Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MYSORE - As of June 12, 2019 (Upto Race No.28)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Arshad Alam 4 2 2 0 15
P P Dhebe 4 0 2 0 11
S Manohar 3 2 1 0 9
R Manish 3 1 0 0 12
A S Peter 2 3 0 0 11
R N Darshan 1 2 1 0 10
S R Santosh Kumar 1 2 0 0 9
K Sai Kiran 1 1 0 0 5
C Umesh 1 0 3 0 6
V R Jagdeesh 1 0 2 0 5
M Prabhakaran 1 0 1 0 7
P Surya 1 0 1 0 5
P Sai Kumar 1 0 1 0 3
A Imran Khan 1 0 1 0 2
Nazar Alam 1 0 0 0 4
Mohammed Mushraf 1 0 0 0 3
P S Chouhan 1 0 0 0 3
M Rajesh Kumar 0 4 0 0 17
Irvan Singh 0 3 0 0 9
M Ayyar 0 1 2 0 11
Anil Baandal 0 1 1 0 7
S Sunil 0 1 1 0 6
T S Jodha 0 1 1 0 3
C A Brisson 0 1 0 0 4
N B Kuldeep 0 1 0 0 3
M Naveen 0 1 0 0 1
S Antony Raj 0 1 0 0 1
Nirmal Jodha 0 0 1 0 10
Ajeet Kumar 0 0 1 0 9
G Rohith 0 0 1 0 7
H M Akshay 0 0 1 0 5
Nikhil Naidu 0 0 1 0 4
L Prashant 0 0 1 0 2
S John 0 0 1 0 2
Shamaz Shareef 0 0 1 0 2
M Madhu Babu 0 0 0 0 14
M J GautamRajUrs 0 0 0 0 12
J Paswan 0 0 0 0 10
Shivnath Paswan 0 0 0 0 9
R Rayan Ahmed 0 0 0 0 7
G Adarsh 0 0 0 0 4
P Uday Kiran 0 0 0 0 4
Rahil Akhtar 0 0 0 0 4
Shiva Kumar 0 0 0 0 3
Ahsan Qureshi 0 0 0 0 2
Chotu Jaiswar 0 0 0 0 2
G Sai Vamshi 0 0 0 0 2
R Ajay Kumar 0 0 0 0 2
R Shelar 0 0 0 0 2
S Mosin 0 0 0 0 2
H Rahul 0 0 0 0 1
N Tauseef Ahmed 0 0 0 0 1
P Mani 0 0 0 0 1
R Shiva Kumar 0 0 0 0 1
R Vaibhav 0 0 0 0 1
Saddam Hussain 0 0 0 0 1
Shobhan Babu 0 0 0 0 1
Vipin Kumar 0 0 0 0 1