Indiarace.com - india's first & foremost horse racing portal

TRAINER STATISTICS

MYSORE - As of September 20, 2019 (Upto Race No.58)

Trainer Name First Second Third Fourth Total Win%
Arjun Mangalorkar 6 3 3 0 18
Rakesh 3 4 3 0 40
Narredu S 3 0 1 0 11
Sharavanan J 2 5 1 0 29
Bobby M 2 3 3 0 25
Dheeraj V 2 3 1 0 10
Darius R Byramji 2 3 0 0 6
Ranjeet Shinde 2 1 1 0 18
Imtiaz Khan 2 1 1 0 10
Parvati Byramji 2 1 0 0 4
Neil Darashah 2 0 3 0 15
Surender G T 2 0 1 0 12
Pradeep Annaiah K 2 0 0 0 11
Dominic S 1 4 1 0 10
Sharat Kumar 1 3 1 0 11
Md Sajid Qureshi 1 3 0 0 16
Prashanth Pawar 1 2 0 0 9
Attaollahi S S 1 1 4 0 7
Rajendra Singh M 1 1 1 0 11
Santosh Rao S 1 1 0 0 3
Lokanath V 1 0 3 0 11
Vishal Yadav 1 0 2 0 22
Rajesh Narredu 1 0 2 0 4
Tejaswi P C 1 0 1 0 30
Suresh B 1 0 1 0 5
Eshwer M 1 0 1 0 4
Azhar Ali 1 0 0 0 8
Mahmood Khan 1 0 0 0 7
Warren Singh 1 0 0 0 5
Ganapathy S 1 0 0 0 2
Fazal0Ul0Rehman 1 0 0 0 1
Monnappa C D 0 2 2 0 24
Kishan Thomas 0 2 0 0 7
Pratap Kamath M 0 1 3 0 14
Bipin V Salvi 0 1 1 0 10
Prasanna Kumar P 0 1 1 0 4
Praveen Jesu 0 1 0 0 7
Narayana Gowda V 0 1 0 0 5
Neil B Devaney 0 1 0 0 4
Faraz Arshad 0 1 0 0 3
Johnson S M 0 0 2 0 13
Samar Singh 0 0 2 0 11
Appu K P G 0 0 2 0 4
Irfan Ghatala 0 0 1 0 4
Aravind G 0 0 1 0 1
Dinesh Pujar 0 0 0 0 8
Inayathulla S 0 0 0 0 7
Karthik R 0 0 0 0 5
Manohar R V 0 0 0 0 5
Sebastian J 0 0 0 0 3
Srinivas Babu G 0 0 0 0 3
Hidayat Khan 0 0 0 0 2
Padmanabhan S 0 0 0 0 2