 0 0 0 0 7 0
R Manish 0 0 0 0 4 0
N Murugan 0 0 0 0 5 0
Bharat Mal 0 0 0 0 5 0
Salman Khan 0 0 0 0 2 0
Ritesh Gochhi 0 0 0 0 1 0
Shankar Lal Harijan 0 0 0 0 1 0
S Hussain 0 0 0 0 1 0