Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

MUMBAI - As of April 14, 2019 (Upto Race No.248)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
P Shroff 32 15 20 16 122 26.23
S K Sunderji 26 18 20 12 142 18.31
Imtiaz A Sait 24 26 25 20 170 14.12
Vishal Gaikwad 18 7 4 6 59 30.51
D Todywalla 14 19 6 18 108 12.96
Faisal A Abbas 13 15 15 13 114 11.4
Nosher Cama 13 10 10 9 67 19.4
Adhiraj S Jodha 12 23 18 19 180 6.67
Deepesh Narredu 11 5 3 8 48 22.92
Karthik G 7 7 8 9 114 6.14
M Narredu 7 5 8 4 50 14
S N Joshi 7 3 7 5 48 14.58
Altaf Hussain 7 3 5 3 37 18.92
M K Jadhav 6 8 7 13 71 8.45
Rehanullah Khan 6 5 8 7 52 11.54
Sanjay Kolse 6 5 1 6 31 19.35
Vinesh 5 2 3 1 38 13.16
Altamaash Ahmed 4 7 6 3 40 10
H J Antia 4 1 3 3 53 7.55
Narendra Lagad 3 14 18 17 251 1.2
Hosidar Daji 3 4 6 4 38 7.89
C Rajendra 3 1 5 3 41 7.32
Zadmal Singh 2 3 3 5 18 11.11
S S Shah 2 3 1 3 37 5.41
Subhag Singh 2 1 1 3 32 6.25
Rajesh Narredu 2 1 0 0 3 66.67
Mansoor Shah 2 0 4 7 36 5.56
Nazak Chenoy 1 5 6 1 28 3.57
Bezan Chenoy 1 5 5 6 27 3.7
A M Jadhav 1 3 3 3 37 2.7
Vijay Kasbekar 1 2 5 6 38 2.63
S Padmanabhan 1 2 1 1 9 11.11
Bipin Salvi 1 1 1 2 10 10
Shazaan Shah 1 1 1 1 10 10
Asad Siddiqui 1 1 1 0 9 11.11
S S Attaollahi 1 0 2 0 3 33.33
S Waheed 0 9 6 2 50 0
N Karanjawala 0 2 1 2 23 0
Sajid Qureshi 0 1 0 1 4 0
Arif Patel 0 1 0 0 6 0
J E Mckeown 0 1 0 0 2 0
S Ganapathy 0 1 0 0 2 0
Irfan Ghatala 0 0 1 0 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 3 20 0
Adil Dajee 0 0 0 2 7 0
Himmat Singh 0 0 0 1 6 0
Amjad Khan 0 0 0 0 2 0
Srinivas Reddy 0 0 0 0 1 0
S Narredu 0 0 0 0 2 0
Neil Darashah 0 0 0 0 1 0
B Prakash 0 0 0 0 1 0
Prasanna Kumar 0 0 0 0 1 0
Laxman Singh 0 0 0 0 1 0