Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

OOTY - As of May 12, 2024 (Upto Race No.77)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
C Umesh 14 6 10 7 60 23.33
Hindu Singh 11 5 8 5 40 27.5
P Sai Kumar 5 10 2 5 35 14.28
M S Deora 5 7 7 7 45 11.11
K V Baskar 4 2 2 2 32 12.5
Kuldeep Singh 4 1 1 4 29 13.79
Koshi Kumar 3 7 7 2 37 8.1
P Vikram 3 3 1 1 17 17.64
Nakhat Singh 3 2 4 2 17 17.64
Surya Prakash 3 2 3 4 37 8.1
Sah Farid Ansari 3 1 7 6 41 7.31
Soufyane J Moulin 3 1 1 0 10 30
L Alex Rozario 3 0 3 3 20 15
C A Brisson 2 5 2 4 22 9.09
R S Jodha 2 2 1 2 18 11.11
Inayat 2 1 2 0 10 20
R Manish 2 0 0 1 5 40
Ashhad Asbar 1 5 2 4 20 5
A S Peter 1 2 2 2 30 3.33
S Imran 1 2 0 3 18 5.55
Dharshan Antony 1 1 1 2 21 4.76
A M Tograllu 1 0 1 1 7 14.28
P Ajeeth Kumar 0 4 4 2 22 0
S A Amit 0 3 0 2 13 0
Ram Nandan Manjhi 0 2 1 3 22 0
Ramandeep Singh 0 1 2 1 10 0
Vivek G 0 1 1 0 6 0
Yash Narredu 0 1 0 0 2 0
M Bhaskar 0 0 1 1 4 0
Akshay Kumar 0 0 1 0 3 0
A Sandesh 0 0 0 1 2 0
Shyam Kumar 0 0 0 0 7 0
G Manikandan 0 0 0 0 3 0