Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MYSORE - As of January 08, 2020 (Upto Race No.63)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
K Sai Kiran 6 3 1 0 35
Shamaz Shareef 5 7 4 0 27
Arshad Alam 4 5 11 0 44
C Umesh 4 5 1 0 20
Chethan Gowda 4 3 9 0 33
S Imran 4 1 0 0 13
R N Darshan 3 2 3 0 18
T S Jodha 3 2 0 0 19
H Rahul 3 1 2 0 13
Y S Srinath 3 0 0 0 6
M Rajesh Kumar 2 2 3 0 27
P Kiran Rai 2 2 1 0 13
V R Jagdeesh 2 1 6 0 27
K Raghu 2 1 1 0 13
Sameer Qureshi 2 1 0 0 11
M Naveen 2 1 0 0 7
Ramandeep S Bal 1 2 1 0 15
Mukesh Kumar 1 1 1 0 14
Irvan Singh 1 1 0 0 8
Neeraj Rawal 1 1 0 0 2
M Madhu Babu 1 0 1 0 18
R Manish 1 0 1 0 5
Akshay Kumar(HYD) 1 0 1 0 2
Rahil Akhtar 1 0 0 0 12
Nikhil Naidu 1 0 0 0 3
S Zervan 1 0 0 0 3
N B Kuldeep 1 0 0 0 2
Dhanu Singh Deora 1 0 0 0 1
Anil Baandal 0 5 1 0 13
P S Chouhan 0 3 0 0 4
Shiva Kumar 0 2 3 0 26
S Antony Raj 0 1 1 0 2
S R Santosh Kumar 0 1 0 0 16
H M Akshay 0 1 0 0 13
P Surya 0 1 0 0 12
Chotu Jaiswar 0 1 0 0 10
L Prashant 0 1 0 0 8
Mohammed Mushraf 0 1 0 0 8
C A Brisson 0 1 0 0 4
Imran Chisty 0 1 0 0 4
Vijay Kumar 0 1 0 0 3
Dashrath Singh 0 1 0 0 2
J Paswan 0 0 3 0 14
Nazar Alam 0 0 2 0 7
R Rayan Ahmed 0 0 2 0 4
R Shiva Kumar 0 0 1 0 6
A Vishwanath 0 0 1 0 2
G Adarsh 0 0 1 0 1
S John 0 0 1 0 1
Ajeet Kumar 0 0 0 0 13
M J GautamRajUrs 0 0 0 0 13
Shivnath Paswan 0 0 0 0 10
Vipin Kumar 0 0 0 0 8
G Rohith 0 0 0 0 7
R Anand 0 0 0 0 7
R Shelar 0 0 0 0 7
Sarvan Kumar 0 0 0 0 5
M Kumar 0 0 0 0 3
N Tauseef Ahmed 0 0 0 0 3
Md Imran Ashraf 0 0 0 0 2
R Ajay Kumar 0 0 0 0 2
A R Pradeep 0 0 0 0 1
Afsar Khan 0 0 0 0 1
B Harish 0 0 0 0 1
G Y Rajesh Babu 0 0 0 0 1
Khurshad Alam 0 0 0 0 1