Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

CHENNAI - As of November 24, 2022 (Upto Race No.53)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Yash Narredu 7 6 5 4 28 210556
Shrikant Kamble 4 4 0 0 29 110622
Sah Farid Ansari 4 3 5 3 24 132781
Dharshan Antony 4 3 3 1 19 113734
P Sai Kumar 3 3 2 6 28 97738
P S Kaviraj 3 3 1 3 22 89883
Ashhad Asbar 2 3 2 1 14 70347
P Trevor 2 3 0 2 7 70966
Inayat 2 2 1 0 11 55593
L Alex Rozario 2 1 1 0 18 48542
S Antony Raj 2 0 1 2 12 87373
C A Brisson 1 3 1 1 12 50773
Angad 1 2 0 2 15 32343
S A Amit 1 1 2 1 23 33355
Khet Singh 1 1 2 0 12 38511
Neeraj Rawal 1 1 0 1 4 25498
Y S Srinath 1 1 0 0 7 23905
M S Deora 1 0 3 1 13 37554
Hindu Singh 1 0 1 1 5 22948
A M Alam 1 0 1 0 14 20399
S Saqlain 1 0 0 1 4 20062
G Manikandan 1 0 0 0 12 15937
Akshay Kumar 0 3 4 1 11 61647
Ram Nandan Manjhi 0 2 1 2 14 24541
Suraj Narredu 0 1 0 0 1 28125
Kuldeep Singh 0 0 3 5 9 26959
Koshi Kumar 0 0 2 0 4 10836
Vivek G 0 0 1 2 5 9843
Dashrath Singh 0 0 1 0 8 6375
Ishwar Singh 0 0 1 0 4 5418
Nazerul Alam 0 0 1 0 4 5418
S John 0 0 1 0 1 7650
Ramandeep Singh 0 0 0 2 2 2905
S Imran 0 0 0 1 13 1593
Md Farhan Alam 0 0 0 1 15 1593
S Kabdhar 0 0 0 1 11 1593
Indrajeet Kumar 0 0 0 1 7 1593
R Manish 0 0 0 0 9 0
A Ayaz Khan 0 0 0 0 5 0
P Kiran Rai 0 0 0 0 2 0
Shyam Kumar 0 0 0 0 2 0
P P Dhebe 0 0 0 0 1 0
B Harish 0 0 0 0 3 0
Kiran Naidu 0 0 0 0 3 0
M Bhaskar 0 0 0 0 2 0
P Surya 0 0 0 0 1 0
Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1 0
A M Tograllu 0 0 0 0 1 0