Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MYSORE - As of December 04, 2019 (Upto Race No.28)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Arshad Alam 4 1 5 0 20
C Umesh 2 3 1 0 13
Shamaz Shareef 2 3 0 0 11
K Sai Kiran 2 2 1 0 12
S Imran 2 0 0 0 6
T S Jodha 2 0 0 0 5
Sameer Qureshi 2 0 0 0 3
Chethan Gowda 1 2 5 0 13
P Kiran Rai 1 2 1 0 6
H Rahul 1 1 1 0 6
K Raghu 1 1 1 0 6
Ramandeep S Bal 1 1 0 0 8
V R Jagdeesh 1 0 2 0 14
M Madhu Babu 1 0 1 0 9
R N Darshan 1 0 1 0 4
Rahil Akhtar 1 0 0 0 5
Nikhil Naidu 1 0 0 0 3
Y S Srinath 1 0 0 0 2
R Manish 1 0 0 0 1
M Rajesh Kumar 0 2 2 0 17
Shiva Kumar 0 1 2 0 14
S Antony Raj 0 1 1 0 2
H M Akshay 0 1 0 0 8
Chotu Jaiswar 0 1 0 0 6
C A Brisson 0 1 0 0 4
Imran Chisty 0 1 0 0 3
Anil Baandal 0 1 0 0 2
Dashrath Singh 0 1 0 0 2
P S Chouhan 0 1 0 0 2
Vijay Kumar 0 1 0 0 1
J Paswan 0 0 1 0 7
Nazar Alam 0 0 1 0 3
R Rayan Ahmed 0 0 1 0 2
S John 0 0 1 0 1
M J GautamRajUrs 0 0 0 0 11
P Surya 0 0 0 0 8
R Anand 0 0 0 0 6
Mohammed Mushraf 0 0 0 0 5
Mukesh Kumar 0 0 0 0 5
S R Santosh Kumar 0 0 0 0 4
Shivnath Paswan 0 0 0 0 4
G Rohith 0 0 0 0 3
L Prashant 0 0 0 0 3
Vipin Kumar 0 0 0 0 3
N Tauseef Ahmed 0 0 0 0 2
R Shiva Kumar 0 0 0 0 2
Sarvan Kumar 0 0 0 0 2
B Harish 0 0 0 0 1
G Y Rajesh Babu 0 0 0 0 1
Irvan Singh 0 0 0 0 1
M Naveen 0 0 0 0 1
R Shelar 0 0 0 0 1