Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

PUNE - As of September 15, 2019 (Upto Race No.93)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Narendra Lagad 13 12 15 9 112 11.61
D Todywalla 8 6 4 5 40 20
Adhiraj S Jodha 8 5 5 7 53 15.09
S K Sunderji 7 7 6 7 52 13.46
Imtiaz A Sait 6 9 5 9 52 11.54
P Shroff 6 7 3 6 39 15.38
M K Jadhav 6 2 4 3 34 17.65
Deepesh Narredu 5 1 3 2 15 33.33
Altamaash Ahmed 5 1 3 2 16 31.25
Altaf Hussain 4 2 2 3 18 22.22
Karthik G. 3 6 1 6 36 8.33
Nazzak B Chenoy 3 2 5 2 19 15.79
Mansoor Shah 3 2 3 2 17 17.65
Vishal Gaikwad 3 1 5 4 22 13.64
Nosher Cama 2 3 2 3 32 6.25
S S Shah 2 1 2 1 14 14.29
A M Jadhav 2 1 2 0 12 16.67
M Narredu 1 3 2 2 19 5.26
Rehanullah Khan 1 3 2 0 18 5.56
Shazaan Shah 1 2 1 0 7 14.29
S Waheed 1 2 1 0 12 8.33
N Karanjawala 1 1 1 1 7 14.29
Asad Siddiqui 1 1 1 0 4 25
Subhag Singh 1 0 1 1 13 7.69
Bezan Chenoy 0 4 2 2 15 0
J E Mckeown 0 2 0 0 2 0
Sanjay Kolse 0 1 3 2 14 0
C Rajendra 0 1 2 2 11 0
Adil Dajee 0 1 2 0 34 0
H J Antia 0 1 1 1 26 0
S N Joshi 0 1 1 1 15 0
Vijay Kasbekar 0 1 1 0 16 0
Vinesh 0 1 0 0 11 0
Hosidar Daji 0 0 2 4 14 0
Arif Patel 0 0 0 1 3 0
L.V.R.Deshmukh 0 0 0 1 1 0
B Suresh 0 0 0 1 1 0
Zadmal Singh 0 0 0 1 4 0
S S.Attaollahi 0 0 0 0 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 0 5 0
Himmat Singh 0 0 0 0 1 0