Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

PUNE - As of October 26, 2019 (Upto Race No.157)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Narendra Lagad 17 22 26 17 200 8.5
S K Sunderji 13 12 11 11 83 15.66
Adhiraj S Jodha 13 10 9 11 97 13.4
P Shroff 12 14 5 10 66 18.18
D Todywalla 11 9 5 7 60 18.33
Imtiaz A Sait 10 13 12 11 89 11.24
M K Jadhav 7 6 6 7 56 12.5
Altamaash Ahmed 7 2 4 2 24 29.17
Nosher Cama 6 9 6 4 60 10
Karthik G 6 6 3 10 54 11.11
Vishal Gaikwad 6 4 10 5 39 15.38
M Narredu 6 4 2 3 33 18.18
Nazzak B Chenoy 5 5 6 5 36 13.89
Altaf Hussain 5 2 3 4 28 17.86
Deepesh Narredu 5 1 4 4 29 17.24
Mansoor Shah 3 4 6 2 35 8.57
Asad Siddiqui 3 2 1 1 9 33.33
Rehanullah Khan 2 4 2 1 30 6.67
N Karanjawala 2 3 2 2 15 13.33
S N Joshi 2 3 2 1 25 8
S Waheed 2 2 1 2 19 10.53
S S Shah 2 1 3 1 19 10.53
A M Jadhav 2 1 2 0 18 11.11
Hosidar Daji 2 0 4 5 29 6.9
Subhag Singh 2 0 2 2 20 10
Bezan Chenoy 1 4 2 4 21 4.76
Faisal A Abbas 1 2 2 4 20 5
Shazaan Shah 1 2 1 1 10 10
J E Mckeown 1 2 0 0 3 33.33
Adil Dajee 1 1 2 0 36 2.78
Zadmal Singh 1 0 0 2 11 9.09
Sanjay Kolse 0 2 3 4 22 0
H J Antia 0 2 2 4 39 0
C Rajendra 0 2 2 2 17 0
Vijay Kasbekar 0 1 1 0 23 0
Vinesh 0 1 1 0 20 0
L V R Deshmukh 0 0 1 1 3 0
Irfan Ghatala 0 0 1 1 2 0
S Ganapathy 0 0 1 0 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 2 10 0
B Suresh 0 0 0 1 1 0
Arif Patel 0 0 0 1 4 0
Aravind G 0 0 0 0 1 0
S S Attaollahi 0 0 0 0 1 0
Darius Byramji 0 0 0 0 1 0
Himmat Singh 0 0 0 0 2 0