Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

MUMBAI - As of March 12, 2020 (Upto Race No.185)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
P Shroff 29 12 21 12 117 24.79
S K Sunderji 22 17 13 17 106 20.75
Imtiaz A Sait 16 12 19 12 108 14.81
Vishal Gaikwad 13 9 7 7 57 22.81
Adhiraj S Jodha 12 20 17 19 126 9.52
D Todywalla 12 19 9 12 73 16.44
Narendra Lagad 9 10 22 10 169 5.33
Altamaash Ahmed 8 6 5 1 35 22.86
Nosher Cama 7 10 6 6 58 12.07
Karthik G 7 10 3 13 72 9.72
M Narredu 7 4 3 6 35 20
Shazaan Shah 6 0 5 3 42 14.29
Altaf Hussain 5 4 4 2 32 15.63
Faisal A Abbas 4 8 4 6 46 8.7
M K Jadhav 3 4 7 10 58 5.17
Sanjay Kolse 3 4 3 5 33 9.09
H J Antia 3 1 4 1 34 8.82
Rehanullah Khan 3 1 1 7 39 7.69
S N Joshi 2 2 3 3 44 4.55
Hosidar Daji 2 2 0 2 13 15.38
S S Attaollahi 2 2 0 0 9 22.22
Nazzak B Chenoy 2 1 1 5 28 7.14
Deepesh Narredu 1 4 4 4 30 3.33
Bezan Chenoy 1 2 1 1 10 10
S Padmanabhan 1 2 1 1 7 14.29
Zadmal Singh 1 1 0 0 8 12.5
S S Shah 1 0 2 2 27 3.7
Ivor Fernandes 1 0 1 1 10 10
Prasanna Kumar 1 0 0 0 1 100
Parvati Byramji 1 0 0 0 2 50
Irfan Ghatala 1 0 0 0 1 100
Subhag Singh 0 5 0 1 17 0
Asad Siddiqui 0 3 1 1 11 0
N Karanjawala 0 3 0 1 16 0
Vijay Kasbekar 0 2 0 0 16 0
S Waheed 0 1 2 4 17 0
S Ganapathy 0 1 1 1 5 0
Vinesh 0 1 1 1 12 0
Adil Dajee 0 1 0 1 9 0
Himmat Singh 0 1 0 1 5 0
A M Jadhav 0 0 8 4 24 0
Mansoor Shah 0 0 2 0 17 0
C Rajendra 0 0 1 1 9 0
L V R Deshmukh 0 0 1 0 4 0
A Mangalorkar 0 0 1 0 6 0
Bipin Salvi 0 0 0 0 1 0
S Narredu 0 0 0 0 1 0
Neil Darashah 0 0 0 0 1 0
J E Mckeown 0 0 0 0 1 0
Shafiq Khan 0 0 0 0 1 0
Rajesh Narredu 0 0 0 0 1 0
Laxman Singh 0 0 0 0 1 0
Sajid Qureshi 0 0 0 0 2 0
Neil B Devaney 0 0 0 0 1 0
Aravind G 0 0 0 0 2 0