Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MYSORE - As of December 08, 2020 (Upto Race No.36)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Arshad Alam 6 5 3 0 23
R.N.Darshan 5 4 1 0 15
H.M.Akshay 3 1 0 0 11
A.Imran Khan 2 2 1 0 11
P.P.Dhebe 2 1 2 0 10
V.R.Jagdeesh 2 1 1 0 15
Y.S.Srinath 2 1 0 0 3
H.Rahul 1 5 1 0 15
M.Prabhakaran 1 1 0 0 7
C.Umesh 1 0 1 0 3
Irvan Singh 1 0 0 0 8
R.Shelar 1 0 0 0 8
Saddam Hussain 1 0 0 0 8
G.Rohith 1 0 0 0 7
Chethan Gowda 0 1 6 0 12
M.Madhu Babu 0 1 1 0 7
M.Naveen 0 1 1 0 5
P.Sai Kumar 0 1 1 0 2
S.R.Santosh Kumar 0 1 0 0 9
Md.Imran Ashraf 0 1 0 0 3
P.Surya 0 1 0 0 3
S.John 0 1 0 0 2
J.Paswan 0 0 2 0 8
Afsar Khan 0 0 1 0 9
R.Ajay Kumar 0 0 1 0 7
B.Harish 0 0 1 0 6
Rahil Akhtar 0 0 1 0 6
N.B.Kuldeep 0 0 1 0 4
Mukesh Kumar 0 0 1 0 2
S.Antony Raj 0 0 1 0 2
S.Manohar 0 0 1 0 2
Shiva Kumar 0 0 0 0 13
Anil Baandal 0 0 0 0 8
Nazar Alam 0 0 0 0 5
R.Rayan Ahmed 0 0 0 0 5
M.J.GautamRajUrs 0 0 0 0 4
Ramandeep S Bal 0 0 0 0 4
Shamaz Shareef 0 0 0 0 4
Sameer Qureshi 0 0 0 0 3
A.Vishwanath 0 0 0 0 2
Md.Akram 0 0 0 0 2
Chotu Jaiswar 0 0 0 0 1
Khurshad Alam 0 0 0 0 1
L.Prashant 0 0 0 0 1
R.Shiva Kumar 0 0 0 0 1
Vivek 0 0 0 0 1