Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

CHENNAI - As of March 08, 2020 (Upto Race No.216)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
C Umesh 42 25 22 23 168
Yash Narredu 21 10 12 18 101
Nakhat Singh 21 9 13 11 90
Akshay Kumar 16 10 12 4 60
P Sai Kumar 14 15 15 11 93
S Zervan 10 10 6 5 48
Azfar Syeed 8 14 17 12 89
C A Brisson 7 10 7 5 58
B Nikhil 5 8 8 12 107
A M Alam 5 7 5 6 43
A Imran Khan 5 5 10 4 30
Shamaz Shareef 4 5 4 6 49
P Trevor 4 4 1 1 15
Md Asif Khan 3 4 9 10 60
Anthony Raj 3 4 6 3 31
Ashhad Asbar 3 3 4 8 37
P K Gaddam 3 3 3 2 40
Imran Chisty 3 2 2 2 10
Chethan Gowda 3 2 1 2 14
V R Jagadeesh 2 7 9 3 40
Nazerul Alam 2 4 1 5 39
Md Farhan Alam 2 3 4 6 74
M Bhaskar 2 3 1 1 34
P Ajeeth Kumar 2 2 2 2 23
S John 2 2 1 1 11
Mukesh Kumar (hyd) 2 1 1 2 11
David Egan 2 0 3 0 7
Md Hesnain 2 0 1 0 5
T S Jodha 2 0 0 1 3
R N Darshan 1 6 3 4 25
Y S Srinath 1 3 1 2 14
David Allan 1 3 0 0 6
Arshad Alam 1 2 4 1 10
Iltaf Hussain 1 1 1 3 14
Suraj Narredu 1 1 1 0 3
A Sandesh 1 0 1 0 2
Leigh Roche 1 0 0 1 3
Robbie Downey 1 0 0 0 2
Shahar Babu 0 3 2 4 49
Neeraj Rawal 0 2 2 0 10
Deepak Singh 0 2 2 0 11
K Sai Kiran 0 2 1 2 11
Colm O'Donoghue 0 2 0 2 9
Muzaffar Alam 0 2 0 0 14
Nathan Evans 0 2 0 0 2
Rajendra Singh 0 1 2 3 15
L Kamigallu 0 1 2 3 14
Janardhan Paswan 0 1 2 1 29
Indrajeet Kumar 0 1 1 1 15
N Murugan 0 1 0 0 16
Surya P 0 1 0 0 2
S Kabdhar 0 1 0 0 17
Anil Baandal 0 1 0 0 1
Irshad Alam 0 0 1 0 26
Zulquar Nain 0 0 1 0 8
Irvan Singh 0 0 1 0 2
A Ayaz Khan 0 0 0 5 38
Amyn Merchant 0 0 0 4 16
K V Baskar 0 0 0 1 16
C P Khanal 0 0 0 1 5
Mukesh Kumar 0 0 0 1 2
G Ross 0 0 0 1 2
B R Kumar 0 0 0 0 2
M Carim 0 0 0 0 14
R Ajay Kumar 0 0 0 0 4
Azad Alam 0 0 0 0 5
N S Parmar 0 0 0 0 2
B Harish 0 0 0 0 2
Dashrath Singh 0 0 0 0 1
Rayan Ahmed 0 0 0 0 1