Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

BANGALORE - As of March 23, 2019 (Upto Race No.204)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
S S Attaollahi 21 3 11 11 85
Prasanna Kumar 17 15 12 5 73
Neil Darashah 16 15 15 10 108
Arjun Mangalorkar 14 11 14 13 95
Prithviraj B 14 9 8 8 100
Irfan Ghatala 10 12 4 5 71
Darius R Byramji 10 7 7 8 61
Pradeep Annaiah 10 5 10 9 96
S Padmanabhan 9 6 6 4 45
S Narredu 8 16 7 15 86
Kishan Thomas 8 3 6 3 40
Imtiaz Khan 5 5 4 4 52
Nityanand G 5 1 1 1 38
Sharat Kumar 4 13 7 12 127
S Dominic 4 10 10 4 75
M Rajendra Singh 4 8 6 4 67
Faraz Arshad 4 1 5 5 47
Azhar Ali 3 6 3 7 62
Dheeraj V 3 5 8 6 48
Neil B Devaney 3 4 8 2 45
V Lokanath 3 4 5 2 54
Hidayat Khan 3 3 1 1 32
Mahmood Khan 3 2 4 7 84
Parvati Byramji 3 2 3 4 25
Warren Singh 2 7 4 1 31
S Ganapathy 2 4 5 6 53
Samar Singh 2 4 2 7 64
Narayana Gowda V 2 3 4 4 65
Sandhu G 2 0 2 2 28
F Sirajuddin 1 3 6 2 43
Aravind G 1 3 2 1 23
Rajesh Narredu 1 2 3 4 30
K P G Appu 1 2 1 3 42
Praveen Jesu 1 1 2 6 35
Sriram Komandur 1 1 1 4 20
Vishal Gaikwad 1 0 0 0 1
R V Manohar 1 0 0 0 33
S Inayathulla 0 5 3 7 80
M P Mahaesh 0 1 2 1 19
P Shroff 0 0 1 2 5
Bobby M 0 0 0 1 1
M Narredu 0 0 0 0 1