Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

MYSORE - As of March 01, 2020 (Upto Race No.117)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Rakesh 20 10 8 0 112
Md Sajid Qureshi 11 6 4 0 79
Eshwer M 9 6 2 0 38
Ranjeet Shinde 9 3 4 0 59
Tejaswi P C 7 6 12 0 107
Vikram Appachu 7 3 6 0 90
Prashanth Pawar 6 7 6 0 51
Girinath C 6 6 4 0 64
Bobby M 5 12 11 0 91
Pratap Kamath M 5 9 10 0 87
Surender G T 4 7 5 0 55
Monnappa C D 3 4 12 0 84
Johnson S M 3 2 3 0 38
Bipin V Salvi 2 6 1 0 38
Dinesh Pujar 2 2 8 0 32
Santosh Rao S 2 2 1 0 38
Attaollahi S S 2 2 1 0 12
Darius R Byramji 2 0 1 0 7
McKeown J E 2 0 0 0 2
Vishal Yadav 1 7 5 0 66
Arjun Mangalorkar 1 1 0 0 5
Narredu S 1 1 0 0 3
Irfan Ghatala 1 0 2 0 7
L D'Silva 1 0 1 0 3
Laxman Singh Parmar 1 0 0 0 3
Lokanath V 1 0 0 0 3
Pradeep Annaiah K 1 0 0 0 2
Samar Singh 1 0 0 0 2
Faraz Arshad 1 0 0 0 1
Srinivas Babu G 0 4 0 0 17
Sharavanan J 0 2 3 0 15
Prasanna Kumar P 0 2 0 0 4
Padmanabhan S 0 1 3 0 6
Karthik Ganapathy 0 1 0 0 3
Parvati Byramji 0 1 0 0 3
Altaf Hussain 0 1 0 0 2
Dheeraj V 0 1 0 0 1
Inayathulla S 0 1 0 0 1
Neil Darashah 0 1 0 0 1
Ganapathy S 0 0 1 0 4
Imtiaz A Sait 0 0 1 0 4
Sunderji S K 0 0 1 0 3
Narendra Lagad 0 0 1 0 2
Aravind G 0 0 0 0 3
Sebastian J 0 0 0 0 3
Shroff P 0 0 0 0 3
Deepesh Narredu 0 0 0 0 2
Mahmood Khan 0 0 0 0 2
Neil B Devaney 0 0 0 0 2
Rajendra Singh M 0 0 0 0 2
Rajesh Narredu 0 0 0 0 2
Appu K P G 0 0 0 0 1
Azhar Ali 0 0 0 0 1
Deshmukh L V R 0 0 0 0 1
Sequeira R H 0 0 0 0 1
Sreekant S 0 0 0 0 1
Vinesh 0 0 0 0 1
Vishal Gaikwad 0 0 0 0 1
Warren Singh 0 0 0 0 1