Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

MUMBAI - As of January 15, 2021 (Upto Race No.92)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
P Shroff 11 14 9 7 63 17.46
S K Sunderji 11 13 10 10 78 14.1
M Narredu 8 4 4 6 44 18.18
Adhiraj S Jodha 7 6 9 9 70 10
D Todywalla 7 6 5 2 38 18.42
Narendra Lagad 6 8 9 10 92 6.52
Vishal Gaikwad 5 5 3 4 33 15.15
Karthik G 4 2 1 2 36 11.11
Imtiaz A Sait 3 3 9 9 60 5
Altaf Hussain 3 2 1 0 17 17.65
Nazzak B Chenoy 3 1 4 1 17 17.65
Deepesh Narredu 3 0 3 1 14 21.43
M K Jadhav 2 3 5 1 26 7.69
Altamaash Ahmed 2 2 2 4 27 7.41
S S Shah 2 0 2 1 13 15.38
Shazaan Shah 2 0 1 1 19 10.53
S S Attaollahi 2 0 0 0 2 100
Himmat Singh 2 0 0 0 2 100
Faisal A Abbas 1 6 1 4 32 3.13
Hosidar Daji 1 4 1 0 12 8.33
Sanjay Kolse 1 2 0 3 13 7.69
A M Jadhav 1 2 0 1 6 16.67
Subhag Singh 1 0 0 2 14 7.14
Ivor Fernandes 1 0 0 1 13 7.69
Bezan Chenoy 0 2 1 3 10 0
Nosher Cama 0 1 5 2 26 0
Asad Siddiqui 0 1 0 1 7 0
N Karanjawala 0 1 0 0 4 0
S Padmanabhan 0 1 0 0 1 0
S N Joshi 0 0 3 0 20 0
Rehanullah Khan 0 0 1 1 16 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 1 9 0
H J Antia 0 0 0 1 12 0
Prasanna Kumar 0 0 0 1 1 0
R H Sequeira 0 0 0 0 1 0
S Waheed 0 0 0 0 16 0
Vinesh 0 0 0 0 10 0
Adil Dajee 0 0 0 0 1 0
C Rajendra 0 0 0 0 1 0
Zadmal Singh 0 0 0 0 5 0