Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

CHENNAI - As of November 24, 2022 (Upto Race No.53)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Adhiraj Singh Jodha 9 6 2 3 26
J Sebastian 8 8 2 1 33
R Foley 4 2 5 6 25
Dr Anil Kumar 4 1 0 1 11
Deepesh Narredu 3 4 4 2 26
Ramanathan R 3 3 2 3 28
K S Mandanna 2 4 3 5 38
P Krishna 2 2 4 1 27
M M Uthaiah 2 1 2 1 23
James Mckeown 2 0 2 3 13
Vishesh M P 1 4 1 4 24
B Suresh 1 3 7 4 41
N Rupa 1 2 3 3 23
G S Parmar 1 1 1 1 9
R Karthik 1 0 1 0 7
Ajith Kumar V 1 0 0 2 13
Prasanna Kumar 1 0 0 0 1
Saddam Iqbal 0 3 1 2 26
Fahad Khan 0 1 3 1 22
Rajesh Narredu 0 1 0 0 1
Dhruv Kumar Futnani 0 0 2 1 22
Parvati Byramji 0 0 1 0 1
Fazal-Ul-Rehman 0 0 0 2 15
Jagadeeshan Arunkumar 0 0 0 0 12
N Govindarajan 0 0 0 0 4
Rakesh 0 0 0 0 1