Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

BANGALORE - As of August 19, 2022 (Upto Race No.194)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Prasanna Kumar 16 8 11 5 69 23.18
S Narredu 11 12 3 3 48 22.91
S S Attaollahi 11 8 7 7 60 18.33
Irfan Ghatala 10 13 14 14 91 10.98
Arjun Mangalorkar 10 13 8 14 87 11.49
S Padmanabhan 10 12 5 5 56 17.85
Sharat Kumar 9 10 12 14 76 11.84
P Shroff 8 5 2 3 24 33.33
M Rajendra Singh 7 6 7 7 74 9.45
Neil Darashah 6 7 4 6 35 17.14
Darius R Byramji 6 2 2 3 26 23.07
Pradeep Annaiah 5 7 7 8 59 8.47
V Lokanath 5 5 7 5 98 5.1
Faraz Arshad 5 4 4 4 41 12.19
S Ganapathy 5 1 5 2 44 11.36
Rajesh Narredu 5 1 4 4 29 17.24
S Dominic 4 6 4 1 49 8.16
Warren Singh 4 2 2 3 29 13.79
Kishan Thomas 3 5 0 5 40 7.5
Narayana Gowda V 3 3 9 5 66 4.54
James Mckeown 3 2 3 2 12 25
Azhar Ali 3 1 4 10 32 9.37
Dheeraj V 2 5 4 4 49 4.08
Neil B Devaney 2 4 3 3 31 6.45
Aravind G 2 3 2 3 27 7.4
Vijay Singh 1 3 3 3 15 6.66
Karthik Ganapathy 1 3 2 0 16 6.25
Parvati Byramji 1 3 1 2 11 9.09
Imtiaz Sait 1 2 1 1 10 10
Mahmood Khan 1 1 4 3 29 3.44
S Inayathulla 1 1 2 1 28 3.57
M K Jadhav 1 0 5 2 12 8.33
R H Sequeira 1 0 0 1 7 14.28
Prasad Raju K S V 1 0 0 0 1 100
D Netto 1 0 0 0 1 100
M Srinivas Reddy 0 2 1 0 7 0
M Narredu 0 1 3 1 7 0
Altamash Ahmed 0 1 1 1 8 0
B Suresh 0 1 1 0 2 0
Sriram Komandur 0 1 0 0 12 0
Adh'singh Jodha 0 1 0 0 1 0
Imtiaz Khan 0 0 3 8 27 0
Prithviraj B 0 0 3 1 24 0
Rakesh 0 0 1 0 1 0
Dr Anil Kumar 0 0 1 0 2 0
Bharath Singh 0 0 0 0 3 0
Deshmukh L V R 0 0 0 0 1 0
L D'Silva 0 0 0 0 7 0
Pratap Kamath M 0 0 0 0 0 0