Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

OOTY - As of May 14, 2022 (Upto Race No.52)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Gaurav Singh 7 5 2 6 27 25.92
P Sai Kumar 5 7 8 6 40 12.5
M S Deora 5 6 6 4 31 16.12
Ashhad Asbar 5 4 3 1 21 23.8
C Umesh 5 3 9 5 35 14.28
A Imran Khan 5 3 2 1 18 27.77
Nakhat Singh 3 1 2 0 9 33.33
K Sai Kiran 3 1 0 0 15 20
Ramandeep Singh 2 7 4 4 31 6.45
Sah Farid Ansari 2 1 2 2 9 22.22
Kuldeep Singh 1 5 1 2 22 4.54
Md Farhan Alam 1 1 4 1 18 5.55
P S Kaviraj 1 1 3 0 13 7.69
A Ayaz Khan 1 0 1 4 22 4.54
Surya Prakash 1 0 1 2 15 6.66
Koshi Kumar 1 0 0 2 9 11.11
Yash Narredu 1 0 0 2 3 33.33
S Zervan 1 0 0 0 3 33.33
M Rajesh Kumar 1 0 0 0 2 50
G Sai Vamsi 1 0 0 0 2 50
A M Alam 0 2 1 2 12 0
P Vikram 0 2 0 1 9 0
Dharshan Antony 0 1 1 1 13 0
Kiran Naidu 0 1 0 1 9 0
Ram Nandan Manjhi 0 1 0 0 4 0
Suraj Narredu 0 0 1 1 3 0
S A Amit 0 0 1 0 2 0
Indrajeet Kumar 0 0 0 1 9 0
Rahul H 0 0 0 1 14 0
Ishwar Singh 0 0 0 1 8 0
Shyam Kumar 0 0 0 1 4 0
Lakhan K 0 0 0 0 3 0
Akshay Kumar 0 0 0 0 1 0
G Manikandan 0 0 0 0 6 0
Inayat 0 0 0 0 4 0
M Bhaskar 0 0 0 0 3 0
Santosh G 0 0 0 0 3 0
D Gnaneshwar 0 0 0 0 1 0
P K Gaddam 0 0 0 0 2 0
M Mark 0 0 0 0 2 0
Khet Singh 0 0 0 0 2 0
Shaliyar Khan 0 0 0 0 1 0
A A Vikrant 0 0 0 0 1 0
A S Peter 0 0 0 0 1 0
N Murugan 0 0 0 0 1 0