Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

PUNE - As of November 06, 2022 (Upto Race No.139)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
P Shroff 17 10 7 6 58 29.31
Narendra Lagad 12 19 18 14 160 7.5
Faisal A Abbas 11 13 5 13 85 12.94
D Todywalla 11 7 11 7 64 17.19
S K Sunderji 11 6 6 8 75 14.67
Adhiraj S Jodha 8 7 3 3 37 21.62
Imtiaz A Sait 7 15 15 14 97 7.22
Hosidar Daji 7 9 3 8 52 13.46
Altaf Hussain 5 8 6 2 36 13.89
M Narredu 5 5 9 8 48 10.42
Karthik G. 4 7 8 5 62 6.45
A M Jadhav 4 3 8 6 36 11.11
Nazzak B Chenoy 4 1 2 3 19 21.05
Sanjay Kolse 4 0 2 4 15 26.67
Shazaan Shah 4 0 2 0 37 10.81
S Waheed 3 5 5 1 26 11.54
Vinesh 3 2 0 2 17 17.65
Ivor Fernandes 3 1 0 0 19 15.79
M K Jadhav 2 5 2 5 33 6.06
Altamaash Ahmed 2 2 1 3 10 20
Bezan Chenoy 2 2 0 0 13 15.38
S S.Attaollahi 2 1 1 2 8 25
Rehanullah Khan 1 2 3 7 31 3.23
N Karanjawala 1 1 4 2 12 8.33
Subhag Singh 1 1 2 0 22 4.55
Nosher Cama 1 1 0 4 21 4.76
Himmat Singh 1 0 2 0 13 7.69
Rajesh Narredu 1 0 1 0 3 33.33
B Prithviraj 1 0 1 0 2 50
Deepesh Narredu 0 2 1 0 3 0
S S Shah 0 1 4 2 25 0
S N Joshi 0 1 0 3 24 0
S Ganapathy 0 1 0 0 4 0
Behram Cama 0 0 2 2 10 0
H J Antia 0 0 1 1 49 0
Aravind G. 0 0 1 1 10 0
Asad Siddiqui 0 0 1 0 3 0
Zadmal Singh 0 0 1 0 3 0
Adil Dajee 0 0 0 0 6 0
S Narredu 0 0 0 0 1 0
Srinivas Reddy 0 0 0 0 1 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 0 10 0
Pradeep Annaiah 0 0 0 0 1 0