Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

JOCKEY STATISTICS

OOTY - As of May 26, 2022 (Upto Race No.80)

Jockey Name First Second Third Fourth Total Win%
Gaurav Singh 8 5 2 6 31
P Sai Kumar 6 8 8 6 45
M S Deora 5 6 6 4 32
Ashhad Asbar 5 5 4 2 26
C Umesh 5 3 9 5 35
A Imran Khan 5 3 3 2 20
Nakhat Singh 3 1 2 0 9
K Sai Kiran 3 1 0 0 17
Ramandeep Singh 2 7 4 5 35
P S Kaviraj 2 2 3 0 16
Sah Farid Ansari 2 1 2 2 9
S Zervan 2 0 0 0 4
Kuldeep Singh 1 6 1 3 26
Md Farhan Alam 1 1 4 1 19
A Ayaz Khan 1 1 1 4 24
Ishwar Singh 1 0 2 1 11
Surya Prakash 1 0 1 2 15
Koshi Kumar 1 0 0 2 10
Yash Narredu 1 0 0 2 4
M Rajesh Kumar 1 0 0 0 2
G Sai Vamsi 1 0 0 0 2
A M Alam 0 2 1 2 12
P Vikram 0 2 0 1 9
Dharshan Antony 0 1 1 1 13
Kiran Naidu 0 1 0 1 10
Ram Nandan Manjhi 0 1 0 0 4
Shyam Kumar 0 0 1 1 5
Suraj Narredu 0 0 1 1 4
S A Amit 0 0 1 0 2
Indrajeet Kumar 0 0 0 1 9
Rahul H 0 0 0 1 14
Akshay Kumar 0 0 0 1 2
Lakhan K 0 0 0 0 3
G Manikandan 0 0 0 0 6
Inayat 0 0 0 0 4
M Bhaskar 0 0 0 0 3
Santosh G 0 0 0 0 3
D Gnaneshwar 0 0 0 0 1
A S Peter 0 0 0 0 4
Khet Singh 0 0 0 0 3
P K Gaddam 0 0 0 0 2
M Mark 0 0 0 0 2
Shaliyar Khan 0 0 0 0 1
A A Vikrant 0 0 0 0 1
N Murugan 0 0 0 0 1