Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

BANGALORE - As of July 30, 2022 (Upto Race No.142)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Prasanna Kumar 13 5 10 4 58
Irfan Ghatala 8 11 9 10 69
S Padmanabhan 8 10 5 5 48
S Narredu 8 8 3 3 37
P Shroff 8 5 2 3 24
Sharat Kumar 7 9 8 10 59
Arjun Mangalorkar 7 7 7 10 64
S S Attaollahi 6 7 7 5 47
Neil Darashah 6 7 4 6 34
Darius R Byramji 6 1 2 1 20
Pradeep Annaiah 5 6 7 7 47
M Rajendra Singh 5 4 4 6 56
S Ganapathy 5 1 5 1 38
Rajesh Narredu 5 1 3 4 22
S Dominic 4 5 3 1 37
V Lokanath 4 3 6 5 82
Warren Singh 4 2 1 3 27
Faraz Arshad 3 3 3 4 28
Kishan Thomas 2 4 0 4 28
Narayana Gowda V 2 3 8 4 49
James Mckeown 2 2 1 1 7
Azhar Ali 2 1 2 8 26
Dheeraj V 1 4 4 3 36
Neil B Devaney 1 4 1 3 22
Aravind G 1 3 2 1 22
Karthik Ganapathy 1 3 2 0 16
Parvati Byramji 1 2 1 2 9
Vijay Singh 1 2 1 2 10
Mahmood Khan 1 1 4 3 29
S Inayathulla 1 1 2 0 17
Imtiaz Sait 1 1 1 1 9
M K Jadhav 1 0 5 2 12
R H Sequeira 1 0 0 1 7
D Netto 1 0 0 0 1
Prasad Raju K S V 1 0 0 0 1
M Srinivas Reddy 0 2 1 0 7
M Narredu 0 1 2 1 6
Altamash Ahmed 0 1 1 1 8
B Suresh 0 1 1 0 2
Sriram Komandur 0 1 0 0 10
Adh'singh Jodha 0 1 0 0 1
Prithviraj B 0 0 2 1 20
Imtiaz Khan 0 0 1 6 20
Rakesh 0 0 1 0 1
Dr Anil Kumar 0 0 1 0 2
Deshmukh L V R 0 0 0 0 1
L D'Silva 0 0 0 0 7
Pratap Kamath M 0 0 0 0 0
Bharath Singh 0 0 0 0 3