Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

OOTY - CHENNAI - As of September 10, 2021 (Upto Race No.97)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Nikhil Naidu 12 7 7 3 41
P Sai Kumar 10 6 5 5 40
Nakhat Singh 9 11 7 9 58
Akshay Kumar 8 4 2 4 23
A Imran Khan 8 3 1 5 36
Kuldeep Singh 6 6 4 6 58
Surya Prakash 5 8 7 5 42
B R Kumar 5 5 9 2 32
C A Brisson 5 5 1 1 28
Shahar Babu 3 3 3 6 48
P Vikram 3 1 3 1 16
D S Deora 3 1 2 2 14
Yash Narredu 2 5 2 4 22
C Umesh 2 3 4 5 19
S Zervan 2 3 3 2 14
Sah Farid Ansari 2 3 2 5 19
R Manish 2 1 4 5 37
K V Baskar 2 0 1 2 8
Azfar Syeed 1 3 2 3 28
Ashhad Asbar 1 3 2 1 9
Koshi Kumar 1 2 2 1 19
P Trevor 1 2 0 0 4
H M Akshay 1 1 1 3 8
Neeraj Rawal 1 1 0 0 6
Mukesh Kumar 1 0 2 1 4
Nazar Alam 1 0 2 0 11
G Manikandan 1 0 1 3 16
A M Alam 1 0 0 0 4
P S Chouhan 1 0 0 0 3
P Koushik 0 3 2 3 24
Ajeet Kumar 0 2 1 0 12
Inayat 0 2 0 0 4
A Ayaz Khan 0 1 2 2 11
Kiran Naidu 0 1 1 2 13
Ram Nandan Manjhi 0 1 1 1 6
Janardhan Paswan 0 1 1 0 13
S Sunil 0 1 0 1 3
Iltaf Hussain 0 1 0 0 4
M Bhaskar 0 0 4 4 12
Rajendra Singh 0 0 2 0 12
Rayan Ahmed 0 0 1 2 12
R Rupesh 0 0 1 0 8
Muzaffar Alam 0 0 1 0 5
Shahzad Alam 0 0 1 0 6
Rahil Akhtar 0 0 1 0 4
Ishwar Singh 0 0 1 0 2
A Sandesh 0 0 1 0 1
Rahul H 0 0 1 0 1
Indrajeet Kumar 0 0 0 1 7
A A Vikrant 0 0 0 0 3
Ramandeep Singh 0 0 0 0 9
Md Farhan Alam 0 0 0 0 10
Shyam Kumar 0 0 0 0 7
P Surya 0 0 0 0 3
Azad Alam 0 0 0 0 2
Irshad Alam 0 0 0 0 6
Lakhan K 0 0 0 0 2
Stephen Raj 0 0 0 0 3
S Manohar 0 0 0 0 1
S Imran 0 0 0 0 1
N Murugan 0 0 0 0 1