Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

MUMBAI - As of April 04, 2021 (Upto Race No.205)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
P Shroff 38 27 24 14 147 25.85
S K Sunderji 23 27 17 24 165 13.94
M Narredu 16 6 6 11 82 19.51
D Todywalla 12 13 15 6 80 15
Adhiraj S Jodha 12 12 15 19 149 8.05
Narendra Lagad 9 17 18 22 213 4.23
Imtiaz A Sait 9 10 18 14 141 6.38
Karthik G 9 5 4 7 84 10.71
Vishal Gaikwad 8 10 8 6 60 13.33
Altaf Hussain 8 5 3 2 40 20
Sanjay Kolse 6 5 1 4 31 19.35
S S Attaollahi 5 2 0 2 12 41.67
M K Jadhav 4 8 7 5 52 7.69
Rehanullah Khan 4 4 1 6 39 10.26
Faisal A Abbas 3 10 4 9 71 4.23
Hosidar Daji 3 6 1 1 21 14.29
Nazzak B Chenoy 3 4 7 1 29 10.34
Bezan Chenoy 3 3 4 6 29 10.34
S S Shah 3 2 5 3 29 10.34
Deepesh Narredu 3 2 5 2 27 11.11
Shazaan Shah 3 0 2 3 46 6.52
Nosher Cama 2 3 10 2 50 4
Altamaash Ahmed 2 3 6 7 51 3.92
A M Jadhav 2 3 3 4 20 10
Himmat Singh 2 1 0 1 5 40
S N Joshi 2 0 5 4 41 4.88
Ivor Fernandes 2 0 0 1 23 8.7
S Waheed 1 1 5 0 38 2.63
Subhag Singh 1 1 1 3 25 4
Prasanna Kumar 1 1 0 1 4 25
Asad Siddiqui 1 1 0 1 12 8.33
L D'Silva 1 0 0 1 3 33.33
Irfan Ghatala 1 0 0 0 2 50
H J Antia 0 2 1 3 38 0
S Padmanabhan 0 1 0 2 5 0
N Karanjawala 0 1 0 1 11 0
B Suresh 0 1 0 1 2 0
Rajesh Narredu 0 1 0 0 4 0
Vinesh 0 1 0 0 18 0
A Mangalorkar 0 1 0 0 4 0
L V R Deshmukh 0 1 0 0 2 0
K S V Prasad 0 1 0 0 1 0
J E Mckeown 0 1 0 0 2 0
Zadmal Singh 0 0 2 0 14 0
Adil Dajee 0 0 1 1 15 0
R H Sequeira 0 0 1 0 3 0
Neil B Devaney 0 0 1 0 1 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 2 17 0
S Narredu 0 0 0 0 1 0
S S F Hassan 0 0 0 0 1 0
Srinivas Reddy 0 0 0 0 4 0
Sajid Qureshi 0 0 0 0 2 0
Darius Byramji 0 0 0 0 1 0
C Rajendra 0 0 0 0 2 0
Aashay Doctor 0 0 0 0 1 0