Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

MYSORE - As of February 20, 2019 (Upto Race No.108)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Arshad Alam 14 8 10 0 71
Imran Chisty 10 4 7 0 27
K Sai Kiran 6 6 4 0 40
R Ajay Kumar 5 6 4 0 36
R Manish 5 6 3 0 36
Anil Baandal 5 3 3 0 25
Ramandeep S Bal 5 2 2 0 26
R N Darshan 4 8 6 0 43
R Rayan Ahmed 3 6 3 0 36
P P Dhebe 3 4 2 0 21
Irvan Singh 3 4 1 0 36
K Raghu 3 2 6 0 23
M Prabhakaran 3 2 5 0 29
Nazerul Alam 3 0 3 0 24
G Sai Vamshi 3 0 0 0 15
Sameer Qureshi 2 6 7 0 23
S Antony Raj 2 2 5 0 23
M Rajesh Kumar 2 1 2 0 49
Nirmal Jodha 2 1 1 0 12
S R Santosh Kumar 2 0 3 0 20
Ranjeet Singh 1 3 0 0 7
Mukesh Kumar 1 2 2 0 30
M J GautamRajUrs 1 2 2 0 29
T S Jodha 1 2 1 0 8
P Trevor 1 2 0 0 5
J Paswan 1 1 1 0 20
Mohd Asif Khan 1 1 0 0 9
A R Pradeep 1 1 0 0 7
Md Akram 1 0 1 0 5
Shivnath Paswan 1 0 0 0 22
Saddam Hussain 1 0 0 0 9
Vijay Kumar 1 0 0 0 8
Indar Jeet Singh 1 0 0 0 2
N Rajesh 1 0 0 0 2
Akshay Kumar(HYD) 1 0 0 0 1
P Mani 1 0 0 0 1
Shiva Kumar 0 3 1 0 27
S Imran 0 2 3 0 17
Chotu Jaiswar 0 2 0 0 8
M Madhu Babu 0 1 3 0 27
P Kiran Rai 0 1 2 0 11
Afsar Khan 0 1 1 0 13
Shamaz Shareef 0 1 1 0 8
Nazar Alam 0 1 0 0 10
J H Sunil Samson 0 1 0 0 8
G Y Rajesh Babu 0 1 0 0 5
Ahsan Qureshi 0 1 0 0 1
N Tauseef Ahmed 0 1 0 0 1
L Prashant 0 0 2 0 13
G Rohith 0 0 1 0 13
R Anand 0 0 1 0 8
Rahil Akhtar 0 0 1 0 6
Khurshad Alam 0 0 1 0 4
H M Akshay 0 0 0 0 13
Mohammed Mushraf 0 0 0 0 11
Md Imran Ashraf 0 0 0 0 8
Vipin Kumar 0 0 0 0 8
H G Rathod 0 0 0 0 7
M Naveen 0 0 0 0 6
H Rahul 0 0 0 0 4
R Shiva Kumar 0 0 0 0 3
A Velu 0 0 0 0 2
B Harish 0 0 0 0 2
N Ramesh Kumar 0 0 0 0 2
Noorulla 0 0 0 0 2
Anjar Alam 0 0 0 0 1
Janardhan Paswan 0 0 0 0 1
Mohd Feroz 0 0 0 0 1
N Ganesh 0 0 0 0 1
Ryan Marshall 0 0 0 0 1
S John 0 0 0 0 1
S Selvaraj 0 0 0 0 1